آموزش مبتنی بر شواهد به ارزیابی استاندارد نیاز دارد

0
164
آموزش مبتنی بر شواهد به ارزیابی استاندارد نیاز دارد
آموزش مبتنی بر شواهد به ارزیابی استاندارد نیاز دارد

چکیده: یک سیستم آموزشی سالم ارزیابی‌های متعددی ( مقیاس بزرگ و کوچک ) دارد که هر کدام به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر طراحی شده‌اند. هدف از آخرین بررسی گنسکی (Gonski) بهبود تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در آموزش مدارس استرالیایی است. ارزیابی‌های استاندارد شده مانند “برنامه ارزیابی ملی-آزمون و سوادآموزی” ابزار قدرتمندی در ایجاد یک پایگاه شواهد قوی برای سیاست‌گزاری آموزشی هستند.

مقایسه ارزیابی‌های استاندارد شده در بین سیستم‌ها، مدارس و کلاس‌ها می‌تواند سیاست و رویه مبتنی بر شواهد را به طرق مختلف هدایت کند. تحلیل گرایش‌های برنامه ارزیابی ملی آزمون وسوادآموزی می‌تواند به شناسایی سیاست‌ها و عملکردهایی کمک کند که ممکن است در بهبودها نقش داشته باشند.

استرالیا در آزمون های استاندارد بین‌المللی مانند PISA، TIMSS و PIRLS شرکت می‌کند. این بخشی از گفتگو گسترده‌تر در مورد نحوه ایجاد سیستم‌های آموزشی بهتر برای همه است. بسیاری از معلمان و رهبران مدرسه در حال حاضر از داده‌های آزمون استاندارد برای  بهبود هدایت مدارس استفاده می‌کنند.

ارزیابی‌های استاندارد شده می‌تواند از آنچه معلمان آموزش می‌دهند، براساس شواهد یادگیری دانش آموزان، الهام گیرد. این مساله به طور موثر زمانی اتفاق می‌افتد که ارزیابی‌ها به برنامه درسی کشیده شوند. کارهای بیشتری باید برای تقویت ارتباط بین برنامه درسی و ارزیابی انجام شود.

 

هدف از این آخرین بررسی گنسکی (Gonski) بهبود تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در آموزش مدارس استرالیایی است. این امر تصدیق می‌کند که سرمایه‌گذاری آموزشی دولت‌ها باید براساس فراتر از سیاست صورت گیرد، درست مانند تصمیمات آموزشی معلمان که باید فراتر از شهود باشد. آموزش استرالیایی نیز مانند سایر بخش‌های حرفه‌ای باید با مدارک جدی از آنچه که برای چه کسی و در چه زمینه‌هایی کار می‌کند، هدایت شود.

ارزیابی‌های استاندارد شده مانند “برنامه ارزیابی ملی-آزمون و سوادآموزی” ابزار قدرتمندی در ایجاد یک پایگاه شواهد قوی برای سیاست‌گزاری آموزشی هستند. همانطور که این برنامه ارزیابی ملی آزمون و سوادآموزی وارد دهه دوم می‌شود،  زمان  بازتاب چگونگی استفاده استرالیا از ارزیابی استاندارد برای پیشرفت سیستم است. این امر انتقادات معتبر از سازمان‌های آزمون استاندارد شده را انکار نمی‌کند.

مقایسه ارزیابی‌های استاندارد شده در بین سیستم‌ها، مدارس و کلاس‌ها می‌تواند سیاست و رویه مبتنی بر شواهد را به طرق مختلف هدایت کند. تحلیل گرایش‌های برنامه ارزیابی ملی آزمون وسوادآموزی می‌تواند به شناسایی سیاست‌ها و عملکردهایی کمک کند که ممکن است در بهبودها نقش داشته باشند. اولین بررسی (گنسکی) از مقایسه داده‌های برنامه ارزیابی ملی آزمون و سوادآموزی به عنوان مدرک برای برآورد هزینه‌های آموزش کیفیت مدرسه استفاده کرد. استرالیا در آزمون های استاندارد بین المللی مانند PISA، TIMSS و PIRLS شرکت می‌کند. این بخشی از گفتگو گسترده‌تر در مورد نحوه ایجاد سیستم‌های آموزشی بهتر برای همه است. بسیاری از معلمان و رهبران مدرسه در حال حاضر از داده‌های آزمون استاندارد برای  بهبود هدایت مدارس استفاده می‌کنند.

 از سوی دیگر، ارزیابی استاندارد می‌تواند باعث رقابت ناسالم گردد. بدترین اثرات وب سایت مدرسه من (مایسکول) را می‌توان در مدارس باقیمانده ترک شده دید که توسط دانش آموزان و خانواده‌هایی که توان رفتن به جای دیگر را دارند، ترک شده‌ است. بدترین اثرات خود برنامه ارزیابی ملی آزمون و سوادآموزی را می‌توان در دانش آموزان تحت فشار برای بدست آوردن امتیاز مورد نیاز برای رسیدن به یک مدرسه انتخابی، یا پیشرفته مشاهده کرد.

 از نظر بین‌المللی، جداول رده‌بندی برنامه ارزیابی دانش آموزان  ممکن است برنامه بهبود جهانی را تضعیف کند که این ارزیابی برای حمایت از آن طراحی شده‌است.

تست استاندارد شده نیازی به استفاده از این روش ندارد. این موثرترین زمانی است که برای بهبود سیستم، نه تحریم و یا حذف استفاده ‌شود. استرالیا به دنبال کشورهای دیگر در ارتباط دادن به ارزیابی تحریم‌ها برای مدارس یا حقوق معلمان نمی‌باشد. این چیزی است که باید جشن گرفته شود و پایدار باشد.

استاندار شده نه همگن وسازگار شده

این ارزیابی استاندارد شده زمانی به بهترین شکل کار می‌کند که آن‌ها با شخصیت دانش آموزان سازگار شوند. برای مثال، از طریق ” تست مناسب ” دربرنامه ارزیابی ملی آزمون وسوادآموزی به صورت انلاین.

با ارزیابی دانش آموزان در سراسر زنجیره کامل یادگیری، پتانسیل بیشتری برای استرالیا وجود دارد، به جای آن که آن‌ها را به گروه‌های در سطح سال تبدیل کند.

شورای تحقیقاتی آموزشی استرالیا همچنین در حال توسعه ارزیابی‌های استاندارد شده است که از طیف وسیعی از روش‌ها برای به دست آوردن مهارت دانش آموزانی که ممکن است در تست نوشتاری بهترین عملکرد خود را انجام ندهند ، استفاده می‌کنند. این امر، آزمون‌های استاندارد شده را نسبت به سبک‌های یادگیری و فرهنگ‌های مختلف یادگیری و نیز محدودیت‌ها نشان می‌دهد.

ارزیابی برای تدریس

 ارزیابی‌های استاندارد شده می‌تواند از آنچه معلمان آموزش می‌دهند، براساس شواهد یادگیری دانش آموزان، الهام گیرد. این مساله به طور موثر زمانی اتفاق می‌افتد که ارزیابی‌ها به برنامه درسی کشیده شوند. کارهای بیشتری باید برای تقویت ارتباط بین برنامه درسی و ارزیابی در استرالیا انجام شود. این کار به معلمان کمک می‌کند تا از نتایج  برنامه ارزیابی ملی آزمون و سوادآموزی برای  بهبود آموزش خود استفاده کنند. کار فعلی در تشریح وقایع آموزش ملی در زمینه سواد و حسابداری به ارتباط برنامه درسی استرالیا به ارزیابی برنامه ارزیابی ملی آزمون و سوادآموزی کمک خواهد کرد.

ما همچنین باید چیزهای درست را ارزیابی کنیم. برنامه ارزیابی ملی استرالیا ، گستره وسیعی از حوزه‌های موضوعی، فراتر از سواد و حسابداری را پوشش می‌دهد. تحقیقات همچنین در مورد ارزیابی قابلیت‌های عمومی، مانند تفکر انتقادی و خلاق، و همکاری که برای موفقیت دانش آموزان در محیط‌های کاری مدرن ضروری هستند در جریان است.

کثرت‌گرایی برتری ندارد

یک سیستم آموزشی سالم ارزیابی‌های متعددی ( مقیاس بزرگ و کوچک ) دارد که هر کدام به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر طراحی شده‌اند. برنامه ارزیابی ملی آزمون و سوادآموزی یک معیار طبعأ ناتمام است و انتظار نمی‌رود که یادگیری بچه‌ها را با شایستگی مانند معلم که هر روز ساعت‌ها با آن‌ها صرف می‌کند، بسنجد.

 از سوی دیگر، قضاوت فردی معلمان  نمی‌تواند یادگیری را در کل سیستم آموزشی تعیین کند. معلمان ممکن است متخصص پیشرفت دانش آموزان خود باشند، اما آن‌ها نمی‌توانند این پیشرفت را با دانش آموزان در مدرسه مقایسه کنند، چه برسد به یک مدرسه در یک ایالت یا منطقه دیگر. ارزیابی استاندارد شده بهترین دیدگاه کلی را در مورد جایی که سیستم در آن کار می‌کند، و در جایی که بیشتر مورد نیاز است ، فراهم می‌کند.

مهم‌تر از همه اینکه ، ارزیابی استاندارد  شده بخشی از قرارداد اجتماعی بین دولت‌ها و جمعیت‌ها است تا یک آموزش کیفی برای هر کودک را فراهم کند.

شورای تحقیقاتی آموزشی استرالیا با بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارزیابی استاندارد شده انجام می‌دهد ، مشتاق برای اطلاعاتی در مورد چطور سیستم شان عالی کار می‌کند .در کشورهایی که سرمایه‌گذاری دولتی محدود است، ارزیابی‌های استاندارد شده توسط گروههای تحت رهبری شهروندان برای برآورده کردن نیازهای والدین در مورد یادگیری فرزندان شان ایجاد شده‌است. این بهترین نمونه از هدف ارزیابی استاندارد شده است: به عنوان شواهدی که به ذینفعان آموزش و پرورش اجازه می دهد تا بر تغییرات مثبت تمرکز کنند.

منبع: theconversation