پنجشنبه, مهر ۲۹, ۱۴۰۰

شما درقسمتهای مختلف این صفحه از اخرین اخبار سیاستی حوزه های مختلف سیاست گزاری داخلی و خارجی مطلع می شوید. این اخبار توسط همکاران ما از نقاط مختلف کشور و جهان برای شما گزارش می شوند. 

اخبار سیاست اجتماعی

نگاهی اجمالی از باب معرفت شناسی و کارکرد گرایی دروغ ...

دروغ سیاستی و سیاست دروغین حمید بهلولی* دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای...
دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای مختلف معرفت شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی،  رفتار شناسی، زبانشناسی و دین شناسی و در چهارچوب مفهومی و عملکردی بررسی کرده اند. این نوشتار در صدد است مفهوم دروغ از منظر  سیاست شناسی و تاثیر ان در سیاستگزاری عمومی را  با گریزیاز باب ضرورت به دیگر زوایای ان  بررسی نماید.

برچسبها

آنالیز سیاست‌گزاری و سیاستی آکادمی سیاست‌گزاری عمومی آینده پژوهی اخبار سیاست آموزشی اخبار سیاست اجتماعی اخبار سیاست اقتصادی اخبار سیاست سلامت اخبار سیاست شهری اخبار سیاست علم و فناوری اخبار سیاست محیط زیست اخبار سیاستی ارزیابی سیاست انتخابات عمومی ایدئولوژی سیاسی تئوری‌های سیاست‌گزاری عمومی تازه‌های پژوهش در سیاست‌گزاری دمکراسی دوره‌های آموزشی دکتر حمید بهلولی رویدادها و کنفرانس‌ها سرمقاله سیاست آموزش سیاست اجتماعی سیاست اجتماعی زیست بوم‌ها سیاست اقتصادی سیاست جهانی سیاست خلاقیت و کارآفرینی سیاست سلامت سیاست شهری سیاست علم و فناوری سیاست فرهنگ سیاست محیط زیست سیاست پژوهی پاندمی کرونا سیاست کار و اشتغال سیاست‌گزاری سلامت فرایند سیاست‌گزاری عمومی فناوری و سیاست‌گزاری عمومی مدل‌های سیاسی مسئله سیاستی معرفی سیاست‌گزاری عمومی نقد و بررسی پاندمی کوید -۱۹ ویروس کرونا پایان‌نامه‌های سیاست‌گزاری و سیاستی کتاب‌نامه یادداشت سیاستی