دوشنبه, بهمن ۶, ۱۳۹۹

شما درقسمتهای مختلف این صفحه از اخرین اخبار سیاستی حوزه های مختلف سیاست گزاری داخلی و خارجی مطلع می شوید. این اخبار توسط همکاران ما از نقاط مختلف کشور و جهان برای شما گزارش می شوند. 

اخبار سیاست اجتماعی

درآمدی بر ارتباط ساحت زیستی و ساحت اجتماعی انسان در منظومه...

درآمدی بر ارتباط ساحت زیستی و ساحت اجتماعی انسان در منظومه سیاستگزاری: مغز، ذهن و تصمیم دکتر حمید بهلولی مدرس دانشگاه و دبیر کمیته سیاستگزاری انجمن...
مطالعه حاضر بحث می کند که آیا در قدمی فراتر می توان این پدیده های عصبی بیولوژیک را برای تفسیر و تبیین تصمیمات اجتماعی بکار گرفت؟ آگر این ذهن است که تفسیرگر و تصمیم گیر است و اگر می تواند مبتنی بر داده های معیوب یا ساختار زیستی معیوب دچار توهم و یا زوال عقلی در تصمیم گیری فردی شود پس احتمالا با مکانیسم مشابه در موضوع تصمیمات اجتماعی نیز می تواند دچار همین نوع سوگیری و خطا گردد.

برچسبها

آنالیز سیاست‌گزاری و سیاستی آکادمی سیاست‌گزاری عمومی آینده پژوهی اخبار سیاست آموزشی اخبار سیاست اجتماعی اخبار سیاست اقتصادی اخبار سیاست سلامت اخبار سیاست شهری اخبار سیاست علم و فناوری اخبار سیاست محیط زیست اخبار سیاستی ارزیابی سیاست انتخابات عمومی ایدئولوژی سیاسی تئوری‌های سیاست‌گزاری عمومی تازه‌های پژوهش در سیاست‌گزاری دمکراسی دوره‌های آموزشی دکتر حمید بهلولی رویدادها و کنفرانس‌ها سرمقاله سیاست آموزش سیاست اجتماعی سیاست اجتماعی زیست بوم‌ها سیاست اقتصادی سیاست جهانی سیاست خلاقیت و کارآفرینی سیاست سلامت سیاست شهری سیاست علم و فناوری سیاست فرهنگ سیاست محیط زیست سیاست پژوهی پاندمی کرونا سیاست کار و اشتغال سیاست‌گزاری سلامت فرایند سیاست‌گزاری عمومی فناوری و سیاست‌گزاری عمومی مدل‌های سیاسی مسئله سیاستی معرفی سیاست‌گزاری عمومی نقد و بررسی پاندمی کوید -۱۹ ویروس کرونا پایان‌نامه‌های سیاست‌گزاری و سیاستی کتاب‌نامه یادداشت سیاستی