ارتقا مزایای سلامتی با افزایش ناچیز دستمزد کارگران

1
80
ارتقا مزایای سلامتی با افزایش ناچیز دستمزد کارگران
ارتقا مزایای سلامتی با افزایش ناچیز دستمزد کارگران

چکیده خبر سیاستی: افزایش کوچک و ناچیز دستمزد کارگران می‌تواند مزایای سلامتی زیادی برای کارگرانی که دستمزد پایین دارند، داشته باشد
با افزایش ۱ دلار، غیبت‌های مرتبط با بیماری به میزان ۳۲ درصد کاهش می‌یابد

   تحقیقات جدید در مورد سیاست های دستمزد حداقل نشان می دهد، کارگران با دستمزد پایین در ازای دریافت ۱ دلار بیشتر، کمتر دچار غیبت ناشی از بیماری می‌شوند و خود را سالم‌تر از کسانی که این ۱ دلار را دریافت نمی‌کنند، نشان می‌دهند.
 پائول لی استاد علوم بهداشت عمومی و محقق مرکز تحقیقات بهداشت و درمان در دانشگاه دیویس، گفت: “حداقل دستمزد باعث بحث‌های متضاد و بحث‌برانگیز می‌شود و تقریباً همه آنها بر اقتصاد تمرکز دارند.”

لی می‌افزاید: “نتایج ما از افزایش حداقل دستمزد حمایت می‌کند، زیرا می‌تواند منجر به کاهش غیبت و بهبود وضعیت سلامت کارگران شود.”

در انجام این نحقیق، لی و همکاران جان دو، از دانشگاه  اولد دامینیون، داده‌های مربوط به مطالعه پنلی درآمدهای دینامیکرا ارزیابی کردند که شامل ۱۹۰۰۰ نفر در ۵۰۰۰ خانواده آمریکایی است. آنها بر روی اطلاعات خودشان درباره اشتغال، حقوق و دستمزد، غیبت و سلامت برای سران خانوار و همسرانی که دستمزد ساعتی دریافت می‌کردند و ۲۵ تا ۶۴ ساله بوده و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ در بررسی شرکت کردند، متمرکز شدند.

با استفاده از تکنیک اول، نتایج حکایت از آن داشت که افزایش ۱ دلار در حداقل دستمزد موجب کاهش ۱۹ درصدی غیبت‌های ناشی از بیماری‌های کارگران شد. در ترکیب با تکنیک دوم، افزایش ۱ دلار منجر به کاهش ۳۲ درصدی آن غیبت‌ها شد. این درصد به حدود ۴ تا ۱۰ ساعت غیبت کمتر در هر کارگر در سال تبدیل می‌شود.

افزایش کوچک و ناچیز دستمزد کارگران می‌تواند مزایای سلامتی زیادی برای کارگرانی که دستمزد پایین دارند، داشته باشد.
با افزایش ۱ دلار، غیبت‌های مرتبط با بیماری به میزان ۳۲ درصد کاهش می‌یابد

   تحقیقات جدید در مورد سیاست های دستمزد حداقل نشان می دهد، کارگران با دستمزد پایین در ازای دریافت ۱ دلار بیشتر، کمتر دچار غیبت ناشی از بیماری می‌شوند و خود را سالم‌تر از کسانی که این ۱ دلار را دریافت نمی‌کنند، نشان می‌دهند.

نویسندگان امیدوارند که مطالعه آنها گفتگو ملی درباره حداقل دستمزد را گسترش دهد تا نشان دهد که چگونه حداقل دستمزد بر سلامت کارگران با دستمزد پایین که طی ۱۵ سال گذشته به طور مداوم در آمریکا رشد کرده است، تأثیر می‌گذارد.

پائول لی[۱]، استاد علوم بهداشت عمومی و محقق مرکز تحقیقات بهداشت و درمان در دانشگاه دیویس، گفت: “حداقل دستمزد باعث بحث‌های متضاد و بحث‌برانگیز می‌شود و تقریباً همه آنها بر اقتصاد تمرکز دارند.”

لی می‌افزاید: “نتایج ما از افزایش حداقل دستمزد حمایت می‌کند، زیرا می‌تواند منجر به کاهش غیبت و بهبود وضعیت سلامت کارگران شود.”

در انجام این تحقیق، لی و همکاران جان دو، از دانشگاه  اولد دامینیون، داده‌های مربوط به مطالعه پنلی درآمدهای دینامیک[۲] را ارزیابی کردند که شامل ۱۹۰۰۰ نفر در ۵۰۰۰ خانواده آمریکایی است. آنها بر روی اطلاعات خودشان درباره اشتغال، حقوق و دستمزد، غیبت و سلامت برای سران خانوار و همسرانی که دستمزد ساعتی دریافت می‌کردند و ۲۵ تا ۶۴ ساله بوده و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ در بررسی شرکت کردند، متمرکز شدند.

محققان داده‌ها را با استفاده از ترکیبی منحصر به فرد از تکنیک‌های آماری ارزیابی کردند. اولین تکنیک، مقایسه در مناطق مختلف جغرافیایی که از لحاظ افزایش حداقل دستمزد متغیر بود را ممکن ‌ساخت. در ترکیب با تکنیک اول، دومین تکنیک امکان مقایسه در گروه‌هایی با دستمزد متغیر را قبل از افزایش حداقل دستمزد (۱ دلاری) امکان‌پذیر نمود.  

با استفاده از تکنیک اول، نتایج حکایت از آن داشت که افزایش ۱ دلار در حداقل دستمزد موجب کاهش ۱۹ درصدی غیبت‌های ناشی از بیماری‌های کارگران شد. در ترکیب با تکنیک دوم، افزایش ۱ دلار منجر به کاهش ۳۲ درصدی آن غیبت‌ها شد. این درصد به حدود ۴ تا ۱۰ ساعت غیبت کمتر در هر کارگر در سال تبدیل می‌شود.

تجزیه و تحلیل‌های بیشتر نشان داد که افزایش ۱ دلار در حداقل دستمزد موجب افزایش ۲.۱ درصدی در احتمال اینکه کارگران وضعیت سلامت خود را خوب یا عالی گزارش دهند، می‌شود.

با این حال، هیچ ارتباط قابل ملاحظه‌ای بین افزایش دستمزد حداقل و غیبت به علت بیماری‌های دیگران، از جمله کودکان وجود ندارد. نویسندگان همچنین هیچ ارتباط یا نشان معناداری میان حداقل دستمزد بر اخراج یا کل ساعت کار پیدا نکردند و ادعا می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد منجر به بیکاری نمی‌شود.

لی امیدوار است که مطالعه منجر به استفاده از تجزیه و تحلیل دو تکنیک بر دیگر متغیرهای بهداشت عمومی، از جمله سیگار کشیدن، چاقی و سلامت روان شود.

[۱] Paul Leigh

[۲] Panel Study of Income Dynamics

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.