آگاهی از استراتژی‌های یادگیری و راهکارهای استفاده از آن

0
103
آگاهی از استراتژی‌های یادگیری و راهکارهای استفاده از آن
آگاهی از استراتژی‌های یادگیری و راهکارهای استفاده از آن
چکیده خبر سیاستی: طبق مطالعه‌ای که در نشریه “مرزها در روانشناسی” منتشر شده است، بسیاری از دانشجویان علیرغم دانستن استراتژی‌های خود تنظیم شده یادگیری، از آن استفاده نمی‌کنند. آموزش‌های ویژه در مورد نحوه و زمان استفاده از استراتژی‌های یادگیری می‌تواند به دانشجویان جهت به حداکثر رساندن و یا ارتقای پتانسیل تحصیلی آنها کمک کند. اولین سال تحصیل در دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان منحصر به فرد است. زندگی دور از خانه، مدیریت امور مالی و به تعادل رساندن روند اجتماعی شدن با کلاس درس، چالش‌های جدیدی است که دانشجو در سال اول تحصیلی با آن روبرو می‌شود. یکی دیگر از تغییرات بزرگ، برنامه‌ریزی و سازماندهی خودآموزی یا خودیادگیری آنها است که شامل برخورد با اشکال مختلف ارزیابی تحصیلی، از آزمون‌های چندگزینه‌ای تا مقاله نویسی است. استراتژی‌های خودآموزی (SRL) که یک راه بسیار موثر برای دانشجویان برای به حداکثر رساندن توان بالقوه تحصیلی آنها است شامل استراتژی‌های مختلف یادگیری مانند برنامه‌ریزی برای رویکرد و روش خود، ساخت و ایجاد محتوای یادگیری خود، پاداش دادن به خود پس از انجام یک هدف و یا ایجاد خواسته‌های واقعی برای جلوگیری از سرخوردگی است. طبق تحقیقات، اکثر دانشجویان می‌توانند بسیاری از استراتژی‌های مناسب را شناسایی کنند. با این حال، دانشجویان کمتری، آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد دانشجویان نیاز به آموزش‌های مفید برای یادگیری نحوه و زمان استفاده از استراتژی‌های خودآموزی برای شرایط یادگیری خاص دارند. علاوه بر این، آنها نیاز به کمک دارند تا درک کنند که تکنیک‌ها می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان شده و نتایج یادگیری‌شان را افزایش دهد.

طبق مطالعه‌ای که در نشریه “مرزها در روانشناسی” منتشر شده است، بسیاری از دانشجویان علیرغم دانستن استراتژی‌های خود تنظیم شده[۱] یادگیری از آن استفاده نمی‌کنند. آموزش‌های ویژه در مورد نحوه و زمان استفاده از استراتژی‌های یادگیری می‌تواند به دانسجویان جهت به حداکثر رساندن و یا ارتقای پتانسیل تحصیلی آنها کمک کند.

اولین سال تحصیل در دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان منحصر به فرد است. زندگی دور از خانه، مدیریت امور مالی و به تعادل رساندن روند اجتماعی شدن با کلاس درس چالش‌های جدیدی است که دانشجو در سال اول تحصیلی با آن روبرو می‌شود. یکی دیگر از تغییرات بزرگ، برنامه‌ریزی و سازماندهی خودآموزی یا خودیادگیری آنها است که شامل برخورد با اشکال مختلف ارزیابی تحصیلی، از آزمون‌های چندگزینه‌ای تا مقاله نویسی است.  

دانشجویان جدید اغلب از طریق آزمون و خطا راهکارهای خود را برای یادگیری به کار می‌بندند. با این حال، استراتژی‌های آماده شدن برای یک نوع آزمون یا تکلیف درسی ممکن است برای دیگری کار نکند. در نتیجه، دانشجویان ممکن است برای انجام وظایف خود آماده نباشند. حتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ممکن است با چالش‌های جدیدی مانند نوشتن پایاننامه کارشناسی ارشد، که مستلزم یادگیری تکنیک‌های مختلف است، روبرو شوند.

استراتژی‌های خودآموزی (SRL) [۲]یک راه بسیار موثر برای دانشجویان برای به حداکثر رساندن توان بالقوه تحصیلی آنها است و برای موفقیت تحصیلی ضروری است.

 نورا فورست از دانشگاه وین می‌گوید استراتژی‌های خودآموزی که  به ارزیابی، برنامه‌ریزی و اجرای خودآموزی توسط خود فرد می‌پردازد، شامل استراتژی‌های مختلف یادگیری مانند برنامه‌ریزی برای رویکرد خود، ساخت و ایجاد محتوای یادگیری خود، پاداش دادن به خود پس از انجام یک هدف و یا ایجاد خواسته‌های واقعی برای جلوگیری از سرخوردگی است.”

مطالعات قبلی نشان داده است که بسیاری از دانشجویان راهبردهای مشترک استراتژی‌های خودآموزیرا  می‌دانند. با این حال، محققان کمتر مطمئن هستند که دانشجویان چگونه از آن تکنیک‌ها استفاده می‌کنند و اینکه آیا آنها می‌توانند از آن تکنیک‌ها به طور موثر استفاده کنند یا اینکه آیا آنها می‌دانند که کدام تکنیک در یک موقعیت خاص یادگیری مؤثرتر است؟

این موضوع مورد بررسی فورست و همکارانش قرار گرفت و به دنبال آن دانشجویانی که در برنامه‌های کارشناسی یا کارشناسی ارشد روانشناسی یا اقتصاد در دانشگاه وین در مورد دانش و عمل استراتژی یادگیری خود ثبت‌نام کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. محققان از دانشجویان سؤال بودند که آیا آنها در مورد راهکارهای سودمند استراتژی‌های خودآموزی موقعیت‌های خاص یادگیری می‌دادند یا نه؟ آنها همچنین بررسی کردند که آیا دانشجویان تکنیک‌ها را در عمل مورد استفاده قرار می‌دهند یا نه و چرا؟

همانطور که انتظار می‌رفت، اکثر دانشجویان می‌توانند بسیاری از استراتژی‌های مناسب را شناسایی کنند. با این حال، دانشجویان کمتری، آنها را مورد استفاده قرار دادند. در بعضی موارد، یک سوم از دانشجویانی که به درستی یک تکنیک را به عنوان تکنیکی سودمند می‌شناختند، اعتراف کردند که از آن جهت یادگیری خود استفاده نکرده‌اند.

هر دو گروه دانشجویان روانشناسی و اقتصاد اختلاف مشابهی را بین دانش و عمل نشان دادند. البته  دانشجویان روانشناسی در شناسایی استراتژی‌ها کمی بهتر بودند، زیرا برنامه درسی آنها شامل اطلاعاتی درباره تکنیک‌های استراتژی‌های خودآموزی بود.

این بررسی دلایل متعددی را برای استفاده نکردن از استراتژی‌های خودآموز نشان داد. بسیاری از دانشجویان احساس کردند که مدت زمان کافی برای استفاده از استراتژی‌ها نداشتند و یا نمی‌توانستند به طور موثر از آن استفاده کنند. برخی نیز مزایای استراتژی‌های مربوط به وظایف خاص را نادیده گرفتند یا اعتقاد داشتند که استفاده از آنها بسیار زمانبر است.  

بنابراین، دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند دانشجویان را جهت منتفع شدن از استراتژی‌های یادگیری خود تنظیم شده، مطلع نمود؟ فورست می‌گوید: “ما می‌خواهیم این مطالعه و مطالعات آینده، دانشگاه‌ها را به ارائه آموزش‌های بیشتر استراتژی‌های خودآموزی برای دانشجویان تشویق کند که این موضوع مستلزم سیاست‌گزاری‌های مرتبط در این زمینه است. او می‌گوید به طور خاص، به نظر می‌رسد که دانشجویان نیاز به آموزش‌های مفید برای یادگیری نحوه و زمان استفاده از استراتژی‌های خودآموزی برای شرایط یادگیری خاص دارند. علاوه بر این، آنها نیاز به کمک دارند تا درک کنند که تکنیک‌ها می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان شده و نتایج یادگیری‌شان را افزایش دهد.”

[۱] Self- regulated

[۲] Self-regulated learning

منبع: ساینس دیلی 

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاستگزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.