استراتژی‌های رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری

تنها راه رشد بلند مدت درآمد، افزایش رشد بهره‌وری است. سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R & D) در رشد بهره‌وری مبتنی بر فناوری برای رقابت درازمدت اقتصادی مهم است. دستیابی به رشد پایدار در بهره‌وری نیازمند "استراتژی رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری" است. تمرکز بر سرمایه‌گذاری در چهار دسته عمده دارایی‌های اقتصادی: فناوری، سرمایه ثابت، سرمایه انسانی، زیرساخت‌های فنی و سازمانی است.

0
165
استراتژی‌های رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری
استراتژی‌های رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری

 

چکیده: تجزیه و تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که تنها راه رشد بلند‌مدت درآمد، افزایش رشد بهره‌وری است. این به این دلیل است که بهره‌وری بیشتر باعث افزایش حقوق و دستمزد می‌شود. در مقابل، بدون رشد بهره‌وری کافی، اقتصاد از ناکارآمد ناشی از تورم، کسری تجاری (یعنی خروج از مشاغل) و در نتیجه رشد کم درآمد واقعی (با توجه به تورم) رنج خواهد برد.

پاسخ به این ماموریت نیاز به سیاست‌های سرمایه‌گذاری روشن و متمرکز بر توسعه و استفاده از تکنولوژی دارد. علت این است که فناوری محرک رشد بهره‌وری در بلندمدت است. متاسفانه نه اقتصاددانان و نه سیاست‌های توسعه اقتصادی گسترده به اندازه کافی بر این سرمایه‌گذاری متمرکز نشده‌اند.

دلیل اصلی این است که، از یک طرف، اکثر اقتصاددان‌ها نمی‌دانند و بنابراین نقش اصلی تکنولوژی را در رشد اقتصادی درک نمی‌کنند، در حالی که از سوی دیگر، جامعه سیاست‌گزاری علم و فناوری (در حالی که نقش مرکزی فناوری را درک می‌کنند) مجهز نیستند تا بتواند درک خود را به سیاست‌های مورد نیاز برای افزایش رشد بهره‌وری، تبدیل کند.

دستیابی به رشد پایدار در بهره‌وری نیازمند “استراتژی رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری” است. تمرکز بر سرمایه‌گذاری در چهار دسته عمده دارایی‌های اقتصادی: فناوری، سرمایه ثابت، سرمایه انسانی، زیرساخت‌های فنی و سازمانی است.

در مقاله‌ای که در بخش نشریه علمی و فنی دانشگاه ملی ایالات متحده منتشر شد، دکتر Eoin O’Sullivan، مدیر مرکز سیاست‌گزاری علوم، فناوری و نوآوری، می‌نویسد که سرعت نوآوری‌های تکنولوژیک و افزایش رقابت به این معنا است که اقتصادهای پیشرفته دیگر “پنجره فرصت” برای انتقال دانش جدید از تحقیقات به تولید ندارند.

مقاله دکتر Eoin O’Sullivan  در مورد مقاله مهم قبلی Gregory Tassey در استراتژی‌های رشد اقتصادی مبتنی بر تکنولوژی است. مقاله دکتر O’Sullivan در زیر آمده است:

Gregory Tassey استدلال می‌کند که سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R & D) در رشد بهره‌وری مبتنی بر فناوری برای رقابت درازمدت اقتصادی مهم است. او به درستی خاطر نشان می‌کند که جامعه علم و فناوری به طور موثر برای مقابله با تنوع و مقیاس(scale) سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه مورد نیاز برای چالش‌های اقتصاد جهانی مبتنی بر تکنولوژی تلاش می‌کند. Tassey در مقاله خود، با پرداختن به شناسایی و دسته‌بندی‌های اصلی دارایی‌های اقتصادی وابسته به فناوری که مستعد شکست بازار هستند، سهم قابل توجهی در حل این مشکل ایجاد می‌کند. با این حال، این مقاله باید به عنوان “دعوت به عمل” برای جامعه علمی و فناوری مورد توجه قرار گیرد.

کار بیشتری باید انجام شود تا درک فرایندها و سیستم‌های نوآورانه فناوری خاص، سرریز اقتصادی، و خطرات فراتر از «عبارات و توصیف‌های کلی» به یک استراتژی رشد اقتصادی عملی و جامع تبدیل شود، از طریق سیاست‌های هدفمند و پایگاه شواهد منسجم که نقاط خاص شکست بازار را مورد توجه قرار دهد.

یکی از دلایلی که بسیاری از اقتصاددانان نتوانستند نقش اصلی فناوری در رشد اقتصادی را درک کنند این است که منابع بهبود بهره‌وری و شکست بازار که توسط Tassey شناسایی شده‌اند در “جعبه‌های سیاه” اقتصادی رخ می‌‌دهند. یک نظریه پیشرفته در زمینه “رشد بهره‌وری مبتنی بر فناوری” که بتواند جمع‌آوری شواهد موثر و توسعه سیاست را پایه‌ریزی کند، این جعبه‌ها را باز خواهد کرد.

اقتصاددانان و سیاست‌گزاران باید با دانشمندان، تکنسین‌ها، مهندسین سیستم و محققان مدیریت عملیات، به ویژه برای درک دقیق‌تر از طبیعت پیچیده سیستم‌های مبتنی بر فناوری، سیستم‌های تولید پیشرفته و شبکه‌های زنجیره ارزش جهانی، کار کنند.

استدلال Tassey نه تنها مهم است؛ بلکه به طور فزایندهای ضروری هستند. همانطور که اقتصادهای رقابتی مزیت نسبی را ایجاد می‌کنند، دستیابی به توانایی‌های جدید برای نوآوری محصولات پیشرفته و توسعه سیستم‌های پیشرفته‌تر تولید، کشورهایی نظیر ایالات‌متحده دیگر نمیت‌وانند بر پایه تحقیقاتی علمی و مهندسی خود برای رشد تولید رقابتی رقابت کنند.

مدل قدیمی قرن بیستم که به موجب آن نوآوری‌های تکنولوژیکی که توسط تعداد کمی از کشورها (کسانی که با دانشگاه‌های تحقیقاتی نخبه و شرکت‌های بزرگ تحقیق و توسعه که بر زنجیره‌های تامین تسلط دارند) هدایت می‌شود، به سرعت از بین می‌رود.

سرعت نوآوری‌های تکنولوژیکی و رقابت در حال افزایش به این معنا است که اقتصادهای پیشرفته دیگر به راحتی “پنجره فرصت” برای انتقال دانش جدید از تحقیق به تولید، و یا برای زنجیره‌های تامین و پرتفوی‌های مهارت برای تنظیم مجدد در مورد فرصت‌های اقتصادی با ارزش بالا همراه با محصولات مبتنی بر فناوری در حال ظهور ندارند.

اهداف سیاست رشد اقتصادی

تجزیه و تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که تنها راه رشد بلند مدت درآمد، افزایش رشد بهره‌وری است. این به این دلیل است که بهره‌وری بیشتر باعث افزایش حقوق و دستمزد می‌شود. در مقابل، بدون رشد بهره‌وری کافی، اقتصاد از ناکارآمد ناشی از تورم، کسری تجاری (یعنی خروج از مشاغل) و در نتیجه رشد کم درآمد واقعی (با توجه به تورم) رنج خواهد برد.

پاسخ به این ماموریت نیاز به سیاست‌های سرمایه‌گذاری روشن و متمرکز بر توسعه و استفاده از تکنولوژی دارد. علت این است که فناوری محرک رشد بهره‌وری در بلندمدت است. متاسفانه نه اقتصاددانان و نه سیاست‌های توسعه اقتصادی کلان به اندازه کافی بر این سرمایه‌گذاری متمرکز نشده‌اند.

دلیل اصلی این است که، از یک طرف، اکثر اقتصاددان‌ها نمی‌دانند و بنابراین نقش اصلی تکنولوژی را در رشد اقتصادی درک نمی‌کنند، در حالی که از سوی دیگر، جامعه سیاست‌گزاری علم و فناوری (در حالی که نقش مرکزی فناوری را درک می‌کنند) مجهز نیستند تا بتوانند درک خود را به سیاست‌های مورد نیاز برای افزایش رشد بهره‌وری، تبدیل کنند.

دستیابی به رشد پایدار در بهره‌وری نیازمند “استراتژی رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری” است. تمرکز بر سرمایه‌گذاری در چهار دسته عمده دارایی‌های اقتصادی است:

  • فناوری: محرک اصلی رشد طولانی مدت بهره‌وری.
  • سرمایه ثابت: سخت افزاری و نرم افزاری متضمن تکنولوژی جدید است و در نتیجه، استفاده مولد آن را فعال می‌کند.
  • سرمایه انسانی: کارگر ماهر قادر به استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار جدید و تکنیک‌های مرتبط با آن است.
  • زیرساخت‌های فنی و سازمانی: زیرساخت‌های دولتی و خصوصی برای توسعه و استفاده از سیستم‌های مدرن پیچیده تکنولوژی.

منبع: دانشگاه کمبریج

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی