استراتژی ملی سوئد برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار ۲۰۱۵-۲۰۲۰

0
72
استراتژی ملی سوئد برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار 2015-2020
استراتژی ملی سوئد برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار 2015-2020

چکیده: استراتژی ملی برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار ۲۰۱۵-۲۰۲۰ سند سیاستی راهنمایی است که شبیه‌ساز رشد و جذابیت منطقه‌ای سوئد تا سال ۲۰۲۰ است. و هدف آن مشارکت در موضوع سیاست رشد منطقه‌ای است- توسعه‌ی امکانات در همه‌ی بخش‌های کشور با رقابت‌پذیری قوی‌تر محلی و منطقه‌ای.

این استراتژی همچنین به سه حوزه اولویت دولت کمک خواهد کرد: رسیدن به هدف کلی داشتن کمترین نرخ بیکاری در ۲۰۲۰، رسیدن به اهداف محیط‌زیستی ملی و از بین بردن شکاف برابری جنسیتی.

سیاست انسجام اتحادیه‌ی اروپا (سیاست رشد و توسعه‌ی اتحادیه‌ی اروپا) بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست رشد منطقه‌ای است، که هم سرمایه‌های توسعه‌ی قابل‌توجه و هم بعدی اروپایی به طرح‌های رشد و توسعه‌ی پایدار پیاده شده در کشورها می‌بخشد.

 یک سیاست رشد منطقه‌ای فعال و جدید برای کل کشور، بر اعطای فرصت به مناطق برای رشد و توسعه مبتنی بر شرایط منطقه‌ای مخصوص به خودشان، در مناطق شهری و روستایی متمرکز می‌باشد. این موضوع نیازمند تلاش‌ها و هماهنگی‌هایی در انواع بخش‌ها و همه‌ی سطوح جامعه است-این دلیل آن است که چرا سوئد نیازمند استراتژی ملی است. 

استراتژی ملی برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار ۲۰۱۵-۲۰۲۰ سند سیاستی راهنمایی است که شبیه‌ساز رشد و جذابیت منطقه‌ای سوئد تا سال ۲۰۲۰ است.

هدف مشارکت در موضوع سیاست رشد منطقه‌ای است- توسعه‌ی امکانات در همه‌ی بخش‌های کشور با رقابت‌پذیری قوی‌تر محلی و منطقه‌ای.

این استراتژی همچنین به سه حوزه اولویت دولت کمک خواهد کرد: رسیدن به هدف کلی داشتن کمترین نرخ بیکاری در ۲۰۲۰، رسیدن به اهداف محیط‌ زیستی ملی و از بین بردن شکاف برابری جنسیتی.

این استراتژی چهار چالش اجتماعی را تشریح می‌کند- توسعه‌ی جمعیتی، جهانی‌شدن؛ آب‌وهوا، محیط‌زیست و انرژی؛ و انسجام اجتماعی- که همه‌ی آن‌ها بر تلاش‌های رشد منطقه‌ای و منطقه‌ی سوئد تأثیرگذار هستند.

برای مشارکت در اهداف سیاست‌گزاری و رسیدگی به این چالش‌های اجتماعی، و همچنین بهره‌برداری از مزایایی که ارائه می‌کنند، چهار اولویت برای تلاش‌های رشد منطقه‌ای برای دوره‌ی زمانی باقیمانده به ۲۰۲۰ مشخص شده است.

اولویت‌های دولتی:

 • نوآوری و توسعه‌ی کسب‌وکار
 • محیط‌ها و دسترسی‌های جذاب
 • بهبود مهارت‌ها
 • همکاری بین‌المللی

اولویت‌های دولتی ایجادکننده‌ی هماهنگی و تجهیز منابع و طرح‌هایی برای شغل و رشد پایدار در روستاهاست.

ابعاد پایداری- اقتصاد، پایداری اجتماعی و محیط‌زیستی- اجزایی جدایی‌ناپذیر از تلاش‌های رشد منطقه‌ای و شکل‌دهنده‌ی مبنایی برای همه‌ی اولویت‌ها هستند. این استراتژی هدایت استفاده و نظارت بر اقدامات دولت مرکزی را برای اقدامات مربوط به رشد منطقه‌ای بر عهده دارد. سازمان‌های دولت مرکزی نیز اشتغالشان در تلاش‌های رشد منطقه‌ای را با اولویت‌های این استراتژی هماهنگ می‌کنند.

سیاست انسجام اتحادیه‌ی اروپا (سیاست رشد و توسعه‌ی اتحادیه‌ی اروپا) بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست رشد منطقه‌ای است، که هم سرمایه‌های توسعه‌ی قابل‌توجه و هم بعدی اروپایی به طرح‌های رشد و توسعه‌ی پایدار پیاده شده در کشورها می‌بخشد. یک سیاست رشد منطقه‌ای فعال و جدید برای کل کشور، بر اعطای فرصت به مناطق برای رشد و توسعه مبتنی بر شرایط منطقه‌ای مخصوص به خودشان، در مناطق شهری و روستایی متمرکز می‌باشد. این موضوع نیازمند تلاش‌ها و هماهنگی‌هایی در انواع بخش‌ها و همه‌ی سطوح جامعه است-این دلیل آن است که چرا سوئد نیازمند استراتژی ملی است که بتواند به‌عنوان چهارچوبی برای بهبود زندگی و کار همه استفاده شود، و کسب‌وکارها را در کل کشور توسعه و اجرا کند. این راه آماده کننده‌ی شرایط برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار است و سوئدی که با همکاری هم در حال ایجاد است.

ابزارهای سیاست:

انواعی از ابزارها در سطح اتحادیه‌ی اروپا و همچنین سطوح ملی و منطقه‌ای وجود دارند که برای پیاده‌سازی رشد منطقه‌ای و کنترل کردن و اختصاص سرمایه به انواع طرح‌های رشد منطقه‌ای استفاده می‌شوند. مثال‌هایی از این ابزارها عبارت‌اند از:

 • اقدامات پروژه‌ای
 • حمایت از کسب‌وکار منطقه‌ای
 • برنامه‌های خدماتی منطقه‌ای
 • برنامه‌هایی درون سیاست منسجم اتحادیه‌ی اروپا
 • زیرساخت‌هایی برای صلاحیت و مهارت
 • برنامه‌های اقدام برای رشد منطقه‌ای برابری جنسیتی
 • برنامه‌های آموزش منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای، اسناد دولتی عبارت‌اند از استراتژی‌های توسعه‌ی منطقه‌ای که شامل دیدگاه‌ها، اهداف و اولویت‌ها برای تلاش‌های رشد منطقه‌ای در هر کشوری هستند. 

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی