بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری عمومی

گزارش “استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری دولت انگلستان ”به بررسی ساختارها، فرایندها و عملکردها برای مشاوره علمی در دولت می‌پردازد و توصیه‌های برای تقویت آنها ارائه می‌دهد. این گزارش که توسط کالج دانشگاه لندن ارائه شده است چهارده توصیه برای بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری دولت انگلستان در سه زمینه ارائه می‌دهد: معماری؛ عرضه و تقاضا؛ و ارزیابی و پاسخگویی.

0
95
بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری عمومی
بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری عمومی

 

چکیده: پروفسور اندی وستوود، از دانشگاه منچستر، در جریان گزارش جدید کمپین علم و مهندسی (CaSE) با عنوان «بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری دولت انگلستان» گفت که نیاز به شواهد در سیاست‌گزاری اکنون مهمتر از همیشه است.

 این گزارش که توسط کالج دانشگاه لندن ارائه شده است به بررسی ساختارها، فرایندها و عملکردها برای مشاوره علمی در دولت می‌پردازد و چهارده توصیه برای بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری دولت در سه زمینه ارائه می‌دهد: معماری؛ عرضه و تقاضا؛ و ارزیابی و پاسخگویی.

در زمینه معماری: اداره دولتی علوم(Government Office for Science) ایجاد شده است. این سازمان به دولت در زمینه سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری بر اساس شواهد قوی علمی و تفکر بلند مدت مشاوره می‌دهد. هر وزارتخانه باید یک مشاور ارشد علمی را منصوب کند که در ورازتخانه مستقر است.

در زمینه عرضه و تقاضا: کابینه دولت باید یک پایگاه داده بین وزارت‌خانه‌ای از پژوهش‌های دولتی ایجاد نماید. مشاور ارشد علمی باید یک بروز رسانی سالانه از “زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه” وزارت مربوط به خود انجام دهد و آن را منتشر کند. مشاوران ارشد علمی با مشورت با روسای بخش‌ها باید بر مهارت‌های مورد نیاز وزارتخانه نظارت داشته باشند و توصیه‌های آموزشی به آنها ارائه دهند.   

در زمینه ارزیابی و پاسخگویی: وزارت‌خانه‌ها باید استراتژی ارزیابی را تدوین و منتشر کنند و سالانه به هیئت وزارت خانه مربوط به خودشان گزارش دهند. هنگامی که سیاست‌ها اعلام می‌شود، شواهد اصلی و پایه‌ای نیز باید منتشر شود.

 

پروفسور اندی وستوود[۱]، از دانشگاه منچستر، در جریان گزارش جدید کمپین علم و مهندسی [۲](CaSE) با عنوان «بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری دولت انگلستان» گفت که نیاز به شواهد در سیاست‌گزاری اکنون مهمتر از همیشه است.

گزارش “استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری دولت انگلستان ”به بررسی ساختارها، فرایندها و عملکردها برای مشاوره علمی در دولت می‌پردازد و توصیه‌های برای تقویت آنها ارائه می‌دهد. این گزارش که توسط کالج دانشگاه لندن ارائه شده است چهارده توصیه برای بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری دولت انگلستان در سه زمینه ارائه می‌دهد: معماری؛ عرضه و تقاضا؛ و ارزیابی و پاسخگویی.

بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری عمومی
بهبود استفاده از شواهد در سیاست‌گزاری عمومی

معماری

توصیه ۱: [۳] GCSA و [۴] GO-Science باید به صورت متمرکز در دبیرخانه کابینه در کنار سایر وظایف موازی دولت قرار گیرد.

توصیه ۲: هر وزارت خانه باید یک مشاور ارشد علمی را منصوب کند تا در هیئت دپارتمان مشغول به کار شود و برنامه جانشینی را تعیین کند تا مطمئن شود که همواره کسی در این پست مشغول به کار است.  

توصیه ۳: ساختارهای مشاوره علمی قوی در وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا و وزارت تجارت بین‌الملل ایجاد شود.

توصیه ۴:  کمیته انتخاب مجلس عوام و کمیته علم و فناوری باید تحقیقاتی راجع به اقدامات دولت علیه دستورالعمل‌های دولت در زمینه “استفاده از مشاوره علمی و مهندسی در سیاست‌گزاری ” انجام دهند.  

عرضه و تقاضا

توصیه ۵: مشاور ارشد علمی باید یک بروز رسانی سالانه از “زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه” وزارت مربوط به خود انجام دهد و آن را منتشر کند. 

توصیه ۶: کابینه دولت باید دستورالعمل‌های خرید انگلستان را برای انجام تحقیق با بهترین روش ارائه دهد. 

توصیه ۷: کابینه دولت باید یک پایگاه داده بین ‌وزارت‌خانه‌ای از پژوهش‌های دولتی ایجاد نماید.

توصیه ۸:  مشاوران ارشد علمی با مشورت با روسای بخش‌ها باید بر مهارت‌های مورد نیاز دپارتمان نظارت داشته باشند و توصیه‌های آموزشی به آنها ارائه دهند.   

توصیه ۹: تحقیق و نوآوری انگلستان[۵](UKRI) باید برنامه‌های تبادل و انتقال افراد به وزارت‌خانه‌ها را گسترش داده و تقویت کند.

ارزیابی و پاسخگویی

توصیه ۱۰: وزارت‌خانه‌ها باید یک استراتژی ارزیابی را ایجاد و منتشر کنند و سالانه به هیئت وزارت خانه مربوط به خودشان گزارش دهند.

توصیه ۱۱: برنامه‌های قوی برای ارزیابی باید یکی از الزامات تصویب موارد کسب و کار باشد و در کنار اعلامیه‌های سیاسی یا برنامه‌ها منتشر شود.

توصیه ۱۲: برنامه شورای مشاوران علمی باید گسترش یابد و بررسی دقیق و مستقل از ارزیابی را نیز در برداشته باشد.

توصیه ۱۳: هنگامی که سیاست‌ها اعلام می‌شود، شواهد اصلی و پایه‌ای نیز باید منتشر شود.

توصیه ۱۴: تمامی ارزیابی‌های مستقل باید در طول مدت دوازده هفته از تاریخ تکمیل منتشر شود.

دکتر سارا ماین، مدیر اجرایی این گزارش گفت:

بررسی ارزیابی شواهد کمک می‌کند تا سیاست‌هایی هوشمندانه‌تر، موثرتر و ارزان‌تری ایجاد شود. با سیاست‌های کلان، بودجه و تغییرات پی درپی در دولت در سال‌های آینده، و افزایش زمان و گسترش منابع، مکانیسم‌های دولت باید برای دستیابی و استفاده از شواهد به منظور اطلاع رسانی تصمیمات متناسب با هدف باشد و به خوبی صورت گیرد و تا جای ممکن در سراسر دولت مشترک و هماهنگ باشد.    

سیستم انگلستان به مشاوره علمی به دولت بسیار وابسته است. بسیاری از سیاستمداران طرفدار سیاست‌گزاری مبتنی بر شواهد هستند، اما اغلب به نظر می‌رسد که به جای ارزیابی میزان توازن اسناد و شواهد، شواهد ضعیفی را به عنوان پایه و اساس یک سیاست جدید مطرح می‌کنند.

“یک پایگاه مبتنی بر شواهد به اشتراک گذاشته شده و باز، وجود افرادی با مهارت، ارائه شواهد توسط آژانس برای تصمیم‌گیری در تمام سطوح برای منافع ملی در سال‌های آینده مفید خواهد بود. ما همچنان باید برای انتشار، ارزیابی و بررسی تمام اسناد و شواهد فشار وارد کنیم تا به دولت مطلوب دست یابیم.”

در کنار آغاز این گزارش، دکتر ماین توضیحی در مورد اهمیت اسناد و شواهد در زندگی سیاسی نوشت. سرپرست این گزارش نیز مقاله‌ای برای نیو ساینتیست در مورد این که چرا شواهد کارشناسانه می‌تواند تا حد زیادی برای تصمیم‌گیری به رای دهندگان کمک کند نوشته است.

در این گزارش تعدادی از مقالات ارسالی از جامعه سیاست را نیز منتشر کرده است که دیدگاه هایشان راجع به گزارش CaSE و توصیه‌هایی ارائه داده‌اند. شما همچنین می‌توانید گزارش ضمیمه که توسط انتشارات press عرضه شده است را مطالعه کنید.  

امروز این گزارش به همراه صورت جلسه در New Prospect House در نزدیکی شهر وستمینستر منتشر شد. اعضای هیئت مشاوره از جمله رئیس مجلس عوام و کمیته علم و فناوری، استفان متکالف عضو پارلمان و حضار مدعو راجع به یافته‌های گزارش بحث و گفتگو کردند.

منبع: CaSE

[۱] Andy Westwood

[۲] the Campaign for Science and Engineering

[۳] مشاور ارشد علمی دولت انگلستان (Government Chief Scientific Adviser) مشاور شخصی در فعالیت‌ها و سیاست‌های مربوط به علم و فناوری به نخست وزیر و کابینه؛ و رئیس اداره دولتی علوم  است.

[۴] اداره دولتی علوم (Government Office for Science) بخشی از دولت انگلستان است. این سازمان به دولت انگلستان در زمینه سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری بر اساس شواهد قوی علمی و تفکر بلند‌مدت مشاوره می‌دهد.

[۵] UK Research and Innovation

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی