اهداف اقلیمی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ گروه بانک جهانی

0
86
اقلیمی
اقلیمی

 

چکیده: گروه بانک جهانی یک مجموعه‌ی جدید از اهداف اقلیمی را برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دو برابر شدن سرمایه گذاری ۵ ساله‌ی کنونی به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار را در حمایت از کشورهایی که اقدامات اقلیمی مهم انجام می‌دهند اعلام کرد. برنامه‌ی جدید باعث تقویت قابل توجه حمایت‌ها برای انطباق و انعطاف پذیری، شناسایی پیامدهای تغییرات اقلیمی روی زندگی و معیشت، به خصوص در کشورهای فقیر جهان می‌شود.

اولویت کلیدی تقویت حمایت از سازگاری اقلیمی، شناسایی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان که با پیامدهای جدی رخدادهای شدید آب و هوایی روبرو هستند می‌باشد. با افزایش مستقیم فاینانس تا حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، بانک جهانی برای اولین بار تاکیدی برابر در کنار سرمایه‌گذاری در جهت کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای انجام می‌دهد.

اقدامات شامل حمایت از پیش بینی‌های با کیفیت، سیستم‌های هشدار زودهنگام، و خدمات اطلاعات اقلیمی برای آماده سازی بهتر ۲۵۰ میلیون نفر در ۳۰ کشور در حال توسعه در برابر خطرات اقلیمی خواهد بود.

برای افزایش تاثیرات سیستمیک روی کشورها، گروه بانک جهانی از یکپارچگی ملاحظات اقلیمی در برنامه ریزی سیاست‌ها، طراحی، اجرا، و ارزیابی سرمایه‌گذاری حمایت خواهد کرد. همچنین از حداقل ۱۰ کشور برای اجرا و به روز رسانی سهم ملی تعیین شده و افزایش مشارکت با وزارت خانه‌های مالی در طراحی و اجرای سیاست‌های کربن-کم حمایت خواهد کرد.

اهداف اقلیمی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ گروه بانک جهانی

گروه بانک جهانی اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار را در بیش از ۵ سال برای اقدامات اقلیمی اعلام کرد

گروه بانک جهانی امروز یک مجموعه‌ی جدید از اهداف اقلیمی را برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دو برابر شدن سرمایه گذاری ۵ ساله‌ی کنونی به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار را در حمایت از کشورهایی که اقدامات اقلیمی مهم انجام می‌دهند اعلام کرد. برنامه‌ی جدید باعث تقویت قابل توجه حمایت‌ها برای انطباق و انعطاف پذیری، شناسایی پیامدهای تغییرات اقلیمی روی زندگی و معیشت، به خصوص در کشورهای فقیر جهان می‌شود. این برنامه همچنین افزایش جاه طلبی‌های گروه بانک جهانی را نشان داده، و سیگنال مهمی به جامعه‌ی گسترده‌ی جهانی برای انجام این کار فراهم می‌کند.

تغییرات اقلیمی یک تهدید برای آسیب پذیرترین و فقیرترین بخش‌های جهان است. رئیس گروه بانک جهانی، جیم یونگ کیم گفت، این اهداف جدید نشان می‌دهند که ما این مساله را چقدر جدی گرفته‌ایم، و ۲۰۰ میلیارد دلار در ۵ سال برای مبارزه با تغییرات اقلیمی سرمایه گذاری می‌کنیم. ما خود را مجبور به انجام کارهای بیشتر و سریع‌تر درباره‌ی شرایط اقلیمی می‌کنیم و از جامعه‌ی جهانی نیز می‌خواهیم همین کار را انجام دهند. این موضوع مربوط به قرار دادن کشورها و جوامع زیر بار مسئولیت ایجاد آینده‌ای ایمن و مناسب‌تر از نظر شرایط اقلیمی است.

این ۲۰۰ میلیارد دلار مربوط به گروه شامل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فاینانس مستقیم از بانک جهانی (IBRD/IDA)، و حدودا ۱۰۰ میلیارد دلار فاینانس مستقیم ترکیبی از گروه همکاری مالی بین‌المللی (IFC) و آژانس تضمین سرمایه‌ی چند جانبه (MIGA) و سرمایه‌ی خصوصی اختصاص داده شده توسط گروه بانک جهانی است.

اولویت کلیدی تقویت حمایت از سازگاری اقلیمی، شناسایی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان که با پیامدهای جدی رخدادهای شدید آب و هوایی روبرو هستند می‌باشد. با افزایش مستقیم فاینانس تا حدود ۵۰ میلیارد دلار در FY21-25 (سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، بانک جهانی برای اولین بار تاکیدی برابر در کنار سرمایه‌گذاری در جهت کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای انجام می‌دهد.

مدیر اجرایی بانک جهانی، کریستالینا جورجیوا گفت، مردم به دلیل تاثیرات فاجعه بار تغییرات اقلیمی زندگی و معیشت خود را از دست می‌دهند. ما باید با علتها بجنگیم و همچنین با پیامدهایی که اغلب برای فقیرترین مردم جهان دراماتیک و چشمگیر هستند نیز سازگار گردیم. به همین دلیل است که ما در بانک جهانی متعهد به تامین مالی فاینانس اقلیمی تا ۱۰۰ میلیارد دلار هستیم، که نیمی از آن در جهت ساخت خانه‌ها، مدارس، و زیرساختهایی با سازگاری بهتر صرف خواهد شد، و در مدیریت پایدار آب، و مدیریت هوشمند کشاورزی و شبکه‌های ایمن اجتماعی پاسخگو سرمایه‌گذاری خواهد شد.

تامین مالی جدید تضمین می‌کند که سازگاری به صورت سیستماتیک انجام شود، و بانک جهانی یک سیستم رتبه بندی جدید برای ردیابی و انگیزه بخشی به پیشرفت جهانی ایجاد خواهد کرد. اقدامات شامل حمایت از پیش بینی‌های با کیفیت، سیستم‌های هشدار زودهنگام، و خدمات اطلاعات اقلیمی برای آماده سازی بهتر ۲۵۰ میلیون نفر در ۳۰ کشور در حال توسعه در برابر خطرات اقلیمی خواهد بود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار سیستم‌های حفاظت اجتماعی پاسخگوی اقلیمی بیشتر را در ۴۰ کشور خواهد ساخت، و سرمایه گذاری‌های کشاورزی هوشمند اقلیمی را در ۲۰ کشور تامین مالی خواهد کرد.

IFC CEO فیلیپ له هوئرو گفت، به معنای واقعی کلمه تریلیون‌ها دلار فرصت برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که سیاره‌ی ما را نجات خواهد داد. کار ما این است که بیرون رفته و این فرصت‌ها را به طور فعال پیدا کنیم، از ابزارهای خود استفاده کرده، و در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کنیم. ما کارهای زیادی در کمک به تامین مالی انرژی‌های تجدید پذیر، ساختمان‌های سبز، صنایع کشاورزی هوشمند اقلیمی، حمل و نقل شهری، مدیریت آب، و مدیریت پسماند شهری انجام خواهیم داد.

اهداف جدید در برنامه‌ی اقدام آب و هوایی سال ۲۰۱۶ گروه بانک جهانی ساخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۸، گروه بانک جهانی رکورد ۲۰.۵ میلیارد دلار تامین مالی برای اقدامات اقلیمی فراهم کرد: دوبرابر کردن تحویل نسبت به سال قبل از توافقنامه‌ی پاریس و برآورده ساختن اهداف سال ۲۰۲۰ در دوسال قبل از برنامه ریزی انجام شده.

گروه بانک جهانی همچنان به یکپارچه سازی ملاحظات اقلیمی در کار خود، از جمله پروژه‌های غربالگری خطرات اقلیمی و ایجاد اقدامات کاهش ریسک مناسب، افشای انتشارات گاز گلخانه ای خالص و ناخالص، و استفاده از قیمت سایه کربن برای همه‌ی سرمایه‌گذاری های مواد ادامه خواهد داد.

برای افزایش تاثیرات سیستمیک روی کشورها، گروه بانک جهانی از یکپارچگی ملاحظات اقلیمی در برنامه ریزی سیاست‌ها، طراحی، اجرا، و ارزیابی سرمایه‌گذاری حمایت خواهد کرد. همچنین از حداقل ۱۰ کشور برای اجرا و به روز رسانی سهم ملی تعیین شده و افزایش مشارکت با وزارت خانه‌های مالی در طراحی و اجرای سیاست‌های کربن-کم حمایت خواهد کرد.

در بخش‌های کلیدی، تلاش‌های صورت گرفته شامل موارد زیر خواهند بود:

در بخش انرژی: حمایت از تولید، یکپارچه سازی، و توانمندسازی زیرساختها برای تولید ۳۶ گیگاوات انرژی تجدید پذیر و حمایت از صرفه جویی انرژی معادل ۱.۵ میلیون گیگاوات از طریق بهبود کارآیی.

در شهرها: کمک به دستیابی ۱۰۰ شهر به برنامه ریزی کربن-کم و برنامه ریزی منعطف شهری و توسعه‌ی مبتنی بر حمل و نقل.

در بخش غذا و کاربری اراضی: افزایش مدیریت یکپارچه ی زمین در ۵۰ کشور، که ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل را پوشش می‌دهد.

منبع: بانک جهانی