اینترنت انسانی و فراگیر: ابتکار کمیسیون اروپا برای آینده

نسل بعدی اینترنت باید امکانات بیشتری به جامعه ما  ارائه دهد. و خدمات بهتر و مشارکت بیشتری را فراهم آورد. ضروری است که نسل بعدی اینترنت برای انسان طراحی شده باشد تا بتواند پتانسیل کامل خود را برای جامعه و اقتصاد تامین کند.

0
71
اینترنت انسانی و فراگیر: ابتکار کمیسیون اروپا برای آینده
اینترنت انسانی و فراگیر: ابتکار کمیسیون اروپا برای آینده

خلاصه خبر: اینترنت انسانی و فراگیر: ابتکار کمیسیون اروپا برای آینده، در سال ۲۰۱۸ کمیسیون اروپا ابتکار اینترنتی بعدی خود را آغاز خواهد کرد که هدف آن ایجاد اینترنتی “بازتر” و “انسانی‌تر” است.

اینترنت آینده باید بازتر و باهوش‌تر باشد، خدمات بهتری ارائه دهد و مشارکت و فراگیری بیشتری ایجاد کند. این نیاز به انعکاس ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی اروپا دارد: آزاد، باز و سازگار‌تر.

نسل بعدی اینترنت (NGI) باید امکانات بیشتری به جامعه ما  ارائه دهد. و خدمات بهتر و مشارکت بیشتری را فراهم آورد. ضروری است که نسل بعدی اینترنت برای انسان طراحی شده باشد تا بتواند پتانسیل کامل خود را برای جامعه و اقتصاد تامین کند.

محدوده طرح ابتکاری اروپایی باید گسترده باشد و فرصت‌های تکنولوژیکی را که از پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی حاصل می‌شود از گسترش معماری‌های شبکه جدید و زیرساخت‌های تعریف شده توسط نرم افزار به مفاهیم جدید برای خدمات و برنامه‌های کاربردی  را مورد توجه قرار دهد.

در این راستا یک پلتفرم آنلاین برای مشارکت گسترده مخاطب‌ها که در آن شرکت‌کنندگان می‌توانند به اسناد پس زمینه دسترسی پیدا کنند و اظهار نظر نمایند و در مورد رویدادهای مربوطه یاد بگیرند ایجاد شده است.

در نشستی با عنوان “از اینترنت اشیا به اینترنت انسان‌ها: استراتژی اروپا برای نسل بعدی اینترنت” که در ۶-۷ جان ۲۰۱۷ در پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. در چارچوب “استراتژی بازار واحد دیجیتال”، کمیسیون اروپا راه‌اندازی “ابتکار نسل بعدی اینترنت” خود را آغاز کرد تا توسعه اینترنت را به نفع شرکت‌ها و شهروندان از طریق مقررات، ابتکارات سیاست‌گزاری و برنامه‌های بودجه‌ای هدایت کند.

 

اینترنت انسانی و فراگیر: ابتکار کمیسیون اروپا برای آینده، در سال ۲۰۱۸ کمیسیون اروپا ابتکار اینترنتی بعدی خود را آغاز خواهد کرد که هدف آن ایجاد اینترنتی “بازتر” و “انسانی‌تر” است.

وضعیت فعلی

اینترنت برای زندگی هر انسان در این سیاره بسیار مهم است چراکه فرصت‌های کسب و کار جدید و پارادایم های جدید اجتماعی برای تعامل را از مقیاس محلی تا مقیاس سیاره‌ای ایجاد می‌کند.

در حالی که بسیاری از پیشرفت‌های اینترنت از هر گونه انتظارات از نظر منافع برای شهروندان و اقتصاد پیشی گرفته است، برخی دلایل برای نگرانی در مورد پیشرفت‌های بعدی وجود دارد.به طور خاص، تمرکز قدرت در دست چند شرکت، و فقدان نسبی یا رها کردن کنترل شهروندان بر روی اطلاعات شخصی‌شان‌، همراه با محدودیت دسترسی به اینترنت به دلایل جغرافیایی، اقتصادی یا فرهنگی، موجب نگرانی می‌شود.

چشم انداز

اینترنت آینده باید بازتر و باهوش‌تر باشد، خدمات بهتری ارائه دهد و مشارکت و فراگیری بیشتری ایجاد کند. این نیاز به انعکاس ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی اروپا دارد: آزاد، باز و سازگار‌تر.

چه چیزی به دست می‌آوریم

نسل بعدی اینترنت[۱] (NGI) باید امکانات بیشتری به جامعه ما  ارائه دهد. و خدمات بهتر و مشارکت بیشتری را فراهم آورد. ضروری است که نسل بعدی اینترنت برای انسان طراحی شده باشد تا بتواند پتانسیل کامل خود را برای جامعه و اقتصاد تامین کند.

محدوده طرح ابتکاری اروپایی باید گسترده باشد و فرصت‌های تکنولوژیکی را که از پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی حاصل می‌شود از گسترش معماری‌های شبکه جدید و زیرساخت‌های تعریف شده توسط نرم افزار به مفاهیم جدید برای خدمات و برنامه‌های کاربردی  را مورد توجه قرار دهد.

اولین قدم به سوی نسل بعدی اینترنت

کمیسیون اروپا قصد دارد اینترنت آتی را به عنوان یک اکوسیستم پلتفرم سازگار، قدرتمند، باز، مبتنی بر داده، کاربر محور شکل دهد. مراحل آمادگی برای ابتکار اینترنت نسل بعدی عبارتند از:

  • یک جلسه مشاوره باز که از ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶ تا ۹ ژانویه ۲۰۱۷ صورت گرفت. در مجموع ۴۴۹ نفر شرکت کردند و به پرسش‌های مربوط به فناوری‌ها و ارزش‌های مرتبط با اینترنت در آینده پاسخ دادند. نتایج مشاوره در یک گزارش خلاصه شده است.
  • برگزاری کارگاه‌های ویژه برای به اشتراک گذاشتن بینش کارشناسان و ایجاد محتوا و اعتبار
  • فراخوانی برای اقدامات پشتیبانی(ICT-41-2017) برای شناسایی موضوعات خاص تحقیق و ایجاد یک اکوسیستم از ذینفعان مربوطه.
  • ایجاد یک پلتفرم آنلاین برای مشارکت گسترده مخاطب‌ها که در آن شرکت‌کنندگان می‌توانند به اسناد پس زمینه دسترسی پیدا کنند و اظهار نظر نمایند و در مورد رویدادهای مربوطه یاد بگیرند. در این پلتفرم، بحث‌های بیشتر در مورد موضوعات مهم بیان شده در این مشاوره‌ها مطرح شده است.

از اینترنت اشیا به اینترنت انسان‌ها: استراتژی اروپا برای نسل بعدی اینترنت

در نشستی با عنوان “از اینترنت اشیا به اینترنت انسان‌ها: استراتژی اروپا برای نسل بعدی اینترنت” که در ۶-۷ جان ۲۰۱۷ در پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. در چارچوب “استراتژی بازار واحد دیجیتال”، کمیسیون اروپا راه‌اندازی “ابتکار نسل بعدی اینترنت” خود را آغاز کرد تا توسعه اینترنت را به نفع شرکت‌ها و شهروندان از طریق مقررات، ابتکارات سیاست‌گزاری و برنامه‌های بودجه‌ای هدایت کند. موضوعات مورد بررسی در این نشست:

  • فناوری‌های جدیدی که باعث اختلال در اقتصاد، کسب و کار، اشتغال و مهارت می‌شوند.
  • فناوری‌های جدیدی که باعث اختلال در عرصه عمومی  اطلاعات، دموکراسی و رسانه‌های اجتماعی می‌شوند.
  • فناوری‌های جدیدی که دنیای آنلاین و آفلاین اشخاص را تاریک می‌کنند و اختلال در حوزه شخصی ایجاد می‌کنند.

منبع: کمیسیون اروپا

 [۱]Next Generation Internet

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی