برنامه مهارت‌های جدید برای مهاجران در اروپا

0
168

مهاجران می توانند برای استخدام و یا پیدا کردن شغل مناسب با مهارتهای خود در جوامع اروپایی اقدام کنند.

امروزه موضوع مهاجرت به عنوان مشکلی که از آن با عنوان بحران یاد می­ شود مطرح بوده و ثبات بسیاری از کشورهای اروپایی را با خطر مواجه ساخته است. این روند که طی سالهای اخیر و با بروز جنگ در کشورهای خاورمیانه از جمله عراق و سوریه شدت بیشتری یافته است، باعث شده تا مهاجرت و مشکلات مربوط به آن به بحرانی جهانی تبدیل گردد

بحران مهاجرت، علاوه بر آنکه مسائل اقتصادی و اجتماعی کشورهای مقصد را با مشکلات و تحولاتی همراه ساخته، بر بسیاری از فرآیندها و تغییرات سیاسی همچون درخواست انگلیس جهت جدایی از اتحادیه اروپا بی تأثیر نبوده است؛ زیرا یکی از اصلاحات مورد نظر انگلیس مربوط به قوانین مهاجرت در اتحادیه اروپا بود که باعث سرازیر شدن مهاجرانی از کشورهای جنگ زده به  این کشور شده بود. انگلیس خواهان قوانین سختگیرانه در برابر این بحران بود و در نهایت تلاش کرد با جدایی از اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه خود در این زمینه را اعمال نماید.

گذشته از پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران توسط کشورهای اروپایی، موضوع جذب این افراد و زندگی آنها در کشور اعم از تحصیل و اشتغال، مسئله مهمتری است که کشورهای مهاجرپذیر و البته خود مهاجران با آن مواجه هستند. در این راستا، بحران مهاجرت در دستور کار برخی از نهادهای اتحادیه اروپا و سیاستگزاران قرار گرفت و وبسایتی برای کمک به پناهجویان طراحی شد تا بواسطه آن بتوانند برای استخدام و یا پیدا کردن شغل مناسب با مهارتهای خود در جوامع اروپایی اقدام کنند.

تمرکز این ابزار در کمک به افراد جهت ایجاد پروفایلی از مهارت های خود و کمک جهت مشاوره برای هرگونه توصیه یا گام های بعدی است

کمیسیون اروپا به عنوان بخشی از دستور کار مهارت های جدید برای اروپا، یک ابزار نمایه مهارت ها[۱] را برای پشتیبانی از پروفایل های اولیه از مهارت های پناهندگان، مهاجران و سایر ملیت سوم[۲] توسعه داده است. (ملیت سوم (TCN) اصطلاحی است که اغلب در زمینه مهاجرت استفاده می شود.)

ابزار پروفایل مهارتهای اتحادیه اروپا برای ملیت های سوم جهت استفاده از سرویس هایی است که ممکن است به شهروندان کشورهای جهان سوم کمک کند و باید در وضعیت مصاحبه برای شناخت فرد، مهارت، شایستگی و تجربیات آن استفاده شود.

تمرکز این ابزار در کمک به افراد جهت ایجاد پروفایلی از مهارت های خود و کمک جهت مشاوره برای هرگونه توصیه یا گام های بعدی است. اطلاعات جمع آوری شده می تواند در موارد ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

  -ارزیابی بیشتر را پشتیبانی می کند
  –پایه ای برای ارائه راهنمایی
  –نیازها برای یادگیری مهارتهای بالا را شناسایی می کند

  -پشتیبانی از جسنجوی شغلی و تطبیق شغلی

البته این ابزار به عنوان یک ابزار شناسایی یا احراز هویت در نظر گرفته نشده است.

این ابزار برای چه کسانیست؟

ابزار پروفایل مهارت ها به طور خاص توسط این گروهها مورد استفاده قرار می گیرد:

مقامات ملی مسئول پذیرش و ادغام پناهندگان،
     –مراکز پذیرش
     –خدمات کمک شغلی
     –مشاوران آموزش و پرورش
     –خدمات اجتماعی
     –سازمان های غیر دولتی و سازمان های خیریه

و نیز ارائه خدمات به پناهندگان و دیگر شهروندان کشورهای عضو سوم، هر چند این ابزار برای هر فردی در دسترس خواهد بود.

ویژگی های کلیدی

این ابزاربه همه زبانهای اتحادیه اروپا و به زبانهای عربی، فارسی، پشتو، سورانی، سومالی و تیرگریا در دسترس خواهد بود.

این طرح در بروکسل مقر کمیسیون اروپایی به اجرا در آمده است.

البته باید گفت علیرغم تمام تلاشها و سیاستکزاریهای صورت گرفته، هنوز مشکلاتی همچون نرخ کاریابی پناهجویان در اروپا، بسیار پایین است.

برگردان: زهرا سعیدی کارشناس ارشد سیاستگزاری عمومی

[۱]Skills Profile Tool

[۲]Third Country National (TCN) is a term often used in the context of migration, referring to  individuals who are in transit and/or applying for visas in countries that are not their country of origin (i.e. country of transit), in order to go to destination countries that is likewise not their country of origin.