تئوری‌های فرایند سیاست‌گزاری عمومی

0
449
تئوری‌های فرایند سیاست‌گزاری عمومی
تئوری‌های فرایند سیاست‌گزاری عمومی

در این قسمت هر ماه یکی ار تئوری‌های مطرح در سیاست‌گزاری عمومی را مورد بحث و نقد قرار خواهیم داد.

دانستن و فهمیدن تئوری در حوزه سیاست‌گزاری عمومی اولین نیاز جهت انالیز قیاسی (Deductive) سیاست‌های حوزه عمومی است.

انالیز سیاست اولین قدم در اصلاح سیاست است. ما در انالیز قیاسی به تئوری و در انالیز استقرایی به روش تحقیق و متدولوزی نیاز داریم

از مواجهه با مسایل و مفاهیم جدید نترسید، ازین بترسید که یک سال دیگر همین جایی باشید که امروز هستید!
هیج توسعه‌ای بدون فهمیدن و بکارگیری مفاهیم و ابزار توسعه حادث نمی‌شود، علوم سیاست‌گزاری عمومی شامل مفاهیم توسعه مدرن و از مهمترین ابزاران هستند.

تئوری‌های فرایند سیاست‌گزاری عمومی

شما بکدام یک از شیوه‌ها و متد‌های  انالیز سیاست علاقمند‌تر هستید؟ 

  • شیوه انالیز کمی
  • شیره انالیز کیفی
  • رویکرد انالیز قیاسی
  • رویکرد انالیز استقرایی

لطفا توجه داشته باشید که برای داشتن توانمندی تجریه و تحلیل سیاست شما به هر دو رویکرد انالیز سیاست نیازمندید

در نظر داشته باشید که وقتی پروزه‌ای سیاستی را شروع می‌کنید ابتدا به مفاهیم، رویکرد‌ها و روش‌های مورد نیاز فکر کنید و انها را یاد بگیرید.