تامین سرمایه جمعی ابزار سیاستی تامین منابع مالی حوزه فرهنگ و خلاقیت

 دیدگاه سیاست‌گزاران در مورد پتانسیل تامین سرمایه جمعی برای دسترسی به منابع مالی برای بهبود بخشیدن به حوزه‌ی فرهنگ و خلاقیت چیست؟

0
157
تامین سرمایه جمعی ابزار سیاستی تامین منابع مالی حوزه فرهنگ و خلاقیت
تامین سرمایه جمعی ابزار سیاستی تامین منابع مالی حوزه فرهنگ و خلاقیت

 

چکیده: دیدگاه سیاست‌گزاران در مورد پتانسیل تامین سرمایه جمعی برای دسترسی به منابع مالی برای بهبود بخشیدن به حوزه‌ی فرهنگ و خلاقیت چیست؟

در سال ۲۰۱۶ گزارشی با موضوع دسترسی به منابع مالی برای حوزه فرهنگ و خلاقیت در اروپا منتشر شد که در آن سیاستمداران و کارشناسان روش‌های مختلفی چون تامین سرمایه جمعی را بررسی نمودند. یکی از توصیه‌ها این بود که طرح‌های جدید و نوآورانه تامین مالی را آزمایش و پیاده‌سازی کنند و ابزارهای مالی جدیدی نظیر تامین سرمایه جمعی( crowdfunding )را به کار گیرند. به سه مدل تامین سرمایه جمعی شامل مدل “top up” “up front” و “۱: ۱ ” را می‌توان اشاره نمود.

با توجه به اینکه “کمبود اطلاعات در مورد تامین سرمایه جمعی” به عنوان یک مانع اصلی برای جذب منابع است افزایش آگاهی عمومی از طریق ابتکارات سیاستی اهمیت دارد.

تحت تأثیر فشار اقتصادی بر بودجه فرهنگ، و نیاز به نوآوری، بسیاری از سیاست‌گزاران فرهنگی در اروپا در حال بررسی پتانسیل استفاده از بودجه مالی عمومی از طریق تامین سرمایه جمعی هستند به گونه‌ای که در یک پلت فرم آنلاین بودجه سازمانی با سرمایه جمعی تطبیق داده ‌شوند.

جمع آوری پول از طریق تامین سرمایه جمعی علاوه بر اینکه منبع مالی را فراهم می‌کند، شفافیت بیشتر در مورد نحوه توزیع بودجه عمومی را نیز به ارمغان می‌آورد.

 

کاهش موانع برای بازیگران بخش فرهنگ و هنر برای دسترسی به امور مالی بسیار اهمیت دارد. دیدگاه سیاست‌گزاران به پتانسیل تامین سرمایه جمعی برای دسترسی به منابع مالی برای بهبود بخشیدن به بخش‌های فرهنگ و  خلاقیت چیست؟ در سال ۲۰۱۰، مقاله سبز کمیسیون اروپا با عنوان “آزادسازی پتانسیل صنایع فرهنگی و خلاقیت “، “دسترسی بهتر به منابع مالی” را به عنوان یکی از حوزه‌هایی که برای آزاد شدن پتانسیل صنایع فرهنگی و خلاقیت حیاتی است، برجسته می‌کند.

از آن به بعد، سیاست‌گزاران در سطوح مختلف اقداماتی را برای تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بازیگران فرهنگی و خلاقیت و همچنین در سطح اتحادیه اروپا انجام داده‌اند؛ در سال ۲۰۱۶ گزارشی با موضوع دسترسی به منابع مالی برای بخش فرهنگ و خلاقیت منتشر شد که در آن سیاستمداران و کارشناسان  روش‌های مختلف و همچنین تامین سرمایه جمعی را بررسی نمودند. یکی از توصیه‌ها این بود که طرح‌های جدید و نوآورانه تامین مالی را آزمایش و پیاده‌سازی کنند و ابزارهای مالی جدیدی نظیر تامین سرمایه جمعی( crowdfunding ) را به کار گیرند.

ابتکارات سیاستی برای حمایت از تامین سرمایه جمعی برای حوزه‌ی فرهنگ و خلاقیت

با توجه به گزینه‌های سیاستی مختلف که سیاست‌گزاران به منظور توسعه تامین سرمایه جمعی به نفع بخش فرهنگ و خلاقیت در نظر دارند، ابتکاراتی که تاکنون توسط پاسخ دهندگان انجام شده است، عبارتند از:

  • انطباق / بهبود مقررات تامین سرمایه جمعی؛
  • افزایش آگاهی عمومی در مورد جمع‌آوری پول برای تامین سرمایه جمعی از طریق وقایع، کمپین‌های خاص و غیره است.

با توجه به اینکه “کمبود اطلاعات در مورد تامین سرمایه جمعی” به عنوان یک مانع اصلی برای جذب  منابع است افزایش آگاهی عمومی از طریق ابتکارات سیاستی اهمیت دارد. در کنار افزایش آگاهی، به ویژه در زمینه‌های زیر، ابتکارات سیاستی مورد انتظار است:

  • انطباق معیارهای کمک هزینه/ یارانه به مشوق‌هایی برای جذب منابع مالی اضافی از روش‌هایی چون تامین سرمایه جمعی
  • تسهیل تعامل بین ارائه دهندگان مختلف مالی (پلتفرم‌ها، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، و غیره) با ذینفعان تامین سرمایه جمعی از طریق انجمن‌ها، رویدادهای مختلف و غیره برای بخش‌های فرهنگ و خلاقیت.

گزینه‌های تامین مالی برای سیاست‌گزاری عمومی

تحت تأثیر فشار اقتصادی بر بودجه فرهنگ، و نیاز به نوآوری، بسیاری از سیاست‌گزاران فرهنگی در اروپا در حال بررسی پتانسیل استفاده از بودجه مالی عمومی از طریق تامین سرمایه جمعی هستند به گونه‌ای که در یک پلت فرم آنلاین بودجه سازمانی با سرمایه جمعی تطبیق داده ‌شوند. علاوه بر این، جمع آوری پول از طریق تامین سرمایه جمعی علاوه بر اینکه منبع مالی را فراهم می‌کند، شفافیت بیشتر در مورد نحوه توزیع بودجه عمومی را نیز به ارمغان می‌آورد.

تامین سرمایه جمعی ابزار سیاستی تامین منابع مالی حوزه فرهنگ و خلاقیت
تامین سرمایه جمعی ابزار سیاستی تامین منابع مالی حوزه فرهنگ و خلاقیت

محبوب‌ترین مدل تامین سرمایه تا به امروز، مدل “top up” بوده است. زمانی که پروژه به هدف جمع‌آوری پول خود دست می‌یابد صندوق تأمین مالی بودجه باقیمانده را (در قالب یک وام یا اهدا) آزاد می‌کند، به عنوان مثال، یک سازمان نهادی می‌تواند ۴۰٪ باقیمانده از پروژه را اضافه کند، اگر بتواند ۶۰٪ از آن را از طریق یک کمپین تامین سرمایه جمعی به دست آورد.

مدل دوم “up front” است که در آن موسسه سرمایه‌ پیشین را که قرار است توسط جمعیت تامین شود، فراهم می‌کند.

و مدل سوم “۱: ۱ ” برای هر  ۱ یورو اهدا شده توسط مردم، سازمان مبلغی معادل آن اضافه می‌کند تا زمانی که هدف تامین مالی برآورده شود.

 منبع:NEMO

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی