ترغيب به مشارکت همه دانش‌آموزان در برنامه‌های خارج از مدرسه برای يادگيری علوم

0
114
مشارکت در یادگیری
مشارکت در یادگیری

چکیده خبر سیاستی: طبق تحقیقات صورت گرفته در مجله علوم آموزشی (۲۰۱۷)، فعالیت‌های اضافی مربوط به برنامه‌های درسی و مرتبط با علم، مانند بازدیدهایی که مدارس در موزه‌ها و یا مراکز علمی ترتیب می‌دهد، بر یادگیری دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارد. اما تحقیقات منتشر شده در مجله بین‌المللی علوم آموزشي (۲۰۱۷) نشان می‌دهد، مدارس قادر به ارائه فرصت‌های کافی برای دانش آموزان كه از طبقات اجتماعی متفاوت به مدرسه می‌آيند جهت مشارکت در یادگیری آموزش‌های علم – پايه در خارج از کلاس نیستند و از این رو تلاش مدارس در زمینه ایجاد مشارکت همه دانش آموزان بايد بيشتر شود. در تحقیق صورت گرفته محققان دریافتند دانش‌آموزانی که از وضعیت امتیاز اجتماعی پایین‌تری برخوردارند، به احتمال زیاد تجارب یادگیری غیررسمی، مانند سفرهای مدرسه و بازدید از موزه نیز کمتر دارند. تمرکز و هدف قرار دادن دانش آموزان برخوردار و دارای امتیازات خانوادگی، هزینه بالای سفرهای ارائه شده توسط مدرسه و فشار بالای امتحانات، مواردي بودند که توسط محققين به عنوان دلايل محدود كردن مشارکت همه دانش‌آموزان در چنين سفرهای علمی و ايجاد نابرابری‌های آموزشی می‌شدند. با وجود موانع موجود علاقمندی زيادی توسط دانش‌آموزان به علوم موجود بود و از تلاش مدارس برای مشاركت دادن دانش‌آموزان استقبال خوبی شد. محققان تأكيد كردند كه مدارس نقش تعيين كننده‌ای در ترغيب علايق در بين دانش‌آموزان متعلق به طبقات حاشيه‌ای اجتماع به فعاليت‌های دانش پايه و علوم می‌توانند ايفا كنند.

یافته‌های این تحقیق بر گسترش و ایجاد فاکتورهای گسترده برای افزایش و گسترش مشارکت علمی در میان جوانان تأکید دارد.   

طبق تحقیقات جدید منتشر شده در مجله بین‌المللی علوم آموزشی (۲۰۱۷)، مدارس قادر به ارائه فرصت‌های کافی برای دانش‌آموزان كه ازطبقات اجتماعی متفاوت به مدرسه می‌آيند جهت مشارکت در یادگیری آموزش‌های علم – پايه در خارج از کلاس نیستند و از این رو تلاش مدارس در زمینه ایجاد مشارکت همه دانش آموزان بايد بيشتر شود.
 
در این رابطه تجزیه و تحلیل داده‌های نظرسنجی از تقریبا ۶،۰۰۰ دانش آموزان مدارس متوسطه انگلستان (۱۱-۱۶ ساله) که به طور سنتی از اجتماعاتی که ارتباط و تعامل پایین با علوم دارند، صورت گرفت، نویسندگان به این موضوع پرداختند که چه طبقه‌ای از دانش‌آموزان در آموزش علمی در خارج از کلاس درس مشارکت می‌کنند.

بعد از بررسی محققان دریافتند دانش‌آموزانی که ازوضعیت امتیاز اجتماعی پایین‌تری برخوردارند، به احتمال زیاد تجارب یادگیری غیررسمی، مانند سفرهای مدرسه و بازدید از موزه نیز کمتر دارند. همچنین در این تحقیق مشخص شد بیش از نیمی از دانش‌آموزان مورد بررسی هرگز در یک سفر علمی یا مرتبط با علم نبوده‌اند و ۷۰ درصد از آنها بازدیدی از یک صحبت علمی نداشته‌اند.
تمرکز و هدف قرار دادن دانش آموزان برخوردار و دارای امتیازات خانوادگی، هزینه بالای سفرهای ارائه شده توسط مدرسه و فشار بالای امتحانات، مواردي بودند که توسط محققين به عنوان دلايل محدود كردن مشارکت همه دانش‌آموزان در چنين سفرهای علمی و ايجاد نابرابری‌های آموزشی می‌شدند.

با وجود موانع موجود علاقمندی زيادی توسط دانش‌آموزان به علوم موجود بود و از تلاش مدارس برای مشاركت دادن دانش اموزان استقبال خوبی شد. محققان تاكيد كردند كه مدارس نقش تعيين كننده‌ای در ترغيب علايق در بين دانش‌آموزان متعلق به طبقات حاشيه‌ای اجتماع به فعاليت‌های دانش پايه و علوم می‌توانند ايفا كنند.

دکتر جنیفر دویت از همکاران و نویسندگان این تحقیق می‌گوید: “ما مدارس را تشویق خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که فعالیت‌های اضافی مربوط به برنامه‌های درسی و مرتبط با علم، مانند بازدیدهای مدرسه، برای همه دانش‌آموزان محقق شود، نه فقط کسانی که در مجموعه‌های بالا قرار دارند و از امتیازات خاصی برخوردار هستند، تا از این طریق از بازتولید و یا ایجاد نابرابری‌ها نیز جلوگیری کنیم.

ما همچنین می‌خواهیم مکان‌هایی مانند موزه‌های علمی و مراکز علمی را تشویق کنیم تا پیشنهاد و عرضه خود در این زمینه خود را گسترش دهند. طوری که طیف گسترده‌ای از افراد –و نه فقط کسانی که از امتیازات و موقعیت بالاتر برخوردارند- بتوانند احساس راحتی و آرامش کنند.
یافته‌های این تحقیق بر گسترش و ایجاد فاکتورهای گسترده برای افزایش و گسترش مشارکت علمی در میان جوانان تأکید دارد.  

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاستگزاری عمومی

 بازنشر این مطلب، تنها با ذکر منبع “سیاست‌گزاری عمومی ایران” بلامانع است.

[۱] یادگیری استیم اصطلاحی است که بر رشته‌های علمی شناختی، فناوری، مهندسی و ریاضی اشاره دارد