توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان

0
541
توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان
توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان

چکیده خبر سیاستی: تحقیقات قبلی نشان داده است که تعامل دانش‌آموز و معلم در طول روز از عوامل مهم در نتایج رفتاری و تحصیلی دانش‌آموزان است. در حال حاضر محققان کالج آموزش دانشگاه میسوری روش جدیدی برای مشاهده و سنجش تعامل معلم با هر دانش‌آموز در کلاس درس ایجاد کرده‌اند. وندی رینکه استاد دانشکده روانشناسی و مشاوره، در نتیجه آزمایش این روش در کلاس‌های K-3، به این نتیجه رسید دانش‌آموزانی که توجه منفی بیشتری را از معلمان تجربه می‌کنند، با افزایش مشکلات در زمینه مسائل هیجانی، تمرکز و رفتارهای ناخوشایند مواجه هستند. رینکه گفت که “یافتن راهکار کارآمد، دقیق و سازگار برای مشاهده تعامل معلمان با دانش‌آموزان نه تنها برای تحقیقات آموزشی، بلکه برای ارزیابی و راهنمایی معلمان نیز اهمیت دارد. تعامل دانش‌آموز و معلم مهم است زیرا دانش‌آموزان در صورت تکرار اقدامات تکرار می کنند. اگر یک معلم به یک دانش‌آموز برای رفتارهای خاثی توجه می‌کند- از قبیل ستایش آنها برای کار خوب- شاگرد بیشتر به انجام کار مشابه در آینده تشویق می‌شود.

مدل مشاهده‌ای که توسط رینکه و همکارانش انجام شده است، مدل نظری “نظارت کوتاه بر تعامل معلم و دانش‌آموز در کلاس درس” نامیده می‌شود و دارای مشاهدات پنج دقیقه‌ای است که به سرعت در حال بررسی تعاملات معلمان است. ناظرین کلاس درس می‌توانند از این مدل برای نظارت بر تعاملات کوتاه دانش‌آموزان و معلمان برای تعیین ماهیت این تعاملات (مثبت یا منفی) استفاده کنند. این مدل به اندازه کافی کارآمد است تا ناظران بتوانند در طول دوره نسبتاً کوتاهی از تعامل معلم با هر دانش‌آموز در کلاس درس آگاه شوند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که تعامل دانش‌آموز و معلم در طول روزاز عوامل مهم در نتایج رفتاری و تحصیلی دانش‌آموزان است. در حال حاضر محققان کالج آموزش و پرورش دانشگاه میسوری روش جدیدی برای مشاهده و سنجش تعامل معلم با هر دانش‌آموز در کلاس درس ایجاد کرده‌اند. وندی رینکه استاد دانشکده روانشناسی و مشاوره، در نتیجه آزمایش این روش در کلاس‌های K-3، به این نتیجه رسید دانش‌آموزانی که توجه منفی بیشتری را از معلمان تجربه می‌کنند، با افزایش مشکلات در زمینه مسائل هیجانی، تمرکز و رفتارهای ناخوشایند مواجه هستند.

محققان همچنین دریافتند که معلمان به دانش آموزان آفریقایی-آمریکایی، پسران و  دانش‌آموزانی که ناهار رایگان دریافت می‌کنند، بیشتر توجه منفی دارند تا سایر دانش‌آموزان.

رینکه گفت که “یافتن راهکار کارآمد، دقیق و سازگار برای مشاهده تعامل معلمان با دانش‌آموزان نه تنها برای تحقیقات آموزشی، بلکه برای ارزیابی و راهنمایی معلمان نیز اهمیت دارد. تعامل دانش‌آموز و معلم مهم است زیرا دانش‌آموزان در صورت تکرار اقدامات تکرار می کنند. اگر یک معلم به یک دانش‌آموز برای رفتارهای حرفه‌ای توجه می‌کند، از قبیل ستایش آنها برای کار خوب، شاگرد بیشتر به انجام کار مشابه در آینده تشویق می‌شود.

اگر یک معلم توجه دانش‌آموزان را به رفتار مشکل جلب کند، مانند سرزنش آنها به دلیل خرابکاری- احتمال اینکه دانش‌آموز نیز این رفتار را تکرار کند بیشتر است- به ویژه اگر این تنها راه توجه معلمان است.”

مدل مشاهده‌ای که توسط رینکه و همکارانش انجام شده است، مدل نظری “نظارت کوتاه بر تعامل معلم و دانش‌آموز در کلاس درس”[۱] نامیده می‌شود و دارای مشاهدات پنج دقیقه‌ای است که به سرعت در حال بررسی تعاملات معلمان است. ناظرین کلاس درس می‌توانند از این مدل برای نظارت بر تعاملات کوتاه دانش‌آموزان و معلمان برای تعیین ماهیت این تعاملات (مثبت یا منفی) استفاده کنند. این مدل به اندازه کافی کارآمد است تا ناظران بتوانند در طول دوره نسبتاً کوتاهی از تعامل معلم با هر دانش‌آموز در کلاس درس آگاه شوند.
رینکه و تیم او در مطالعه خود، از این مدل برای مشاهده ۵۳ معلم و ۸۹۶ دانش آموز در کلاس‌های K-3 استفاده کردند. آنها دریافتند که روش مشاهدات آنها به آنها اجازه می‌دهد تا تعاملات پویا را که با تحقیقات قبلی سازگار است، جذب کند. رینکه می‌گوید این مدل می‌تواند به محققان کمک کند تا به تعامل کارآمد دانش‌آموزان و معلمان و همچنین به عنوان یک ابزار برای مدیران (مدارس) کمک کند.

رینکه گفت: “ما نشان داده‌ایم که این روش یک ابزار مؤثر و کارآمد برای محققان است. با این حال، روش بسیار ساده‌ای است برای تمرین و ایجاد بازخورد مناسب و ارزشمند به مربیان و مشاوران.

همچنین این روش می‌تواند در ایجاد آگاهی معلمان جهت نحوه ارتباطشان با دانش‌آموزان مفید باشد. این به معلمان کمک خواهد کرد تا با دانش‌آموزانی که تعاملات منفی دائمی داشتند،  به سمت توجه مثبت سوق داده شوند.”

[۱] Brief Student-Teacher Classroom Interaction Observation(ST-CIO)

 

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.