تکمیل فرایند شناخت دوران کودکی: نفش والدین و سیاست‌گزاران

0
100
تکمیل فرایند شناخت دوران کودکی نفش والدین و سیاست‌گزاران
تکمیل فرایند شناخت دوران کودکی نفش والدین و سیاست‌گزاران
چکیده خبر سیاستی: محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج در مطالعه عوامل موثر بر فرایند شناخت و یادگیری دوران کودکی (از توانایی حل مسئله تا تصمیم‌گیری) در ایالات متحده و بریتانیا، دریافتند که نقش والدین مهمتر از سیاست‌های گسترده دولتی است – اما سیاست‌های عمومی هم می‌تواند تأثیرگذار باشد.
برای این مطالعه، محققان داده‌های دو مجموعه را تجزیه و تحلیل کردند: نمونه اول ۳۴۳۹ کودک بین ۵ تا ۱۳ سال در ایالات متحده؛ و نمونه دوم شامل ۱۳۰۹ کودک در بریتانیا در طیف سنی مشابه. محققان دریافتند که ویژگی‌های والدین در هر دو کشور در حمایت قوی‌تر از فرایند شناخت کودکان اهمیت دارد.  با این حال، برخی از موارد استثنایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، محققان دریافتند که کودکان خانواده‌هایی که مادر آنها مجرد است (به دلیل طلاق یا فوت همسر و..) مهارت کلامی آنها در ایالات متحده در وضعیت نامناسبی قرار دارد، اما در بریتانیا این گونه نبود. همچنین آنها دریافتند که اندازه خانواده بزرگتر با نمرات ریاضی پایین در ایالات متحده همراه است، اما در بریتانیا، نه! این نتایج ممکن است نشان دهد که والدین منابع کمتری برای هر کودک در خانواده‌های بزرگتر دارند و دولت بریتانیای کبیر سیاست‌هایی را ایجاد کرده است که به آنها کمک می‌کند تا آن را جبران کنند – در حالی که این سیاست‌ها در ایالات متحده کم است. این سیاست‌ها ممکن است شامل کمک‌های دولتی و سرویس بهداشت ملی باشد، که ممکن است والدین از منابع خود برای کمک به بهبود فرایند شناخت فرزند کمک بگیرند.”

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج در مطالعه عوامل موثر بر فرایند شناخت و یادگیری دوران کودکی (از توانایی حل مسئله تا تصمیم‌گیری) در ایالات متحده و بریتانیا، دریافتند که نقش والدین مهمتر از سیاست‌های گسترده دولتی است – اما سیاست‌های عمومی هم می‌تواند تأثیرگذار باشد.  

توبی پارسل، استاد جامعه شناسی در ایالت  کارولینای شمالی می‌گوید: “ما به تاثیر ویژگی‌های والدین در شناخت کودکان در ایالات متحده و بریتانیا پرداختیم. اساساً، ما می‌خواستیم ببینیم که آیا دولت رفاه در بریتانیا به نفع کودکان است یا خیر.

پارسل  می‌گوید: “کار قبلی ما محیط خانه کودکان و مشکلات رفتاری در دو کشور را بررسی کرد و ما متوجه شدیم که والدین در هر دو مکان به همان اندازه مهم هستند. در این مطالعه ما سه مورد را مشاهده کردیم: مهارت‌های پیش از خواندن، نمرات خواندن و دستاوردهای ریاضی.”

برای این مطالعه، محققان داده‌های دو مجموعه را تجزیه و تحلیل کردند: نمونه اول ۳۴۳۹ کودک بین ۵ تا ۱۳ سال در ایالات متحده؛ و نمونه دوم شامل ۱۳۰۹ کودک در بریتانیا در طیف سنی مشابه.

پارسل می‌گوید: “ما توانستیم این مطالعه را انجام دهیم؛ زیرا داده‌های دو گروه قابل مقایسه هستند – محدوده سنی یکسان، دوره زمانی مشابه و اندازه گیری‌های مشابه از متغیرهای کلیدی”.

به طور کلی، محققان دریافتند که ویژگی‌های والدین در هر دو کشور در حمایت قوی‌تر از فرایند شناخت کودکان اهمیت دارد. با این حال، برخی از موارد استثنایی نیز وجود دارد.

به عنوان مثال، محققان دریافتند که کودکان خانواده‌هایی که مادر آنها مجرد است (به دلیل طلاق یا فوت همسر و..) مهارت کلامی آنها در ایالات متحده در وضعیت نامناسبی قرار دارد، اما در بریتانیا این گونه نبود. همچنین آنها دریافتند که اندازه خانواده بزرگتر با نمرات ریاضی پایین در ایالات متحده همراه است، اما در بریتانیا، نه!

این نتایج ممکن است نشان دهد که والدین منابع کمتری برای هر کودک در خانواده‌های بزرگتر دارند و دولت بریتانیای کبیر سیاست‌هایی را ایجاد کرده است که به آنها کمک می‌کند تا آن را جبران کنند – در حالی که این سیاست‌ها در ایالات متحده کم است. این سیاست‌ها ممکن است شامل کمک‌های دولتی[۱] و سرویس بهداشت ملی باشد، که ممکن است والدین از منابع خود برای کمک به بهبود فرایند شناخت فرزند کمک بگیرند.”

محققان همچنین روشهای بسیاری را که در آن ایالات متحده و بریتانیا، مشابه هستند شناسایی کردند. در هر دو کشور، وزن کم هنگام تولد، محدودیت‌های بهداشتی و اندازه بزرگتر خانواده با مهارت کلامی کمتری همراه بود. محدودیت‌های بهداشتی و درمانی کودکان نیز با نمرات پایین ریاضی در هر دو کشور مرتبط بود و محدودیت‌های بهداشت، جنس مذکر و اندازه بزرگتر خانواده همگی با دستاوردهای پایین‌تر خواندن در هر دو کشور همراه بود. توانایی شناختی مادر و محيط خانه قوی‌تر با مهارت کلامی و نمرات بالاتر رياضی و پيشرفت خواندن در هر دو کشور همراه بود.

پارسل می‌گوید: “والدین در هر دو جوامع به همان اندازه اهمیت دارند و سیاست‌ها نمی توانند جایگزین والدین خوب باشند؛ اما به نظر می‌رسد بخش‌هایی وجود داشته باشد که سیاست‌ها بتوانند از خانواده حمایت کنند و به کودکان کمک کنند”.

[۱] child allowances= (in the UK) a tax allowance granted to parents of dependent children

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.