تیراندازی در مدارس ایالات متحده با افزایش بیکاری مرتبط است

0
134
تیراندازی در مدارس ایالات متحده با افزایش بیکاری مرتبط است
تیراندازی در مدارس ایالات متحده با افزایش بیکاری مرتبط است

چکیده خبر سیاستی: مطالعات دقیق در دانشگاه نورث وسترن نشان داده است که ناامنی اقتصادی با خشونت اسلحه در مدارس K-12 و کالج‌ها در ایالات متحده مرتبط است. هنگامی که یافتن شغل برای افراد (دانش‌آموزان) در بیرون از مدرسه سخت‌تر می‌شود، میزان خشونت اسلحه در مدارس افزایش می‌یابد.
  
مطالعات بین رشته‌ای توسط داده‌های جمع‌آوری شده دانشمندان آدام آر. پاه و لوئیس عمارال و جامعه‌شناس جان ال. هگان، ارتباط مداوم بین بیکاری و وقوع تیراندازی مدارس را در سراسر مناطق مختلف کشور از جمله شیکاگو و شهر نیویورک نشان می‌دهد.

هاگان، جان دی. و کاترین ت. مک آرتور، استاد جامعه‌شناسی در کالج هنر و علوم وینبرگ، گفت: “ارتباط بین تحصیلات و کار برای انتظارات ما در مورد فرصت‌های اقتصادی و تحرک رو به بالا در آمریکا اهمیت دارد. مطالعه ما نشان می‌دهد که افزایش خشونت اسلحه در مدارس می‌تواند ناشی از ناامیدی و یأس در دوره‌های افزایش بیکاری باشد، در حالی که کسب تحصیلات الزاماً منجر به یافتن کار نمی‌شود.”

برخی از یافته‌های کلیدی این تحقیق عبارتند از:

در حالی که شیکاگو در مطالعه به عنوان یکی از شش شهر با بیشترین حادثه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳    شناخته شده است؛  اما مدارس شیکاگو از مدارس دیگر شهرهای بزرگ خطرناک‌تر نیست.
خشونت اسلحه در مدارس در طول زمان نابودکننده‌تر نبوده است.
اکثر تیراندازی‌ها با هدف بوده است؛ یعنی تیراندازی که قصد آسیب رساندن به فرد یا افراد خاص را داشته است.
 خشونت مرتبط با باند (جنایتکاران) و تیراندازان انبوه تنها شامل بخش کوچکی از خشونت اسلحه است که در مدارس ایالات متحده رخ می‌دهد. خشونت مرتبط با باند ۶.۶٪ از کل حوادث را شامل می‌شود.

یک مطالعه، ارتباط مهم بین رفتن به مدرسه و انتظار یافتن کار در آمریکا را برجسته می‌کند

مطالعات دقیق در دانشگاه نورث وسترن نشان داده است که ناامنی اقتصادی با خشونت اسلحه در مدارس K-12 و کالج‌ها در ایالات متحده مرتبط است. هنگامی که یافتن شغل برای افراد (دانش‌آموزان) در بیرون از مدرسه سخت‌تر می‌شود، میزان خشونت اسلحه در مدارس افزایش می‌یابد.
  
مطالعات بین رشته‌ای توسط داده‌های جمع‌آوری شده دانشمندان آدام آر. پاه و لوئیس عمارال و جامعه‌شناس جان ال. هگان، ارتباط مداوم بین بیکاری و وقوع تیراندازی مدارس را در سراسر مناطق مختلف کشور از جمله شیکاگو و شهر نیویورک نشان می‌دهد.

هاگان، جان دی. و کاترین ت. مک آرتور، استاد جامعه‌شناسی در کالج هنر و علوم وینبرگ، گفت: “ارتباط بین تحصیلات و کار برای انتظارات ما در مورد فرصت‌های اقتصادی و تحرک رو به بالا در آمریکا اهمیت دارد. مطالعه ما نشان می‌دهد که افزایش خشونت اسلحه در مدارس می‌تواند ناشی از ناامیدی و یأس در دوره‌های افزایش بیکاری باشد، در حالی که کسب تحصیلات الزاماً منجر به یافتن کار نمی‌شود.”

تیراندازی مکرر مدرسه در جامعه آمریكا برای چند دهه  نگرانی عمده‌ای بوده است؛ اما علل درک آن همواره در هاله‌ای از فراموشی بوده است.

محققان نورث وسترن در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ از هرگونه خشونت اسلحه در مدارس ایالات متحده و معیارهای اقتصادی، از جمله بیکاری، برای پاسخ گویی استفاده کردند.

پاه، استادیار بالینی مدیریت و سازمان‌ها در دانشکده کلوج، گفت: “یافته‌های ما اهمیت فرصت‌های اقتصادی را برای نسل آینده برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که اقدامات پیشگیرانه‌ای که می‌توانیم به عنوان یک جامعه برای کاهش میزان خشونت اسلحه استفاده کنیم، وجود دارد.”

سایر یافته‌های کلیدی عبارتند از:

     -در حالی که شیکاگو در مطالعه به عنوان یکی از شش شهر با بیشترین حادثه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ شناخته شده است؛ اما مدارس شیکاگو از مدارس دیگر شهرهای بزرگ خطرناک‌تر نیست.
     -خشونت اسلحه در مدارس در طول زمان نابودکننده‌تر نبوده است.
     -اکثر تیراندازی‌ها با هدف بوده است؛ یعنی تیراندازی که قصد آسیب رساندن به فرد یا افراد خاص را       داشته است.
    – خشونت مرتبط با باند (جنایتکاران) و تیراندازان انبوه تنها شامل بخش کوچکی از خشونت اسلحه است که در مدارس ایالات متحده رخ می‌دهد. خشونت مرتبط با باند ۶.۶٪ از کل حوادث را شامل می‌شود.
     -نتایج نشان می‌دهد که در طول دوره‌های بیکاری شدید، ممکن است افزایش خشونت اسلحه در کالج‌ها و محیط‌های دانشگاهی رو به رشد باشد.

تیم تحقیقاتی همچنین دریافت، میزان شیوع خشونت اسلحه در مدارس در طول زمان تغییر یافته است. تازه‌ترین دوره مطالعه شده (۲۰۰۷-۲۰۱۳) دارای بیشترین تکرار وقایع از موارد قبلی (۱۹۹۴-۲۰۰۷) بوده است.

آمارال، استاد مهندسی شیمی و بیولوژیکی در دانشکده مهندسی مک کورمیک گفت: “کار ما به ما کمک می‌کند تا بدانیم که چرا فراوانی خشونت اسلحه در مدارس تغییر می‌کند و چرا لزوماً خشونت اسلحه در همه مدارس ایالات متحده وجود ندارد

محققان دریافتند که در ۲۵ سال گذشته دو دوره افزایش خشونت اسلحه در مدارس ایالات متحده وجود داشته است. ۲۰۰۷-۲۰۱۳ عمده حوادث در مدارس مقاطع متوسطه بود در حالی که در ۱۹۹۲-۱۹۹۴ اغلب رویدادها مدارس K-12 را شامل می‌شد.

مطالعه نورث‌وسترن با در اختیار داشتن دانش در مورد  انتقال کار به مدرسه در جامعه آمریکایی جدا از مطالعات قبلی درباره چیرگی اسلحه در مدارس ایالات متحده است.

” هنگامی که ما در نظر می‌گیریم که چگونه مدارس برای ایده‌های آمریکایی در مورد فرصت‌های اقتصادی و تحرک رو به بالا، مهم است  می‌توانیم بهتر درک کنیم که چرا محیط‌های مدرسه در تحقیقات ما به عنوان نقاط اصلی پاسخ‌های خشونت آمیز به افزایش بیکاری نشان داده شده است.” هاگان که همچنین استاد پژوهشی در بنیاد بار آمریکایی است، می‌گوید: ” تحقیقات پیشین درباره چیرگی اسلحه در مدارس ارتباطات  اینها را به اندازه کافی تحلیل نکرده است.”

مطالعه چگونه انجام شد؟
پاه بیان می‌کند: تعدادی از مطالعات دیگر در این زمینه وجود دارد، اما منابع داده‌های قبلی مورد استفاده در پوشش خود از رویدادهای تیراندازی مدرسه ناقص و جانبدارانه بوده‌اند .همچنین تعریف چیرگی اسلحه در مدرسه در میان سازندگان این مجموعه داده‌ها متفاوت است.

پاه  این مجموعه داده‌های قبلاً مورد استفاده قرار گرفته را جمع‌آوری کرده  و آنها را نسبت به یک مجموعه داده منفرد  مقایسه کرد. او و دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سپس به صورت جداگانه منابع را برای هر رویداد تهیه و گزارش می‌دهند تا اطمینان حاصل شود در واقع چیرگی اسلحه در مدرسه یک حادثه  بود. این روند ۳۷۹ رویداد را مطابق با معیارهای سختگیرانه محققین و دو رویداد اضافی را برای مجموع ۳۸۱ رویداد مجموعه داده نهایی به دست آورد.

پاه گفت: “ما روزها را صرف چیزی کردیم جز خواندن درباره خشونت در مدارس، این موضوع ممکن است غم‌انگیزترین چیزی باشد که من برای تحقیق انجام داده‌ام

محققان بر روی تمام خشونت اسلحه در مدارس تمرکز کرده‌اند، نه تنها تیراندازی‌های جمعی. آنها از معیارهای زیر برای یک رویداد در این مطالعه استفاده کردند: (۱) تیراندازی باید توسط یک اسلحه گرم شلیک شده باشد، حتی اگر تصادفی باشد؛ (۲) باید در یک محوطه مدرسه رخ دهد؛ و (۳) باید شامل دانش‌آموزان یا کارکنان مدرسه و همچنین مجرمان، بیگناهان و یا قربانیان باشد.

سپس، محققان زمان‌بندی این وقایع را در برابر شاخص‌های مختلف رنج اقتصادی، از جمله بیکاری، میزان سلب حق اقامه دعوی و اعتماد مصرف کننده ارزیابی کردند. سپس آنها فرض کردند که افزایش تیراندازی مدرسه پاسخ به افزایش بیکاری است و این فرضیه را با دو روش اضافی مورد آزمایش قرار دادند.

نویسندگان می‌گویند که نتایج به شدت از این فرضیه حمایت می‌کند که شکست در انتقال مدرسه به بازار کار باعث افزایش خشونت اسلحه در مدارس ایالات متحده می‌شود.

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.