حقوق برابر و بهره‌وری برابر

0
179
حقوق برابر و بهره‌وری برابر
حقوق برابر و بهره‌وری برابر

چکیده: رسیدگی به حقوق زنان و برابری در محیط کار بیش از یک قرن است که مطرح می‌باشد. زمانی که قانون پرداخت برابر در سال ۱۹۶۳ تصویب شد زنان ۵۹ سنت در برابر یک دلار حقوق مردان می‌گرفتند. از ۲۰۱۷ زنان ۷۸ سنت در برابر ۱ دلار حقوق مردان می‌گیرند.

یانا گالن استادیار رشته سیاست‌گزاری عمومی دانشگاه شیکاگو در تحقیق اخیرش در مورد شکاف پرداخت مبتنی بر جنسیت این سوال را مطرح می‌کند که چه شکاف پرداختی تحت اختلاف سودآوری بین مردان و زنان قابل توضیح است.

 وی درمی‌یابد که در حدود دو سوم شکاف پرداختی از طریق اختلاف در بهره‌وری قابل توضیح است ولی شکاف بین پرداختی و بهره‌وری برای زنان بدون فرزند بیشتر است. بهره‌وری مادرها کمتر از مردان  می‌باشد ( شاید به این دلیل فشار نابرابری برای مراقبت از کودکانشان نسبت به پدرها داشته و زمان کمتری را در اداره سر می‌کنند) و کمتر نیز دریافت می‌کنند.

در مقابل، گالن در می‌یابد که زنان بدون فرزند مثل مردان سودآور بوده ولی دریافتی کمتری دارند (بویژه در سالهای اول بچه داری خود).

به گزارش اخیر CNBC در یک نظرسنجی از یک شرکت نرم افزاری و یک شرکت سرمایه‌گذاری، نشان داد ۷۷% از کسانی که کار می‌کنند با کسر حقوق حداقل ۳% به خاطر امنیت شغلی بلندمدت روبرو می‌باشند. آنها گفتند که همان درصد را در قبال ساعتهای کاری منعطف‌تر می‌پذیرند. و تقریبا ۶۷ درصد مایل به دریافت مبلغ کمتر در قبال داشتن فرصتهای خوب بودند. چطور این اولویتها باید در پرداخت در نظر گرفته شود تا شکافها کمتر مشخص گردد؟

 

رسیدگی به حقوق زنان و برابری در محیط کار بیش از یک قرن است که مطرح می‌باشد. نبرد برای برابری مدتها  قبل از سال ۱۹۲۰ زمانی که زنان حق رای دادن یافتند شروع شد. و جنگ برای پرداخت برابر نیز قبل از تشکیل کمیته ملی پرداخت برابر (NCPE) در سال ۱۹۷۹ بود تا شکاف دستمزد را که هنوز هم بین مردان و زنان وجود دارد، از بین ببرد.

زمانی که قانون پرداخت برابر در سال ۱۹۶۳ تصویب شد زنان ۵۹ سنت در برابر یک دلار حقوق مردان می‌گرفتند. از ۲۰۱۷ زنان ۷۸ سنت در برابر ۱ دلار حقوق مردان می‌گیرند. در این سال NCPE  ۱۰ آوریل را به عنوان روز پرداخت برابر اعلام کرد  – نقطه عطفی در سال جاری که زنان درآمدی برابر با درآمد سال قبل مردان داشتند.

در حالی که کمیته ملی پرداخت برابر از این روز برای روشن شدن موضوع و در نهایت حل مشکل نابرابری دستمزد بین مردان و زنان استفاده می‌کند، طبق کشفیات گالن از مطالعاتی که تا به امروز انجام داده است دلایل عدم تعادل هنوز زیاد و پیچیده است:

” نمی‌گویم که مطمئنیم که ایا پرداخت برابر است یا نابرابر، بلکه یعنی، این نابرابری چقدر برتری را در مقابل تبعیض نشان می‌دهد و اگر این نشان دهنده اولویتها باشد آیا این اولویتها حاصل از شرایط اجتماعی است که تا حدودی می‌توانستیم تغییر دهیم. اول باید این سوالات اساسی را قبل از اینکه امید به یافتن راهی برای پرداخت نابرابر پیدا کنیم پاسخ دهیم. “

یانا گالن استادیار رشته سیاست‌گزاری عمومی دانشگاه شیکاگو در تحقیق اخیرش در مورد شکاف پرداخت مبتنی بر جنسیت این سوال را مطرح می‌کند که چه شکاف پرداختی تحت اختلاف سودآوری بین مردان و زنان قابل توضیح است. وی درمی‌یابد که در حدود دو سوم شکاف پرداختی از طریق اختلاف در بهره وری قابل توضیح است ولی شکاف بین پرداختی و بهره وری برای زنان بدون فرزند بیشتر است. بهره‌وری مادرها کمتر از مردان  می‌باشد ( شاید به این دلیل فشار نابرابری برای مراقبت از کودکانشان نسبت به پدرها داشته و زمان کمتری را در اداره سر می‌کنند) و کمتر نیز دریافت می‌کنند.

در مقابل، گالن در می‌یابد که زنان بدون فرزند مثل مردان سودآور بوده ولی دریافتی کمتری دارند بویژه در سالهای اول بچه داری خود.

به گفته گالن ” دستمزد کارگر فقط یک شماره واحد است، اما در تعاملات بسیار پیچیده می‌باشد: چند ساعت کار کردید، در کار شما – ممکن است تبعیض کارفرمایان در ارتقاء و یا برتریهای خود منعکس می‌کند – و چقدر قدرت کلام در تعیین حقوق خود دارید. “

او ادامه داد: ” چیزی که واضح است این است که مسیر زندگی زنان واقعا متفاوت از مسیر زندگی مردان است. در این مورد نمی‌توانید بحثی داشته باشید.  سپس سوال در مورد اولویتها در برابر تبعیض و تعامل آنها و سیاست است. فکر می‌کنم که خیلی کم در مورد آن می‌دانیم که برای هر کسی ارائه ادعاهای علمی به هر طریقی کار سختی است. “

بیان این مطالب که به طور مداوم تغییر می‌کنند، از منطقه به منطقه و از نسلی به نسل دیگر تغییر می‌کنند کار پردردسری است. به عنوان مثال، به نظر می‌رسد که هزاران مرد و زن حاضرند کمتر حقوق بگیرند ولی سبک زندگی آنها خوب باشد.

به گزارش اخیر CNBC در یک نظرسنجی از یک شرکت نرم افزاری Qualtrics و شرکت سرمایه‌گذاری Accel Partners ، نشان داد ۷۷% از کسانی که کار می‌کنند با کسر حقوق حداقل ۳% به خاطر امنیت شغلی بلندمدت روبرو می‌باشند. آنها گفتند که همان درصد را در قبال ساعتهای کاری منعطف‌تر می‌پذیرند. و تقریبا ۶۷ درصد مایل به دریافت مبلغ کمتر در قبال داشتن فرصتهای خوب بودند.

چطور این اولویتها باید در پرداخت در نظر گرفته شود تا شکافها کمتر مشخص گردد. در تحقیقی که اخیرا منتشر شده است الکساندر ماس و آماندا پالایز از کارگران خواستند تا طبق برنامه مطلوب کاری درخواست کار کرده و زنان با بچه‌های کوچک مایل بودند تا کاری داشته باشند که بتوانند به کارهای منزل نیز رسیده و از تبعیض کارفرما در برنامه‌ریزی جلوگیری شود ولی اختلافات تا حدی نبود که بتوان شکاف دستمزدی قابل توضیح باشد.

تقریبا غیرممکن است بگویم که چگونه تمایل به سمت الویتها با عدم تعادل درآمد بین مردان و زنان روبرو است. گرایش‌های پیچیده دیگری را شامل می‌شود، مانند این که زنان بیشتر مجرد می‌مانند و بعدا خانواده تشکیل داده و یا کلا مجرد می‌مانند و عوامل تاثیرگذار بر روند درآمد، حتی بیشتر می‌شود.

گالن هشدار می‌دهد که بدون درک عمیق از تمام بخش‌های دیگر، تغییرات سیاسی برای حل این مشکلات اقتصادی دشوار است، در واقع می‌تواند منفی باشد:

” فکر می‌کنم سیاست‌گزاری خطرناک باشد، به این معنا که اگر مشکلی که شما سعی در حل آن دارید، تبعیض توسط کارفرمایان است، شما سیاست‌هایی را  ممکن است وضع کنید که شرایط را برای زنان سخت‌تر از مردان کند. این امر به طور بالقوه منجر به تبعیض بیشتر می‌شود.” گالن به ممنوعیت قانون اشاره کرد که سوالات مربوط به سوء سابقه را از فرم درخواستهای شغلی حذف کرد‌. قصد این کار و این نوع قانون‌گذاری خوب و منطقی است.

شما نمی‌خواهید افرادی که زندان بوده‌اند را دوباره تنبیه کنید. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نخواهید کارفرما از شما سوال کند. به این دلیل این سوالات حذف می‌گردد.

هنگام تغییر سیاست‌های ترک والدین، باید در مورد تاثیرات بالقوه این سیاست برای استخدام و ارتقاء زنان به دلایل مشابه مراقب باشیم. او تأثیرات گستردگی ترک والدین در دانمارک را مطالعه کرد و شواهدی یافت که شرکتها از کارگرانی که خانه را رها می‌کنند سوء استفاده کرده و این گاهی باعث می‌شود تا از استخدام و یا حتی ارتقاء زنانی که احتمالا در اینده نزدیک بچه دار می‌شوند خودداری کنند.

به گفته ایشان ” کشورهای شمال اروپا تقریبا بیشتر درگیر مشارکت نیروی کار زنان می باشند ولی زنان در مشاغل مدیریتی کمتر بوده و بیشتر به صورت نیمه وقت مشغول می‌باشند. شاید مجبور باشند تحت سیاست‌های اخراجی بسیار سختگیرانه کار کنند. “

ظرافت و پیچیدگی این مسائل همان چیزی است که گالن را مشتاق نگه می‌دارد.

ایشان ادامه داد “به بسیاری از افرادی که  در تیم هریس و در بخشهایی که سیاستهای بسیار مشخصی داشته و کار می‌کنند فکر می‌کنم و یا آنهایی که مستقیما مورد ازمایش این سیاستها می‌باشند. فکر می‌کنم شکاف دستمزدی جنسیت جائی است که نشانه‌های سیاست کاملا روشن و مشخص نشده است ولی برای ایجاد سیاست‌ها در تغییر برخی چیزها هنوز تمایل هست. فکر می‌کنم شغل من به عنوان یک محقق یافتن این چیزها است ، ابتدا چیزهایی که حقیقت دارد باید یافت شود. فکر می‌کنم در این مورد زمینه‌های تحقیقاتی بسیاری وجود دارد.”

منبع: دانشگاه شیکاگو