شنبه, اسفند ۵, ۱۳۹۶

banner-shop

ثبت نام دوره های آموزشی

دوره های آموزشی حضوری

بی‌خانمانی و آسیب‌های سلامتی نتایج شوم ریاضت اقتصادی بریتانیا

بی‌خانمانی و آسیب‌های سلامتی نتایج شوم ریاضت اقتصادی بریتانیا

چکیده خبر سیاستی: کارشناسان معتقدند سیاست‌های ریاضت اقتصادی بریتانیا ضمن افزایش بی‌خانمانی با آسیب‌های مربوط به سلامت نیز مرتبط است. تعداد افرادی که به...
راز دانشمندانی که بر سیاست مؤثرند: دانش چگونه بر سیاست تأثیر می‌گذارد

راز دانشمندانی که بر سیاست مؤثرند: دانش چگونه بر سیاست تأثیر می‌گذارد

  چکیده: این سؤال مهم که –دانش چگونه بر سیاست تأثیر می‌گذارد- در تحقیقات پروفسور تیلور ریکتز و آلوم استفن پوسنر در دانشگاه ورمونت (UVM)...
تیراندازی در مدارس ایالات متحده با افزایش بیکاری مرتبط است

تیراندازی در مدارس ایالات متحده با افزایش بیکاری مرتبط است

چکیده خبر سیاستی: مطالعات دقیق در دانشگاه نورث وسترن نشان داده است که ناامنی اقتصادی با خشونت اسلحه در مدارس K-12 و کالج‌ها در...
حمایت عمومی از سیاست عدالت کیفری سختگیرانه و نابرابری اجتماعی

حمایت عمومی از سیاست عدالت کیفری سختگیرانه و نابرابری اجتماعی

چکیده خبر سیاستی: تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی به طور مستقیم با حمایت عمومی برای سیاست عدالت کیفری و کاهش نرخ...
چگونه شبیه سازی و مدلسازی 3 بعدی مجازی می‌تواند به ایجاد شهرهای بهتر کمک کند

چگونه شبیه سازی و مدلسازی ۳ بعدی مجازی می‌تواند به ایجاد شهرهای بهتر کمک...

چکیده: فناوری‌های جدید، امکانات جدیدی را برای برنامه ریزی و طراحی شهرها فراهم می‌کنند. شبیه سازی و مدلسازی شهری ۳ بعدی می‌تواند حس واقعی...

دوره های آموزشی آنلاین

بی‌خانمانی و آسیب‌های سلامتی نتایج شوم ریاضت اقتصادی بریتانیا

بی‌خانمانی و آسیب‌های سلامتی نتایج شوم ریاضت اقتصادی بریتانیا

چکیده خبر سیاستی: کارشناسان معتقدند سیاست‌های ریاضت اقتصادی بریتانیا ضمن افزایش بی‌خانمانی با آسیب‌های مربوط به سلامت نیز مرتبط است. تعداد افرادی که به...
راز دانشمندانی که بر سیاست مؤثرند: دانش چگونه بر سیاست تأثیر می‌گذارد

راز دانشمندانی که بر سیاست مؤثرند: دانش چگونه بر سیاست تأثیر می‌گذارد

  چکیده: این سؤال مهم که –دانش چگونه بر سیاست تأثیر می‌گذارد- در تحقیقات پروفسور تیلور ریکتز و آلوم استفن پوسنر در دانشگاه ورمونت (UVM)...
تیراندازی در مدارس ایالات متحده با افزایش بیکاری مرتبط است

تیراندازی در مدارس ایالات متحده با افزایش بیکاری مرتبط است

چکیده خبر سیاستی: مطالعات دقیق در دانشگاه نورث وسترن نشان داده است که ناامنی اقتصادی با خشونت اسلحه در مدارس K-12 و کالج‌ها در...
حمایت عمومی از سیاست عدالت کیفری سختگیرانه و نابرابری اجتماعی

حمایت عمومی از سیاست عدالت کیفری سختگیرانه و نابرابری اجتماعی

چکیده خبر سیاستی: تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی به طور مستقیم با حمایت عمومی برای سیاست عدالت کیفری و کاهش نرخ...
چگونه شبیه سازی و مدلسازی 3 بعدی مجازی می‌تواند به ایجاد شهرهای بهتر کمک کند

چگونه شبیه سازی و مدلسازی ۳ بعدی مجازی می‌تواند به ایجاد شهرهای بهتر کمک...

چکیده: فناوری‌های جدید، امکانات جدیدی را برای برنامه ریزی و طراحی شهرها فراهم می‌کنند. شبیه سازی و مدلسازی شهری ۳ بعدی می‌تواند حس واقعی...