شنبه, تیر ۲, ۱۳۹۷

banner-shop

ثبت نام دوره های آموزشی

دوره های آموزشی حضوری

منافع ناهار مدرسه و سیاست تغذیه‌ای جدید

ناهار مدرسه و سیاست تغذیه‌ای جدید

چکیده خبر سیاستی: بر اساس بزرگترین مطالعه تطبیقی انجام شده  دز دانشگاه کالیفرنیا تا به امروز، ناهار سرو شده در برنامه ناهار مدرسه ملی در...
توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان

توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان

چکیده خبر سیاستی: تحقیقات قبلی نشان داده است که تعامل دانش‌آموز و معلم در طول روز از عوامل مهم در نتایج رفتاری و تحصیلی...
شکاف درآمدی بین زنان و مردان

در سطح جهان کشورها بنا به شکاف درآمدی بین زنان و مردان ۱۶۰ تریلیون...

چکیده: در سطح جهان، کشورها به دلیل تفاوت‌های موجود در درآمد بین زنان و مردان ۱۶۰ تریلیون دلار از ثروت خود را از دست...
خواب ناکافی می‌تواند میلیاردها دلار هزینه داشته باشد

خواب ناکافی می‌تواند میلیاردها دلار هزینه داشته باشد

چکیده: خواب ناکافی یک مشکل بهداشت عمومی است که بیش از یک سوم از بزرگسالان در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در...
رسانه‌های دیجیتال در حال تغییر چهره ساختمان‌ها هستند و سیاست شهری باید با آنها تغییر کند

رسانه‌های دیجیتال در حال تغییر چهره ساختمان‌ها هستند و سیاست شهری باید با آنها...

چکیده: امروزه، معماری اغلب به نورپردازی پویا می‌بالد که می‌تواند ظاهر فیزیکی را تغییر دهد. این پدیده به عنوان معماری رسانه‌ای شناخته می‌شود. نماهای...

دوره های آموزشی آنلاین

منافع ناهار مدرسه و سیاست تغذیه‌ای جدید

ناهار مدرسه و سیاست تغذیه‌ای جدید

چکیده خبر سیاستی: بر اساس بزرگترین مطالعه تطبیقی انجام شده  دز دانشگاه کالیفرنیا تا به امروز، ناهار سرو شده در برنامه ناهار مدرسه ملی در...
توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان

توجه منفی معلمان، رفتارهای منفی دانش‌آموزان

چکیده خبر سیاستی: تحقیقات قبلی نشان داده است که تعامل دانش‌آموز و معلم در طول روز از عوامل مهم در نتایج رفتاری و تحصیلی...
شکاف درآمدی بین زنان و مردان

در سطح جهان کشورها بنا به شکاف درآمدی بین زنان و مردان ۱۶۰ تریلیون...

چکیده: در سطح جهان، کشورها به دلیل تفاوت‌های موجود در درآمد بین زنان و مردان ۱۶۰ تریلیون دلار از ثروت خود را از دست...
خواب ناکافی می‌تواند میلیاردها دلار هزینه داشته باشد

خواب ناکافی می‌تواند میلیاردها دلار هزینه داشته باشد

چکیده: خواب ناکافی یک مشکل بهداشت عمومی است که بیش از یک سوم از بزرگسالان در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در...
رسانه‌های دیجیتال در حال تغییر چهره ساختمان‌ها هستند و سیاست شهری باید با آنها تغییر کند

رسانه‌های دیجیتال در حال تغییر چهره ساختمان‌ها هستند و سیاست شهری باید با آنها...

چکیده: امروزه، معماری اغلب به نورپردازی پویا می‌بالد که می‌تواند ظاهر فیزیکی را تغییر دهد. این پدیده به عنوان معماری رسانه‌ای شناخته می‌شود. نماهای...