دوره  اموزشی و ظرفیت سازی منحصر بفرد سیاستگزاری عمومی اجرایی برای سیاستگزاران ارشد و میانی کشورهای فارسی زبان توسط دکتر حمید بهلولی استاد مدعو دانشگاههای کشور و با همفکری بسیاری از اساتید صاحب نظر در حوزه حکمروایی و  جامعه شناسی سیاسی، سیاستگزاری، ارتباطات و مدیریت دولتی از داخل و خارج کشور بصورت ماجولار افزاینده تدریجی در سه سطح اول، دوم و و سوم (پیشرفته) طراحی و سطح اول ان توسط مرکز هماهنگی های بین المللی اکسفورد انگلستان برای آموزش اجرایی سیاستگزاران کشورهای فارسی زبان در شرف اجرا قرار گرفت. این دوره با حمایت دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شریف، دانشگاه ازاد و اکادمی علوم افغانستان، کرسی یونسکو ایران و فرانسه و مدیریت مرکز همکاریهای بین المللی اکسفورد انگلستان (OICC) از ۱۵ مارچ ۲۰۲۱ آغاز و ارایه می گردد.  ارایه دروس به دو زبان فارسی و انگلیسی بوده و  برای جلسات انگلیسی  از امکان ترجمه همزمان استفاده می گردد. میزان ظرفیت برای پذیرش داوطلب از هر کشور محدود بوده و از میان مدیران و سیاستگزاران ارشد و میانی داوطلب انتخاب می گردد. سازمانها و مراکز دولتی می توانند مدیران و سیاستگزاران خود را معرفی نمایند. این دوره ضمن ارایه دروس نظری از جلسات انالیزو تحلیل سیاست در حوزه های مختلف توسط اساتید برجسته سیاستگزاری عمومی خارجی و داخلی استفاده خواهد کرد. کیسهای مصوب از فراخوان کیس های سیاستی در اسکل جهانی و انتخاب کیس های سیاستی برتر با حضور و معرفی صاحب مورد سیاستی و انالیز اساتید مدعو بهره خواهد برد. گذراندن این دوره منجر به صدور گواهینامه از مرگز همکاریهای بین المللی اکسفوردانگلستان، خواهد گردید. این دوره آموزشی دارای هدف انتفاعی نبوده و در جهت دو هدف ارتقای سطح فرایند سیاستگزاری و درک و تحلیل سیاست در کشورهای فارسی زبان و ایجاد فضای فرهنگی- علمی ما بین فلات قاره ایران طراحی شده و شهریه این دوره مخصوص شرکت کنندگان ایرانی ، افغانستانی و تاجیکستانی بصورت تخفیف یافته بوده و  گروههای ۵ نفره و بالاتر که از سازمانهای دولتی معرفی گردند شامل ۲۵٪ تخفیف    می گردند. امکان ثبت نام انلاین نیز از طریق سایت وجود دارد. برای استفاده از این دوره شرکت کنندگان می بایست دارای مدرک پیش نیاز کارشناسی ارشد بوده باشند. برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز همکاریهای بین الملل اکسفورد مراجعه یا با مرکز سیاستگزاری دانشگاه شریف تماس حاصل نمایید.

 www.oicc.uk