راهبردهای کاهش نمک جاری در انگلستان به نابرابری‌های بهداشتی کاری ندارد

0
58
راهبردهای کاهش نمک جاری در انگلستان به نابرابری‌های بهداشتی کاری ندارد
راهبردهای کاهش نمک جاری در انگلستان به نابرابری‌های بهداشتی کاری ندارد
چکیده خبر سیاستی: راهبرد کاهش نمک جاری در انگلستان نتوانسته است نابرابری‌های موجود در مصرف نمک، نارسایی دستگاه گردش خون، و مشکلات سرطان گوارشی را کاهش دهد و گزارشی جدید می‌طلبد.مرگ‌های مرتبط با نمک، بیشتر ناشی از سرطان گوارشی هستند. بنابراین هدف سیاست‌های بهداشتی کاهش نمک دریافتی در وعده‌های غذایی است.

انگلستان از سال ۲۰۰۳ یکی از موفق‌ترین راهبردهای کاهش نمک را شامل تبلیغات آگاهی عمومی، برچسب‌زنی غذا و فرمول دهی مجدد “داوطلبانه” از غذاهای پردازش‌شده داشته است.

بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱، متوسط مصرف نمک در انگلستان از ۹.۵ گرم در روز به ۸.۱ رسید، نتیجه‌ای‌ موفق اما هنوز دور از هدف ملی ۶ گرم در روز.

محققان برای اولین بخش از مطالعه تأثیر سیاست جاری بین ۲۰۰۳ و ۲۰۱۵ را بر یک سناریوی خیالی “عدم‌مداخله” مقایسه کردند، که فرض می‌کرد مصرف نمک در سطح پیش از راهبردهای کاهش نمک (پیش از ۲۰۰۳) قرار دارند.

دکتر کریس کیپریدموس، اداره‌ سیاست و بهداشت عمومی، دانشگاه لیورپول گفت: “در انگلستان مصرف نمک زیادی است، حتی در گروه‌های محروم‌تر، متأسفانه راهبرد جاری انگلستان اگرچه کلاً مؤثر هست اما می‌تواند احتمالاً نابرابری اقتصادی اجتماعی را در سرطان گوارشی افزایش دهد؛ زیرا تبلیغات آگاهی‌بخش، برچسب‌زنی غذا و فرموله سازی مجدد داوطلبانه می‌تواند در افراد آگاه‌تر از سلامتی و ثروتمندتر مفیدتر باشد. بنابراین مداخلات با هدف کاهش مصرف نمک می‌توانند به‌صورت ایده‌آل برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی در بهداشت به کار روند، از طریق سیاست‌های ساختاری همانند فرموله سازی مجدد الزامی غذاهای فراوری‌شده.”

تحقیقات جدیدی که توسط دانشگاه لیورپول با مشارکت دانشگاه‌های گدانسک و منچستر نشان می‌دهد که راهبرد جاری نمک در انگلستان نتوانسته است نابرابری‌های موجود در مصرف نمک، بیماری دستگاه گردش خون، و مشکلات سرطان گوارشی را کاهش دهد.

مصرف زیاد نمک رابطه‌ای مثبت با ریسک بالاتر بیماری دستگاه گردش خون و سرطان گوارشی دارد. در جهان بیش از ۱.۵ میلیون مرگ ناشی از بیمار قلبی مرتبط با مرگ در هرروز قابل انتساب به مصرف زیادی نمک است.

مرگ‌های مرتبط با نمک، بیشتر ناشی از سرطان گوارشی هستند. بنابراین هدف سیاست‌های بهداشتی کاهش نمک دریافتی در وعده‌های غذایی است.

تأثیر سیاست جاری

انگلستان از سال ۲۰۰۳ یکی از موفق‌ترین راهبردهای کاهش نمک را شامل تبلیغات آگاهی عمومی، برچسب‌زنی غذا و فرمول دهی مجدد “داوطلبانه” از غذاهای پردازش‌شده داشته است.

بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱، متوسط مصرف نمک در انگلستان از ۹.۵ گرم در روز به ۸.۱ رسید، نتیجه‌ای‌ موفق اما هنوز دور از هدف ملی ۶ گرم در روز.

مطالعه‌ مدلینگ که تحت هدایت محققانی از شبکه‌ تحقیقاتی نابرابری سرطان لیورپول بود، اثر و سهم سیاست‌های موجود و احتمالی کاهش نمک انگلیس بر پیشگیری اولیه از بیماری گردش خون و سرطان گوارشی در انگلستان را بررسی کرد.

عدم تناسب

محققان برای اولین بخش از مطالعه تأثیر سیاست جاری بین ۲۰۰۳ و ۲۰۱۵ را بر یک سناریوی خیالی “عدم‌مداخله” مقایسه کردند، که فرض می‌کرد مصرف نمک در سطح پیش از راهبردهای کاهش نمک (پیش از ۲۰۰۳) قرار دارند.

این مطالعه تخمین زد که از ۲۰۰۳ سیاست‌های نمک جاری به‌صورت بالقوه حدود ۵۲۰۰۰ بیماری گردش خون و حدود ۱۰۰۰۰ مرگ ناشی از این بیماری را جلوگیری کرده است. بعلاوه سیاست‌های جاری به‌صورت بالقوه جلوی حدود ۵۰۰۰ مورد جدید از سرطان گوارشی و حدود ۲۰۰۰ مرگ کمتر را گرفته است.

بااین‌حال، راهبرد جاری احتمالاً به صورتی نامتناسب افراد آگاه از بهداشت و ثروتمند را منتفع کرده است.

روندهای آینده

محققان برای بخش دوم مطالعه سیاست‌های قانون‌گذاری بیشتری را (همانند یک فرموله سازی مجدد غذاهای فراوری‌شده) فرض کردند که می‌تواند به کاهش نمک سریع‌تری برسد. سیاست‌های قانونی بیشتری با این سناریوی خیالی مقایسه شدند که روند کاهشی در مصرف نمک مشاهده شده بین ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ می‌تواند تا ۲۰۳۰ ادامه یابد.

مطالعه تخمین زده است که سیاست‌های قانون‌گذاری بیشتری از ۲۰۱۶ می‌تواند حدود ۱۹۰۰۰ بیماری گردش خون و ۳۶۰۰ مرگ ناشی از گردش خون را تا ۲۰۳۰ متوقف یا منتفی کند و می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی در بیماری گردش خون را کاهش دهد. همین‌طور در مورد سرطان گوارشی، ۱۲۰۰ مورد از بیماری و ۷۰۰ مرگ قابل‌توقف یا اجتناب است همراه با تأثیری بی‌طرف بر روی نابرابری‌ها.

نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی

دکتر کریس کیپریدموس، اداره‌ سیاست و بهداشت عمومی، دانشگاه لیورپول گفت: “در انگلستان مصرف نمک زیادی است، حتی در گروه‌های محروم‌تر، متأسفانه راهبرد جاری انگلستان اگرچه کلاً مؤثر هست اما می‌تواند احتمالاً نابرابری اقتصادی اجتماعی را در سرطان گوارشی افزایش دهد؛ زیرا تبلیغات آگاهی‌بخش، برچسب‌زنی غذا و فرموله سازی مجدد داوطلبانه می‌تواند در افراد آگاه‌تر از سلامتی و ثروتمندتر مفیدتر باشد. بنابراین مداخلات با هدف کاهش مصرف نمک می‌توانند به‌صورت ایده‌آل برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی در بهداشت به کار روند، از طریق سیاست‌های ساختاری همانند فرموله سازی مجدد الزامی غذاهای فراوری‌شده.”

 

 

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.