روابط اجتماعی مهم‌تر از شواهد سخت در سیاست‌های حزبی

0
200
گروه‌های اجتماعی و سیاسی
گروه‌های اجتماعی و سیاسی

چکیده: بر طبق یک مطالعه از کالج دارتموث، نیاز اساسی انسان به همراه شدن با دیگران موجب تشکیل گروه‌بندی‌های سیاسی افراطی می‌گردد.

تحقیقات دارتموث نشان می‌دهد که افراد اغلب در هنگام شکل دادن عقاید، اطلاعات ضروری را نادیده می‌گیرند، که این امر منجر به طرفداری و اختلاف و طبقه‌بندی می‌شود.

برای انجام این مطالعه، تیم یک مدل ریاضی را طراحی کرد که این مطلب را مد نظر قرار می‌دهد که چگونه افراد اطلاعات و همچنین فشارهای اجتماعی که احساس می‌کنند را در راستای مطابقت با دیدگاه‌های سیاسی خاص دریافت می‌کنند.

فنگ فو، استادیار ریاضیات در دارتموث چنین بیان داشت که “درک تکامل عقیده و نظر، یک دغدغه عمده تحقیق است و در زمینه سیاست مدرن ضروری است. ما می‌خواستیم بدانیم که ساختار گروه‌ها چگونه می‌تواند نحوه توسعه عقاید و باورهای افراد را تغییر دهد و چگونه این باورها می‌تواند به اتحادهایی مانند آنچه در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم، تبدیل شوند”.

“در کشورهایی مانند ایالات متحده، زمانی که افراد برای به حداقل رساندن اختلاف نظر و ایجاد اتحاد در گروه‌های اجتماعی خود اقدام می‌کنند، نتیجه می‌تواند تقسیم‌بندی کامل در سطح ملی باشد. درک این که چگونه این امر اتفاق می‌افتد، می‌تواند به افراد کمک کند تا به نحوی که بیشتر به سود منفعت عام باشد، اقدام نمایند.

 

بر طبق یک مطالعه از کالج دارتموث، نیاز اساسی انسان به همراه شدن با دیگران موجب تشکیل گروه‌بندی‌های سیاسی افراطی می‌گردد.

یافته‌های منتشر شده در مجله علوم باز جامعه سلطنتی[۱]، به مجموعه گسترده تحقیق و پژوهش در مورد رفتار شبکه‌های اجتماعی و سیاسی افزوده می‌شوند.

تحقیقات دارتموث نشان می‌دهد که افراد اغلب در هنگام شکل دادن عقاید، اطلاعات ضروری را نادیده می‌گیرند، که این امر منجر به طرفداری و اختلاف و طبقه‌بندی می‌شود. این مطالعه با توضیح عوامل موثر بر شکاف‌های اجتماعی، درک عمیق‌تری از تقسیمات و دو دستگی‌های فعلی در ایالات متحده را فراهم می‌آورد.

بر اساس تحقیق و پژوهش، سه عامل شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی و سیاسی را هدایت می‌کنند: فشار اجتماعی برای داشتن عقیده قوی‌تر، ارتباط عقاید فرد با عقاید همسایگان اجتماعی خود و مزایای داشتن پیوندهای اجتماعی.

ایده کلیدی مورد مطالعه در این مقاله این است که مردم عقاید (نظرات) و ارتباطات خود را انتخاب می‌کنند تا از تفاوت‌های همسایگان اجتماعی خود اجتناب کنند. افراد با پیوستن به گروه‌های هم‌فکر، همچنین از استرس روانشناختی یا “اختلال شناختی” توجه به نظراتی که با نظرات و عقاید آن‌ها مطابقت ندارند، جلوگیری می‌کنند.

تاکر ایوانز، یکی از ارشدهای دارتموث که این مطالعه را هدایت می‌نمود، چنین بیان داشت : “گرایش‌های اجتماعی انسان، پایه و اساس این رفتار سیاسی را تشکیل می‌دهند. در نهایت، روابط قوی می‌توانند ارزش بیشتری نسبت به شواهد حقیقی داشته باشند، حتی برای چیزهایی که برخی به عنوان حقیقت اثبات شده تلقی می‌کنند”.

برای انجام این مطالعه، تیم یک مدل ریاضی را طراحی کرد که این مطلب را مد نظر قرار می‌دهد که چگونه افراد اطلاعات و همچنین فشارهای اجتماعی که احساس می‌کنند را در راستای مطابقت با دیدگاه‌های سیاسی خاص دریافت می‌کنند. این مدل به محققان کمک کرد تا بدانند که چگونه تقسیم‌بندی‌ها شکل می‌گیرند و چگونه به سمت افزایش مشارکت و افزایش قطبیت تشدید می‌گردند.

در نتیجه انتخابات میان دوره‌ای اخیر ایالات متحده، این مطالعه به توضیح این که چگونه گروه‌های حزبی و طرفداری شدت می‌یابند (افراطی می‌گردند)، و در نهایت منجر به تشکیل “اتاق‌های انعکاس صدا” می‌شوند که در آن اعتقادات سیاسی به چالش کشیده نمی‌شود و با افزایش قدرت همراه می‌گردد.

فنگ فو، استادیار ریاضیات در دارتموث که ما را به این تحقیق و پژوهش توصیه کرده است، چنین بیان داشت که “درک تکامل عقیده و نظر، یک دغدغه عمده تحقیق است و در زمینه سیاست مدرن ضروری است. ما می‌خواستیم بدانیم که ساختار گروه‌ها چگونه می‌تواند نحوه توسعه عقاید و باورهای افراد را تغییر دهد و چگونه این باورها می‌تواند به اتحادهایی مانند آنچه در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم، تبدیل شوند”.

یم این مطلب را دنبال نمود که چگونه تغییرات کوچک اجتماعی باعث بهبود ثبات گروه‌ها می‌شوند. با توجه به شرایط مناسب، این تغییرات منجر به دسته‌‌بندی افرادی که عقاید مشابه دارند و همچنین یک تقسیم‌بندی در درون جمعیت‌های متمایز می‌شود. این ساختار خود تقویت‌کننده و معطوف به خود، ساختار حباب‌های حزبی در سیاست و برخی از رسانه‌ها را کپی‌برداری می‌کند.

ایوانز گفت: “در کشورهایی مانند ایالات متحده، زمانی که افراد برای به حداقل رساندن اختلاف نظر و ایجاد اتحاد در گروه‌های اجتماعی خود اقدام می‌کنند، نتیجه می‌تواند تقسیم‌بندی کامل در سطح ملی باشد. درک این که چگونه این امر اتفاق می‌افتد، می‌تواند به افراد کمک کند تا به نحوی که بیشتر به سود منفعت عام باشد، اقدام نمایند.

محققان در راستای اعتبار بخشیدن به این نتایج، گزارشات و سوابق رای‌گیری مجلس نمایندگان ایالات متحده از سال‌های ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۱ را مطالعه نمودند. به گفته تیم پژوهش، اطلاعات کنگره از استفاده از مدل برای درک واقعیات حزبی حمایت می‌کند.

مقاله پژوهشی “دارتموث” بر اساس مطالعات موجود استوار است که خصوصیات شبکه‌های اجتماعی را شناسایی می‌کند. مطالعه جدید، با نشان دادن چگونگی نفوذ و تاثیر گرایش‌های خاص بر روی افراد در شبکه‌های اجتماعی، درک عمیق‌تری از این مسئله را ارائه نمود.

در آینده، این تیم مطالعه و تحقیق خواهد کرد که چگونه اعتبار نظرات و اعتقادات خاص نقش ایفا می‌کند، و این که چه زمانی شواهد در شکل‌گیری نظرات و عقاید مهم است.

منبع:ساینس دیلی

[۱]  Royal Society Open Science