چکیده: سیاست‌گزاری خدمات سلامت در بریتانیا موضوع بحث امروز است. در حالی که شهروندان کشورهای توسعه یافته عمر طولانی‌تری دارند,  شهروندان کشورهای فقیر از طول عمر کمتری برخوردار هستند. این تفاوت ما بین کشورهای ثروتمند و فقیر، حدود ۱۰ سال دز شاخص امید به زندگی خود را نشان می‌دهد. امروزه نظام ارایه خدمات سلامتی در کشورهای مختلف تحت فشار و کشش بسیار بزرگی بدلیل مسن شدن جمعیت، مشکلات بیماریهای رو به تزاید مغزی- روانی مثل الزایمر و بیماری‌های مزمن سنایل یا مربوط به سن است.

 

 چالش‌هایی نو فراراه شهروندان در سراسر جهان پیش روی سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان سلامت و خدمات اجتماعی قرارگرفته است و سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌بایست با این چالش‌ها هم خوان و متناسب گردد.

با اینحال تزریق بودجه بیشتر تنها راه مدیزیت چالش‌های فراراه نظام‌های سلامت نیست بلکه می‌بایست بیشتر بدنبال ادغام خدمات گران قیمت با خدمات پیشگیری و مداخلات پیشگیرانه و بموقع و تشخیص‌های بموقع بود که راه‌های مناسب تر و قابل حصول‌تری هستند.