در سطح جهان کشورها بنا به شکاف درآمدی بین زنان و مردان ۱۶۰ تریلیون دلار ثروت خود را از دست می‌دهند

0
68
شکاف درآمدی بین زنان و مردان
شکاف درآمدی بین زنان و مردان

چکیده: در سطح جهان، کشورها به دلیل تفاوت‌های موجود در درآمد بین زنان و مردان ۱۶۰ تریلیون دلار از ثروت خود را از دست می‌دهند. این مقدار برای هر فرد در ۱۴۱ کشور مورد مطالعه توسط گروه بانک جهانی در گزارش جدیدی که اخیرا منتشر شده برابر با ۲۳۶۲۰ دلار است.

اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی و نویسنده گزارش Quentin Wodon گفت: ثروت سرمایه انسانی دوسوم سرمایه در حال تغییر جهانیِ ملل را پیش از اشکال طبیعی و سایر اشکال سرمایه تشکیل می‌دهد. به دلیل آن که زنان درآمد کمتری از مردان دارد، لذا ثروت سرمایه انسانی در سطح جهان حدود ۲۰ درصد از مقداری که می توانست باشد کمتر است.

از دست دادن ثروت به دلیل نابرابری در درآمد بین مردان و زنان از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت دارد. بزرگترین زیان‌ها- هر یک بین ۴۰ و ۵۰ تریلیون دلار- در شرق آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای شمالی و اروپا و آسیای مرکزی مشاهده شده‌اند. این امر بدان دلیل است که این مناطق بسیاری از ثروت سرمایه انسانی جهان را تشکیل می‌دهند. زیان در سایر مناطق نیز اساسی است. در جنوب آسیا، زیان حاصل از نابرابری جنسیتی ۹.۱ تریلیون دلار برآورد و در آمریکای لاتین و کارائیب ۶.۷ تریلیون دلار و در خاورمیانه و آفریقای شمالی ۳.۱ تریلیون دلار برآورد شده است.

 

در سطح جهان، کشورها به دلیل تفاوت‌های موجود در درآمد بین زنان و مردان ۱۶۰ تریلیون دلار از ثروت خود را از دست می‌دهند. این مقدار برای هر فرد در ۱۴۱ کشور مورد مطالعه توسط گروه بانک جهانی در گزارش جدیدی که اخیرا منتشر شده برابر با ۲۳۶۲۰ دلار است.

این مطالعه به ارزیابی هزینه اقتصادی نابرابری جنسیتی در از دست دادن سرمایه انسانی می پردازد. این موضوع پیش از جلسه G7 روی داده است، که اکنون کانادا آن را هدایت می‌کند، که متعهد شده است که برابری جنسیتی و توانمندی زنان در تمامی موضوعات، فعالیت‌ها و طرح‌های G7 طی دوران ریاستش  را تضمین است.

کریستالینا جورجویا، مدیرعامل بانک جهانی گفت: هنگامی که نابرابری درآمد را در دوران زندگی زن و مرد نادیده می‌گیریم، جهان الزاما ۱۶۰  تریلیون دلار را از دست می‌دهد. این یک یادآوری سخت است که رهبران دنیا باید اینک قاطعانه اقدام به سرمایه گذاری در سیاست‌هایی کنند که مشاغل بیشتر و بهتری برای زنان و حقوق برابر در محل کار را ترویج می‌کنند.

امروزه تقریبا در هر کشوری، زنان برای مشارکت کامل در نیروی کار و کسب درآمد به اندازه مردان با موانعی روبرو می‌شوند. به همین دلیل زنان تنها ۳۸% از ثروت سرمایه انسانی کشور خویش را تشکیل می‌دهند، که به عنوان ارزش درآمد آینده شهروندان جوان خویش تعریف شده است- این در برابر ۶۲% برای مردان است. در کشورهایی با درآمد کم یا کمتر- متوسط زنان تنها یک سوم یا کمتر از آن را به عنوان ثروت سرمایه انسانی تشکیل می‌دهند.

طبق گزارش برنامه‌ها و سیاست‌هایی که رفتن به سرکار، دسترسی به زیرساخت اولیه و خدمات مالی را برای زنان آسان‌تر می‌سازد، و خدمات مالی و کنترل زمین می تواند به برابری جنسیتی در درآمد کمک کند.

اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی و نویسنده گزارش Quentin Wodon گفت: ثروت سرمایه انسانی دوسوم سرمایه در حال تغییر جهانیِ ملل را پیش از اشکال طبیعی و سایر اشکال سرمایه تشکیل می‌دهد. به دلیل آن که زنان درآمد کمتری از مردان دارد، لذا ثروت سرمایه انسانی در سطح جهان حدود ۲۰ درصد از مقداری که می توانست باشد کمتر است.

از دست دادن ثروت به دلیل نابرابری در درآمد بین مردان و زنان از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت دارد. بزرگترین زیان‌ها- هر یک بین ۴۰ و ۵۰ تریلیون دلار- در شرق آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای شمالی و اروپا و آسیای مرکزی مشاهده شده‌اند. این امر بدان دلیل است که این مناطق بسیاری از ثروت سرمایه انسانی جهان را تشکیل می‌دهند. زیان در سایر مناطق نیز اساسی است. در جنوب آسیا، زیان حاصل از نابرابری جنسیتی ۹.۱ تریلیون دلار برآورد و در آمریکای لاتین و کارائیب ۶.۷ تریلیون دلار و در خاورمیانه و آفریقای شمالی ۳.۱ تیریلیون دلار برآورد شده است.

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، زیان‌ها در حدود ۲.۵ تریلیون دلار برآورد شده‌اند. در حالی که زیان در کشورهای کم درآمد در شرایط مطلق کمتر از سایر مناطق است، به عنوان سهمی از سرمایه گذاری اولیه در سرمایه انسانی، زیان‌ها نسبت به جهان بزرگتر هستند.

این مطالعه بخشی از برنامه بانک جهانی هست که از پشتیبانی دولت کانادا، بنیاد صندوق‌های سرمایه گذاری کودکان، و شراکت جهانی برای آموزش بهره مند می‌شود. مساله برابری جنسیتی در درآمد اساسی است و مستلزم مداخلات در چرخه زندگی است. اثر بعدی سایز هزین‌ های اقتصادی مرتبط با نابرابری جنسیتی را در نظر خواهد گرفت، که شامل هزینه‌های مرتبط با باروری و رشد جمعیت است.

کارن گرون “مدیر ارشد گروه جنسیت بانک جهانی” گفت: برآوردهایی وجود دارند که هزینه‌ها و مزایای برابری جنسیتی را برای بخش‌های اقتصادی و رشد اقتصادی نشان می‌دهند. این مطالعه با تمرکز بر ثروت مطلب اضافه منحصر به فردی برای آن پیشینه پژوهش است، زیرا ثروت و به خصوص سرمایه انسانی مبنای دارایی هستند که کشورها را قادر به درآمد زایی در آینده می‌کنند.

منبع: بانک جهانی