سه سیاست برای بهبود زبان کودکان

0
102
سه سیاست برای بهبود زبان کودکان
سه سیاست برای بهبود زبان کودکان
چکیده خبر سیاستی: کودکان دو زبانه از خانواده‌های کم درآمد، بیشتر در معرض خطر عقب ماندن از همتایان خود در توسعه مهارت‌های زبانی هستند که این موضوع می‌تواند باعث عدم پیشرفت تحصیلی آنها در طول زمان شود. در یک مطالعه جدید چگونگی نابرابری در پیشرفت و توسعه زبان کودکان و سیاست‌گزاری‌های دقیق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در نشریه‌ای از سوی علوم رفتاری و مغز، فدراسیون انجمن‌های علوم رفتاری و علوم مغزی در همکاری با انتشارات سیج نتشر شده است. ناتالی اچ بریتو، نویسنده مقاله‌ای در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا، تحقیقی در مورد اینکه چگونه زندگی خانوادگی کودکان بر توسعه و یادگیری زبان تاثیر می‌گذارد، به این نتیجه رسیده است که کودکانی که از خانواده‌های پردرآمد هستند به نسبت کودکان خانواده‌های کم درآمد، مهارت‌های خود در یادگیری کلمات، حرکات، دستورالعمل‌های پیچیده و عبارات را بیشتر نشان می‌دهند. بریتو درباره سیاست‌ها و برنامه‌هایی که می‌تواند به نفع توسعه زبان کودکان باشد، اشاره کرده است. این سیاست‌ها شامل:

-منابع جامعه: برنامه‌های اختصاصی برای افزایش مهارت‌های زبان کودکان که در صورت گسترش در مراکز اجتماعی می‌تواند به والدین بیشتری برسد. (والدین به آنها دسترسی داشته باشند)

  • -آموزش والدین و مراقبان: والدین خانواده‌های کم درآمد می‌توانند آموزش ببینند که چگونه با کودکان خود ارتباط مثبت و قابل اعتماد برقرار کنند تا به آنها کمک کنند واژگان خود را افزایش دهند، مکالمه‌های بیشتری را تقلید کنند و الفاظ و صداهای بیشتری تولید کنند.

– فن‌آوری‌های نوآورانه: فن‌آوری‌های جدید مانند اَپ‌ها یا برنامه‌های گوشی می‌تواند برای آموزش والدین در مورد چگونگی کمک به آنها در تقویت مهارتهای زبان کودکان آنها استفاده شود.

کودکان دو زبانه از خانواده‌های کم درآمد، بیشتر در معرض خطر عقب ماندن از همتایان خود در توسعه مهارت‌های زبانی هستند که این موضوع می‌تواند باعث عدم پیشرفت تحصیلی آنها در طول زمان شود. در یک مطالعه جدید چگونگی نابرابری در پیشرفت و توسعه زبان کودکان و سیاست‌گزاری‌های دقیق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در نشریه‌ای از سوی علوم رفتاری و مغز، فدراسیون انجمن‌های علوم رفتاری و علوم مغزی [۱]در همکاری با  انتشارات سیج[۲] نتشر شده است.

ناتالی اچ بریتو، نویسنده مقاله‌ای در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا، تحقیقی در مورد اینکه چگونه زندگی خانوادگی کودکان بر توسعه و یادگیری زبان تاثیر می‌گذارد، به این نتیجه رسیده است که کودکانی که از خانواده‌های پردرآمد هستند به نسبت کودکان خانواده‌های کم درآمد، مهارت‌های خود در یادگیری کلمات، حرکات، دستورالعمل‌های پیچیده و عبارات را بیشتر نشان می‌دهند. در این میان کودکان دو زبانه‌ای که در خانواده کم درآمد زندگی می‌کنند ممکن است نسبت به کودکانی که تنها به یک زبان در خانه صحبت می‌کنند کمتر در معرض یادگیری هر یک از زبان‌ها قرار گیرند.

“بریتو می‌نویسد تفاوت‌های اولیه در مهارت‌های انگلیسی برای کودکان دو زبانه به نقص در بسیاری از جنبه‌های پیشرفت تحصیلی منجر می‌شود و این اختلافات کوچک زمانی بزرگتر می‌شود که کودکان رشد می‌کنند.

بریتو درباره سیاست‌ها و برنامه‌هایی که می‌تواند به نفع توسعه زبان کودکان باشد، اشاره کرده است. این سیاست‌ها شامل:

–    منابع جامعه: برنامه‌های اختصاصی برای افزایش مهارت‌های زبان کودکان که در صورت گسترش در مراکز اجتماعی می‌تواند به والدین بیشتری برسد. (والدین به آنها دسترسی داشته باشند) به عنوان مثال، ارتباط با کودک برای کمک کردن به خواندن، که طبق آن پدر و مادر را تشویق به خواندن کتاب با صدای بلند به فرزندانشان می‌کند، می‌تواند در مراکز مراقبت‌های اولیه توسط پزشکان به عنوان بخشی معمول از بررسی‌های پزشکی ارتقا یابد. برنامه‌های اختصاصی برای افزایش توسعه زبان کودکان که در صورت ارتقا و گسترش در مراکز اجتماعی، می‌تواند به طیف وسیعی از والدین برسد و به عبارتی برای آنها قابل دسترسی باشد.

–    آموزش والدین و مراقبان: والدین خانواده‌های کم درآمد می‌توانند آموزش ببینند که چگونه با کودکان خود ارتباط مثبت و قابل اعتماد برقرار کنند تا به آنها کمک کنند واژگان خود را افزایش دهند، مکالمه‌های بیشتری را تقلید کنند و الفاظ و صداهای بیشتری تولید کنند.

–    فن‌آوری‌های نوآورانه: فن‌آوری‌های جدید مانند اَپ‌ها یا برنامه‌های گوشی می‌تواند برای آموزش والدین در مورد چگونگی کمک به آنها در تقویت مهارتهای زبان کودکان آنها استفاده شود.

علاوه بر این، بریتو همچنین توصیه می‌کند که سیاست‌ها و برنامه‌ها کودکان را با طیف وسیعی از زمینه‌های فرهنگی و زبانی وفق می‌دهد، چرا که فرآیند یادگیری کودکان در دو زبان مختلف در زمینه‌های متنوع و با مراقبت‌های مختلف انجام می‌شود.

[۱] FABBS: Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences

[۲] SAGE Publishing

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.