سیاست‌های اصلاحی آموزش: عملکرد و نتایج

0
91
سیاست اصلاح آموزش
سیاست اصلاح آموزش
چکیده خبر سیاستی: مطالعه موردی که اخیراً در مجله دبیرستان منتشر شد، پیامدهای ناخواسته سیاست‌های اصلاح آموزش را نشان می‌دهد و اینکه چگونه این دستورات می‌تواند تمرکز آموزشی مدارس را منحرف کرده و مانع موفقیت‌های علمی دانش آموزان شود. در سال ۲۰۰۸، تگزاس استانداردهای ایالتی آمادگی کالج و شغل را تصویب کرد که معیارهای عملکرد دانش‌آموزان در مورد ریاضیات، علوم، خواندن و جغرافیا را تعیین می‌کرد. تگزاس یکی از ۲۶ ایالتی است که دانش‌آموزان برای دریافت دیپلم دبیرستان باید امتحان نهایی بدهند که معمولاً در طول سال تحصیلی کوچکتر دانش‌آموزان صورت می‌گیرد.آنجاله دی. ولتون، استاد سیاست آموزشی در دانشگاه ایلینویز، و مونتیسچا ام. مویلیامز، پژوهشگر موسسات پژوهشی آمریکا، به بررسی تاثیر این دستورات بر دبیرستان سبز پرداختند، نام مستعاری که نویسندگان برای مدرسه‌ای واقع در جامعه نیمه روستایی در نزدیکی شهر بزرگی در ایالت تگزاس استفاده کردند. دبیرستان سبز با عملکرد تحصیلی ضعیف در آزمون‌های پاسخگویی فدرال و ایالتی برای سه سال متوالی، رتبه علمی غیرقابل قبولی را از سازمان آموزش ایالتی کسب کرده است. در نتیجه، معلمان و کارکنان دبیرستان سبز تحت فشار قرار گرفتند تا وضعیت را در سال بعد بهبود ببخشند و موجب تمرکز آنها بر زمان و منابع آموزشی برای آمادگی دانش‌آموزان جهت امتحان نهایی شد. بسیاری از معلمان برنامه‌های آموزشی خود را با تمرکز بر مهارت‌های پایه‌ای و با تاکید بر امتحان مورد بازنگری قرار دادند و تصمیمات آموزشی مانند ندادن تکلیف درسی را اتخاذ کردند که به گفته محققان آمادگی کالج دانش آموزان را به مخاطره می‌انداخت.

سیاست‌های اصلاحات آموزشی که مدارس را به خاطر نمرات آزمون با استاندارد ضعیف جریمه می‌کند ممکن است مانع (و نه بهبود دهنده) آمادگی برای کالج دانش‌آموزان شود، در صورتی که تمرکز آموزشی مدرسه بر بهبود نمرات آزمون خود باشد و این پژوهش جدید تلاش برای ترویج فرهنگ رفتن به کالج[۱] در یک دبیرستان تگزاس را نشان می‌دهد.

مطالعه موردی که اخیراً در مجله دبیرستان منتشر شد، پیامدهای ناخواسته سیاست‌های اصلاح آموزش را نشان می‌دهد و اینکه چگونه این دستورات می‌تواند تمرکز آموزشی مدارس را منحرف کرده و مانع موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان شود.

در سال ۲۰۰۸، تگزاس استانداردهای ایالتی آمادگی کالج و شغل را تصویب کرد که معیارهای عملکرد دانش‌آموزان در مورد ریاضیات، علوم، خواندن و جغرافیا را تعیین می‌کرد. تگزاس یکی از ۲۶ ایالتی است که دانش‌آموزان برای دریافت دیپلم دبیرستان باید امتحان نهایی بدهند که معمولا در طول سال تحصیلی کوچکتر دانش‌آموزان صورت می‌گیرد.

آنجاله دی. ولتون، استاد سیاست آموزشی در دانشگاه ایلینویز و مونتیسچا ام. مویلیامز، پژوهشگر موسسات پژوهشی آمریکا، به بررسی تاثیر این دستورات بر دبیرستان سبز پرداختند، نام مستعاری که نویسندگان برای مدرسه‌ای واقع در جامعه نیمه روستایی در نزدیکی شهر بزرگی در ایالت تگزاس استفاده کردند.

دبیرستان سبز با عملکرد تحصیلی[۲] ضعیف در آزمون‌های پاسخگویی فدرال و ایالتی برای سه سال متوالی، رتبه علمی غیرقابل قبولی را از سازمان آموزش ایالتی کسب کرده است. در نتیجه، معلمان و کارکنان دبیرستان سبز تحت فشار قرار گرفتند تا وضعیت را در سال بعد بهبود ببخشند و موجب تمرکز آنها بر زمان و منابع آموزشی برای آمادگی دانش آموزان جهت امتحان نهایی شد.

بسیاری از معلمان برنامه‌های آموزشی خود را با تمرکز بر مهارت‌های پایه‌ای و با تاکید بر امتحان مورد بازنگری قرار دادند و تصمیمات آموزشی مانند ندادن تکلیف درسی را اتخاذ کردند که به گفته محققان آمادگی کالج دانش آموزان را به مخاطره می‌انداخت.

بیش از نیمی از دانشجویان دبیرستان سبز در برخی قالب‌های مداخله برای امتحان نهایی ثبت نام کردند، زمانی که ولتون و ویلیامز به جمع آوری داده‌ها می‌پرداختند. پژوهشگران دریافتند از آنجا که بسیاری از دانش‌آموزان به این مداخلات هدایت شده بودند، مدرسه برخی از دوره های کاریابی پیشرفته را به دلیل ثبت نام کم حذف کرد.

بعضی از دانش‌آموزان در مورد عدم دقت علمی در بقیه دوره‌های کاریابی پیشرفته خود ابراز نا امیدی کردند، که آنها را با انتظارات تحصیلی کمتر معلمان بی تجربه از دانش آموزان مرتبط می‌کرد.

دانش‌آموزان از شهرت علمی منفی دبیرستان سبز کاملاً آگاه بودند و به محققان گفتند که از این وضعیت احساس ننگ و سرافکندگی می‌کنند.

محققان دریافتند که دگرگونی زیاد در بین کارکنان آموزشی[۳] دبیرستان سبز، کسب حمایت اجتماعی را برای جوان دشوار می‌کرد که برای ایجاد فرهنگ رفتن به کالج، و به ویژه در بین دانش آموزان کالج نسل اول ضروری است.

ولتون گفت: «این مدرسه در برآوردن نیازهای سیاست ایالتی متمرکز بود که از خسارات آن بر فرهنگ و محیط مدرسه بی اطلاع بود». هدف استانداردها و ارزیابی آمادگی بیشتر دانش‌آموزان برای سخت‌گیری‌های کالج بود، اما آیا مدارس این معیارها را به نحوی که بر آمادگی کالج تأکید داشته باشد برآورده می‌کنند؟ آیا آنها پیامی به دانش‌آموزان برای رفتن به کالج ارسال می‌کنند و به آنها در درخواست و یافتن کمک‌های مالی و بورس تحصیلی کمک می‌کنند؟ ما باید بتوانیم هر دو کار را انجام دهیم- پاسخگو نگهداشتن مدارس و ایجاد فرهنگ رفتن به کالج.

محله پیرامون دبیرستان سبز تغییر جمعیتی[۴] عمده‌ای را طی دهه گذشته تجربه کرده است؛ هنگامی که خانواده‌های شهری به اطراف شهر منتقل شدند. با این حال، محققان مشاهده کردند که مقامات و معلمان مدرسه برای برآوردن نیازهای جوانان کم‌درآمد و اقلیت‌ها آمادگی نداشتند و این دانش آموزان را به خاطر کاهش سطح علمی دبیرستان سبز سرزنش می‌کردند. طبق این پژوهش، در حالی که دبیرستان سبز برخی از برنامه های نویدبخش برای افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان ورودی به کالج را محقق کردند. این طرح‌ها در دسترس تعداد کمی از دانش آموزان بود و بسیاری از جوانان خود را وقف این کرده‌اند که نحوه دسترسی به اطلاعات کالج را بفهمند.

اگرچه تحقیقات ولتون و ویلیامز بر یک مدرسه تمرکز داشت، آنها معتقدند که مدارس دیگر در سراسر ایالات متحده آمریکا مشکلات مشابهی را تجربه می‌کنند، که بیانگر نیاز به بررسی تاثیر واقعی دستورات پاسخگویی و کمک به مدارس در ایجاد شیوه‌های تدریسی است که به موفقیت تحصیلی دانش آموزان و اهداف پس از دبیرستان کمک کند.

مدارس با جمعیت‌های بزرگ جوانان رنگین پوست و کم درآمد، به شدت درگیر هدف‌گذاری برای طرح های اصلاحی هستند و ما به عنوان یک جامعه باید بررسی کنیم که چگونه مدارس به شدت  تغییر می‌کنند و چرا مدارس دانش‌آموزان زیادی با نیازهای مختلف دارند، ولتون گفت: «در ایالت‌هایی مانند تگزاس، مردم رنگین پوست اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند و ما باید مجدداً فکر کنیم که چگونه مدارس را برای اهداف اصلاحی نامگذاری کنیم».

ویلیامز گفت،”سیاست‌گزاران به جای تمرکز مسائل عملکردی بر دانش‌آموزان و معلمان، باید از نظر نابرابری‌های سیستمی و زمینه‌های اجتماعی- سیاسی بزرگتر که در آن مدارس کار می‌کنند توجه کنند.” ما همچنین باید از تاثیر نامگذاری مدارس تحت عنوان «اقلیت زیاد، فقر زیاد» و «با عملکرد ضعیف» کاملاً آگاه باشیم، زیرا این توصیف‌گرها، به معنای کمبود می‌باشند.

[۱] college-going culture

[۲] academic performance

[۳] teaching staff

[۴] demographic shift

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.