سه شنبه, فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
جایگاه جهانی دانشگاه rennes 1 رتبه 601-800 جهانی, با مدرک دکتری غیر قابل ارزشیابی در ایران
presidency-molecular-policy-making

سیاست عمومی جهانی، بین المللی چیست؟

سیاست عمومی جهانی، بین المللی (Global, International Public Policy) خروجی یک فرایند پیچیده و چند عاملی سیاست گزاری مراجع جهانی و یا منطقه ای به منظور اقدام یا ممانعت از اقدام است که جهان زیست انسانی و یا سیاست های یک یا چند حوزه در بیش از یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع از سیاست عمومی شاید برای اولین بار بصورت جامع توسط دکتر حمید بهلولی پزشک و محقق سیاست گزاری عمومی ایرانی در ضمن تحقیق سیاستی در سازمان بهداشت جهانی تعریف شده است. (Bohloli 2011, P.55)

سیاست های متخده توسط سازمان ملل متحد (UN)، و سازمانها و یا کمیسیونهای وابسته به ان از قبیل سازمان سلامت جهانی (WHO)،  بانک جهانی (WORLD BANK) ، سازمان بین المللی کار (ILO)، سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و کمیسیون حقوق بشر (HRC) از این قبیل سیاست ها محسوب می شوند.  ضمنا سیاست های متخده توسط پارلمان های منطقه ای مثل پارلمان اروپا (EU Parl) یا خود اتحادیه اروپا (EU) و یا بیانیه های سیاستی جهانی مثل تفافق نامه زیست محیطی پاریس (۲۰۱۵) و همجنین سیاستهای متخذه توسط نهادهای چند دولتی مثل سازمان کشورهای صادر کننده نفت- اپک (Opec) را نیز میتوان تحت این گونه از سیاست های عمومی با مبدا فرا ملی و با تاثیرات جهانی، بین المللی طبقه بندی کرد.

سیاست های عمومی جهانی

University of Rennes 1 در شهر رنس فرانسه با رتبه ۶۰۱-۸۰۰...

آیا ارزش دارد دانشچویان ایرانی به جای تحصیل در دانشگاههای تیپ۱ ایران چون دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۰-۴۰۰ جهانی دربعضی از دانشگاههای فرانسه با...
جایگاه جهانی دانشگاه Rennes 1 رتبه ۶۰۱-۸۰۰ جهانی غیر قابل ارزشیابی مدرک دکتری در ایران

سیاست های عمومی منطقه ای، بین المللی

University of Rennes 1 در شهر رنس فرانسه با رتبه ۶۰۱-۸۰۰...

آیا ارزش دارد دانشچویان ایرانی به جای تحصیل در دانشگاههای تیپ۱ ایران چون دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۰-۴۰۰ جهانی دربعضی از دانشگاههای فرانسه با...
جایگاه جهانی دانشگاه Rennes 1 رتبه ۶۰۱-۸۰۰ جهانی غیر قابل ارزشیابی مدرک دکتری در ایران