یکشنبه, دی ۲۹, ۱۳۹۸
presidency-molecular-policy-making
meme interview

سیاست عمومی جهانی، بین المللی چیست؟

سیاست عمومی جهانی، بین المللی (Global, International Public Policy) خروجی یک فرایند پیچیده و چند عاملی سیاست گزاری مراجع جهانی و یا منطقه ای به منظور اقدام یا ممانعت از اقدام است که جهان زیست انسانی و یا سیاست های یک یا چند حوزه در بیش از یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع از سیاست عمومی شاید برای اولین بار بصورت جامع توسط دکتر حمید بهلولی پزشک و محقق سیاست گزاری عمومی ایرانی در ضمن تحقیق سیاستی در سازمان بهداشت جهانی تعریف شده است. (Bohloli 2011, P.55)

سیاست های متخده توسط سازمان ملل متحد (UN)، و سازمانها و یا کمیسیونهای وابسته به ان از قبیل سازمان سلامت جهانی (WHO)،  بانک جهانی (WORLD BANK) ، سازمان بین المللی کار (ILO)، سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و کمیسیون حقوق بشر (HRC) از این قبیل سیاست ها محسوب می شوند.  ضمنا سیاست های متخده توسط پارلمان های منطقه ای مثل پارلمان اروپا (EU Parl) یا خود اتحادیه اروپا (EU) و یا بیانیه های سیاستی جهانی مثل تفافق نامه زیست محیطی پاریس (۲۰۱۵) و همجنین سیاستهای متخذه توسط نهادهای چند دولتی مثل سازمان کشورهای صادر کننده نفت- اپک (Opec) را نیز میتوان تحت این گونه از سیاست های عمومی با مبدا فرا ملی و با تاثیرات جهانی، بین المللی طبقه بندی کرد.

سیاست های عمومی جهانی

نشست تخصصی «رویکرد مولکولی در سیاستگذاری عمومی» با ارائه دکتر حمید...

در این نشست دکتر حمید بهلولی (دانش‌آموخته و مدرس سیاستگذاری عمومی دانشگاه منچستر و استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) به...
در این نشست دکتر بهلولی به ارائه این رویکرد جدید در حوزه علوم اجتماعی و سیاستگذاری پرداخته‌است.

سیاست های عمومی منطقه ای، بین المللی

نشست تخصصی «رویکرد مولکولی در سیاستگذاری عمومی» با ارائه دکتر حمید...

در این نشست دکتر حمید بهلولی (دانش‌آموخته و مدرس سیاستگذاری عمومی دانشگاه منچستر و استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) به...
در این نشست دکتر بهلولی به ارائه این رویکرد جدید در حوزه علوم اجتماعی و سیاستگذاری پرداخته‌است.