سه شنبه, بهمن ۵, ۱۴۰۰

سیاست عمومی جهانی، بین المللی چیست؟

سیاست عمومی جهانی، بین المللی (Global, International Public Policy) خروجی یک فرایند پیچیده و چند عاملی سیاست گزاری مراجع جهانی و یا منطقه ای به منظور اقدام یا ممانعت از اقدام است که جهان زیست انسانی و یا سیاست های یک یا چند حوزه در بیش از یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع از سیاست عمومی شاید برای اولین بار بصورت جامع توسط دکتر حمید بهلولی پزشک و محقق سیاست گزاری عمومی ایرانی در ضمن تحقیق سیاستی در سازمان بهداشت جهانی تعریف شده است. (Bohloli 2011, P.55)

سیاست های متخده توسط سازمان ملل متحد (UN)، و سازمانها و یا کمیسیونهای وابسته به ان از قبیل سازمان سلامت جهانی (WHO)،  بانک جهانی (WORLD BANK) ، سازمان بین المللی کار (ILO)، سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و کمیسیون حقوق بشر (HRC) از این قبیل سیاست ها محسوب می شوند.  ضمنا سیاست های متخده توسط پارلمان های منطقه ای مثل پارلمان اروپا (EU Parl) یا خود اتحادیه اروپا (EU) و یا بیانیه های سیاستی جهانی مثل تفافق نامه زیست محیطی پاریس (۲۰۱۵) و همجنین سیاستهای متخذه توسط نهادهای چند دولتی مثل سازمان کشورهای صادر کننده نفت- اپک (Opec) را نیز میتوان تحت این گونه از سیاست های عمومی با مبدا فرا ملی و با تاثیرات جهانی، بین المللی طبقه بندی کرد.

سیاست های عمومی جهانی

نگاهی اجمالی از باب معرفت شناسی و کارکرد گرایی دروغ ...

دروغ سیاستی و سیاست دروغین حمید بهلولی* دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای...
دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای مختلف معرفت شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی،  رفتار شناسی، زبانشناسی و دین شناسی و در چهارچوب مفهومی و عملکردی بررسی کرده اند. این نوشتار در صدد است مفهوم دروغ از منظر  سیاست شناسی و تاثیر ان در سیاستگزاری عمومی را  با گریزیاز باب ضرورت به دیگر زوایای ان  بررسی نماید.

سیاست های عمومی منطقه ای، بین المللی

نگاهی اجمالی از باب معرفت شناسی و کارکرد گرایی دروغ ...

دروغ سیاستی و سیاست دروغین حمید بهلولی* دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای...
دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای مختلف معرفت شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی،  رفتار شناسی، زبانشناسی و دین شناسی و در چهارچوب مفهومی و عملکردی بررسی کرده اند. این نوشتار در صدد است مفهوم دروغ از منظر  سیاست شناسی و تاثیر ان در سیاستگزاری عمومی را  با گریزیاز باب ضرورت به دیگر زوایای ان  بررسی نماید.