پنجشنبه, مهر ۲, ۱۳۹۹

MOST POPULAR

بیشتر بخوانید

  ANDROID

  گمانه هایی برای دنیای پسا کرونا: هژمونی و تعادل در جهان...

    در دو نوشتار پیشین به طور خلاصه به علل پسینی نظام بهداشت در کشور در مقابله با ویروس کرونا پرداختیم و در این شماره...

  نگاهی به مدیریت پاندمی کرونا در کشور از منظر سیاست پژوهی...

  در نگاهی به مدیریت پاندمی کرونا در کشور از منظر سیاست پژوهی ناکامی ما در قسمت اول نوشتار توصیفی از پسینی بهداشت وپیشینی درمان...

  STAY CONNECTED

  ۰هوادارپسندیدن
  ۶۵,۹۸۱دنبال کنندهدنبال کردن
  ۱۴,۷۰۰مشترکاشتراک
  - Advertisement -

  DESIGN

  گمانه هایی برای دنیای پسا کرونا: هژمونی و تعادل در جهان...

    در دو نوشتار پیشین به طور خلاصه به علل پسینی نظام بهداشت در کشور در مقابله با ویروس کرونا پرداختیم و در این شماره...

  GADGETS

  سیاست پژوهی ناکامی۲

  نگاهی به مدیریت پاندمی کرونا در کشور از منظر سیاست پژوهی ناکامی (۲)

  در نگاهی به مدیریت پاندمی کرونا در کشور از منظر سیاست پژوهی ناکامی ما در قسمت اول نوشتار توصیفی از پسینی بهداشت وپیشینی درمان...
  سیاست‌پژوهی‌ در مدیریت ‌ کرونا

  سیاست‌پژوهی‌ در مدیریت ‌ کرونا (۱): پسینی بهداشت و پیشینی درمان

  سیاست‌پژوهی‌ در مدیریت ‌ کرونا (۱): پسینی بهداشت و پیشینی درمان دکتر حمید بهلولی، روزنامه شرق- ۱۳۹۹.۵.۲۰ سیاستگزاری مدرن معتقد است که تغییر و توسعه هر...
  زبان مشترک بین دانشمندان و تصمیم‌گیران

  سرعت تصمیم و یا کیفیت تصمیم: در آزمون پاندمی کرونا

  سرعت تصمیم و یا کیفیت تصمیم: در آزمون پاندمی کرونا دکتر حمید بهلولی - روزنامه شرق ۱۳۹۹.۵.۱۵ یکی از تفاوت های اصلی و اساسی ما بین...

  PHOTOGRAPHY

  WINDOWS PHONE