سیاست مرخصی والدین بهترین وجه از عدالت جنسیتی و سلامت زنان

0
190
سیاست مرخصی والدین بهترین وجه از عدالت جنسی،و سلامت زنان
سیاست مرخصی والدین بهترین وجه از عدالت جنسی و سلامت زنان
چکیده خبر سیاستی: طبق یک بررسی علمی که تأثیر و نفوذ سیاست‌های عمومی را در مورد سلامت عمومی زنان بررسی می‌کند، سیاست‌های دولتی مانند مرخصی والدین که آنها را قادر می‌سازد بعد از تولد فرزند خود مرخصی داشته باشند، منافع مثبتی را برای سلامت جسمی و روحی زنان به ارمغان می‌آورد. دکتر پاتریشیا اوکامامپو، مدیر مرکز تحقیقات بهداشت داخلی در بیمارستان سنت مایکل، می‌گوید که سیاست مرخصی والدین موجب کاهش سطح استرس فیزیکی و روانی در زنان شده است. دکتر اوکامامپو، اپیدمیولوژیست اجتماعی می‌گوید: “با اجرای سیاست‌های دولتی که بر اساس آن هر دو والدین از سیاست مرخصی برخوردار می‌شوند، باعث می‌گردد تا مسئولیت‌هایی مانند وظایف خانواده و مراقبت از فرزندان به طور مساوی بین والدین توزیع ‌شود که این موضوع بر سلامت زنان تاثیر مثبت داشته است.” دکتر اوکامامپو گفت که اجرای سیاست‌های دولتی که به ارتقاء برابری مردان و زنان در جامعه کمک می کند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آن سیاست‌ها در راستای سلامت عمومی و نیز سلامت زنان هستند. یک مثال از چنین سیاستی این است که زنان را برای ورود به سیاست تشویق می‌کنند. دکتر اوکامامپو گفت: “هنگامی که زنان در مجلس یا شوراهای شهر حاضر می‌شوند یا حضور دارند، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مسائل و مشکلات زنان بهبود یافته است. مثلا “مسئله خشونت علیه زنان با اقدامات و سیاست‌های مثبت حمایت شده و توجه بیشتری به آن می‌شود.

طبق یک بررسی علمی که تأثیر و نفوذ سیاست‌های عمومی را در مورد سلامت عمومی زنان بررسی می‌کند، سیاست‌های دولتی مانند مرخصی والدین که آنها را قادر می‌سازد بعد از تولد فرزند خود مرخصی داشته باشند، منافع مثبتی را برای سلامت جسمی و روحی زنان به ارمغان می‌آورد.
 
این یافته‌ها در نشریات اپیدمیولوژیک منتشر شده است.

دکتر پاتریشیا اوکامامپو، مدیر مرکز تحقیقات بهداشت داخلی در بیمارستان سنت مایکل، می‌گوید که سیاست مرخصی والدین موجب کاهش سطح استرس فیزیکی و روانی در زنان شده است.

دکتر اوکامامپو، اپیدمیولوژیست اجتماعی می‌گوید: “با اجرای سیاست‌های دولتی که بر اساس آن هر دو والدین از سیاست مرخصی برخوردار می‌شوند، باعث می‌گردد تا مسئولیت‌هایی مانند وظایف خانواده و مراقبت از فرزندان به طور مساوی بین والدین توزیع ‌شود که این موضوع بر سلامت زنان تاثیر مثبت داشته است.”

طبق بررسی صورت گرفته، در حالی که اکثر کشورها نوعی سیاست مرخصی والدین دارند، اما مدت زمان این مرخصی در کشورها متفاوت است و در برخی از کشورها هر دو والدین پس از تولد فرزند خود از مرخصی بهره‌مند نمی‌شوند و درواقع این سیاست شامل یکی از آنها می‌شود.
دکتر اوکامامپو می‌گوید: “مرخصی پدر و مادر به هر دو والدین اجازه می‌دهد که وقت کافی را با فرزند خود صرف کنند بدون اینکه نگران این باشند که چه کسی باید هزینه‌های خرید را تأمین کند و اینکه آیا شغلی دارند که دوباره به آن برگردند یا نه!

محققان خاطرنشان ساختند که هنگام بررسی اثر سیاست مرخصی والدین برخی محدودیت‌ها وجود دارد. این محدودیت شامل ناتوانی در یافتن مطالعاتی بود که تأثیر سیاست مرخصی والدین را بر زوج‌های همجنس باز بررسی نماید.
دکتر اوکامامپو می‌گوید که اجرای سیاست‌های دولتی که به ارتقاء برابری مردان و زنان در جامعه کمک می کند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آن سیاست‌ها در راستای سلامت عمومی و نیز سلامت زنان هستند. یک مثال از چنین سیاستی این است که زنان را برای ورود به سیاست تشویق می‌کنند.

دکتر اوکامامپو می‌گوید:”هنگامی که زنان در مجلس یا شوراهای شهر حاضر می‌شوند یا حضور دارند، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مسائل و مشکلات زنان بهبود یافته است. مثلا “مسئله خشونت علیه زنان با اقدامات و سیاست‌های مثبت حمایت شده و توجه بیشتری به آن می‌شود.

به گفته محققان، زنان بیشتر از مردان در معرض بیماری‌های فیزیکی و روانی غیرواقعی و غیرمعمول قرار داشته و از آن رنج می‌برند و عموماً علیرغم داشتن امید به زندگی بیشتر تنها چند سال را در سلامتی زندگی می‌کنند.

دکتر اوکامامپو گفت: “سیاست‌های دولت در واقع باید برای همه، نه فقط زنان، خوب باشد.”

به طور کلی، این مطالعه علمی همچنین دریافت که تحقیق در آینده برای تثبیت اثر کامل سیاست‌های عمومی بر سلامت زنان و مردان ضروری است و ما نمی‌توانیم مشکلات اجتماعی را بدون درنظر گرفتن رفتارهای فردی و عوامل خطرساز حل کنیم.”

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاستگزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.