شرایط آب و هوایی و سیاست‌گزاری‌های تجاری عوامل تعیین قیمت گندم

0
186
شرایط آب و هوایی و سیاست‌گزاری‌های تجاری عوامل تعیین قیمت گندم
شرایط آب و هوایی و سیاست‌گزاری‌های تجاری عوامل تعیین قیمت گندم
چکیده خبر سیاستی: محققان دریافتند که قیمت گندم در بازار جهانی به طور عمده ناشی از شوک‌های تولیدی است که به دلایلی چون خشکسالی ایجاد شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌های جهانی از وزارت کشاورزی ایالات متحده نشان می‌دهد این شوک‌ها با سطوح ذخیره سازی پایین و همچنین سیاست‌های تجاری محافظتی رو به افزایش است. در مقایسه با مفروضات گسترده، نه بازار سهام یا کالاها و نه استفاده از زمین برای تولید سوخت‌های زیستی، جهت تغییرات قیمت سالانه گندم در چهار دهه گذشته تعیین کننده نبوده‌اند. این یافته اجازه می‌دهد تا ارزیابی بهتری از عوامل خطر داشت. افزایش قیمت محصولات کشاورزی در چند سال می‌تواند به بحران‌های غذایی محلی منجر شود و تغییرات آب و هوایی ناشی از سوختن سوخت‌های فسیلی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی را افزایش دهد. در همین رابطه محققان نوعی شبیه سازی و مدلسازی کامپیوتری برای تعیین قیمت گندم طراحی کرده‌اند. با مقایسه نتایج مشاهدات داده‌ها از سال‌های گذشته راستی آزمایی شبیه سازی یا همان مدل پیش‌بینی شرایط آینده انجام گرفته است. شرایط عرضه و تقاضا هم به طور دقیق بر مبنای داده‌های جمع آوری شده از بازار یکپارچه شده‌اند. مدل شبیه‌سازی می‌تواند برای ارزیابی نوسانات قیمت گندم در آینده تحت تغییرات آب و هوایی و استفاده از زمین استفاده شود.

ژاکوب شوی از موسسه پوتسدام برای بررسی اثرات آب و هوا می‌گوید: “امنیت غذایی به میزان زیادی با موضوع قیمت‌ها مرتبط است، بنابراین علاقه ما به درک این موضوع است که چه چیزی باعث این تغییر در یکسال نسبت به سال دیگر می‌شود.

هنگامی که قیمت جهانی گندم همراه با سایر محصولات اساسی در سالهای ۸-۲۰۰۷ و دوباره در سال ۱۱-۲۰۱۰ به شدت افزایش یافت، مردم فقیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن رنج می‌بردند – این افزایش قیمت موقت حتی در چندین کشور با شورش‌های غذایی مرتبط بود. شوی می‌گوید: “کاهش بارش‌های آسمانی و ادامه یافتن روند خشکسالی عامل اصلی کاهش تولید محصولات کشاورزی است. اکنون ما می‌توانیم نشان دهیم که چنین شوک‌هایی که ناشی از آب و هوا است باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.” آنها می‌توانند در مقابله با این موضوع سیاست‌های امنیتی محافظتی را ایجاد کنند که شامل ذخیره‌سازی یا ممنوع کردن صادرات بوده که بیشتر، اثرات جهانی کمبود تولید را تشدید کرده است، هر چند ممکن است از دیدگاه یک کشور منطقی باشد. این در طول اوج قیمت‌های اخیر اتفاق افتاده است. “

به نظر می‌رسد گندم فقط یک عامل جزئی برای قیمت سالانه است.

کیت اتو، همکار نویسنده می‌گوید “در حالی که گمانه زنی‌های بازار سهام ممکن است مشکل را در بازه زمانی یک ماه یا کوتاه‌تر تشدید کند؛ اما داده‌ها نشان می‌دهد که در نهایت این موضوع عاملی جزئی و کم اهمیت در تعیین قیمت‌های سالانه هستند.

محققان در این پژوهش نوعی شبیه سازی و مدلسازی کامپیوتری برای تعیین قیمت گندم طراحی کرده‌اند. با مقایسه نتایج مشاهدات داده‌ها از سال‌های گذشته راستی آزمایی شبیه سازی یا همان مدل پیش بینی شرایط آینده انجام گرفته است. شرایط عرضه و تقاضا هم به طور دقیق بر مبنای داده‌های جمع آوری شده از بازار یکپارچه شده‌اند. مدل شبیه‌سازی می‌تواند برای ارزیابی نوسانات قیمت گندم در آینده تحت تغییرات آب و هوایی و استفاده از زمین استفاده شود.

به این وسیله می‌توانیم در گردباد تغییر و رشد قیمت‌ها؛ منفعل نباشیم و بالعکس، کنترل شرایط را به دست گیریم

“خبر خوب: کاجا فیریلر، از همکاران این مطالعه و معاون پژوهشی موسسه پوتسدام ​​در زمینه اثرات آب و هوا و آسیب‌پذیری‌ها می‌گوید:” به این وسیله می توانیم در گردباد تغییر و رشد قیمت‌ها منفعل نباشیم و بالعکس، کنترل شرایط را به دست گیریم، بر این اساس کارشناسان علاوه بر بهبود بهره‌وری می‌توانند به دنبال سیاست‌‌گزاری‌های تجاری صحیح و دقیق باشند و در گام دوم با کاهش گازهای گلخانه‌ای و به طور کلی کاهش آلاینده‌ها می‌توان به ارتقا و بهبود محیط زیست کمک‌های شایانی کرد و در نتیجه این امر تغییرات اقلیمی در جهت نامطلوب کاهش خواهد یافت.”

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.