طرح بیمه در زلزله‌های کالیفرنیا

0
166
طرح بیمه در زلزله‌های کالیفرنیا
طرح بیمه در زلزله‌های کالیفرنیا
چکیده خبر سیاستی:  از هر ده نفر ساکن کالیفرنیا، ۹ نفر بیمه حوادث غیرمترقبه زلزله را ندارند و در چنین شرایطی، اگر حادثه‌ای رخ دهد، روند بازسازی و رشد کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. برای مقابله با چنین شرایطی طرح بیمه میکرو، ارائه شده است. این طرح حاصل یک ارائه در جلسه سالانه انجمن زلزله شناسی آمریکا می‌باشد. در این طرح، به جای سیاست سنتی پرداخت بیمه، که هزینه‌های تخریب سازه را شامل می‌شود، مقدار ثابتی کارمزد برای مناطق زلزله خیز روی بیمه کلی دریافت می‌شود. این طرح را کیت استیل ول در جلسه انجمن زلزله‌شناسی، ارائه داده است. او در یک مطالعه موردی نشان داده است که چگونه می‌توان با در اختیار گرفتن چنین سیاستی، در مناطق مشخص کالیفرنیا، هزینه دریافت کرد و در نتیجه در برابر زلزله ضریب ایمنی بیشتری ایجاد کرد. استیل ون بیان می‌کند که طبق نظرات کارشناسی که جمع کرده است، علاوه بر نکات مهندسی و دستورالعمل‌ها، سیستم برای رسیدن به استانداردهای بالای مقاومت در برابر حوادث نامناسب ناشی از زلزله، احتیاج به پول کافی دارد. یعنی یکی از موارد سیستم ایجاد آمادگی در برابر زلزله، وجود پول کافی است.

از هر ده نفر ساکن کالیفرنیا، ۹ نفر بیمه حوادث غیرمترقبه زلزله را ندارند و در چنین شرایطی، اگر حادثه‌ای رخ دهد، روند بازسازی و رشد کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. برای مقابله با چنین شرایطی طرح بیمه میکرو[۱][۲]، ارائه شده است. این طرح حاصل یک ارائه در جلسه سالانه انجمن زلزله شناسی آمریکا[۳] می‌باشد.

در این طرح، به جای سیاست سنتی پرداخت بیمه، که هزینه‌های تخریب سازه را شامل می‌شود، مقدار ثابتی کارمزد برای مناطق زلزله خیز روی بیمه کلی دریافت می‌شود. این طرح را کیت استیل ول در جلسه انجمن زلزله شناسی، ارائه داده است. او در یک مطالعه موردی نشان داده است که چگونه می‌توان با در اختیار گرفتن چنین سیاستی، در مناطق مشخص کالیفرنیا، هزینه دریافت کرد و در نتیجه در برابر زلزله ضریب ایمنی بیشتری ایجاد کرد.

استیل ول، یک مهندس سازه است؛ مهندسی که تجربه کافی، از کار کردن با شرکت‌های مختلفی را در زمینه مقاوم سازی زلزله در اختیار دارد. او خود بیان می‌کند که طبق نظرات کارشناسی که جمع کرده است، علاوه بر نکات مهندسی و دستورالعمل‌ها، سیستم برای رسیدن به استانداردهای بالای مقاومت در برابر حوادث نامناسب ناشی از زلزله، احتیاج به پول کافی دارد. یعنی یکی از موارد سیستم ایجاد آمادگی در برابر زلزله، وجود پول کافی است.

استیل ول بیان می‌کند، که ایده بیمه میکرو چیز جدیدی نیست و در بسیاری از حوزه ها به کار بسته می‌شود، تنها نکته این است که باید آن را در خدمت ایجاد محافظت و آمادگی در برابر زلزله آورد.

او مدلی را نمایش می‌دهد، که در آن مناطق و بلوک‌های مستعد زلزله نمود بیشتری دارند و همچنین جمعیت بیشتری در دل خود جای داده‌اند. پر واضح است که برای ایجاد آمادگی در مناطق حساس و مستعد زلزله تدابیر ویژه‌تری نیاز است و باید آنها را در خاطر داشت.

استیل ول بیان می‌کند که مدلی دیگر از بیمه میکرو، برای زلزله در ترکیه به کار بسته شده است. او همچنین مثال‌های متنوع دیگری از دیگر نقاط جهان معرفی می‌کند و همچنین، در نهایت اظهار می‌کند که نه تنها زلزله، بلکه توسعه چنین مدلی برای سیل و طوفان و سونامی و حوادثی از این قبیل ضروری به نظر می‌رسد.

  1. Microinsurance Plan

[۲] بیمه محافظت از افراد کم درآمد (افرادی  که تقریبا بین ۱ تا ۴ دلار در روز (کمتر از ۴ دلار) درآمد دارند) نسبت به خطرات خاص در برابر پرداخت حق بیمه منظم

[۳] Seismological Society of America’s

منبع: ساینس دیلی 

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.