غذای ارگانیک شرایط اقلیمی را بدتر می‌کند؟

0
105
غذای ارگانیک شرایط اقلیمی را بدتر می کند؟
غذای ارگانیک شرایط اقلیمی را بدتر می کند؟

چکیده اخبار سیاستی: غذاهای ارگانیک تاثیر اقلیمی بیشتر نسبت به غذاهای تهیه شده معمولی دارند و این بخاطر میزان مساحتی است که آنها صرف می‌کنند.

طبق مطالعه، برداشت به ازای هر محصول به طور چشمگیری در زمینهای زراعی ارگانیک کمتر است، و به انتشار غیر مستقیم دی اکسیدکربن بیشتری از قطع درختان جنگلی منجر می‌شود. گرچه انتشار مستقیم از کشاورزی ارگانیک بخاطر استفاده کمتر از انرژی فسیلی اغلب کمتر است؛ اما قطعاً بیشتر از غذاهایی است که بصورت معمول تهیه می‌شوند.

محققان یک روش جدید برای ارزیابی تاثیر آب و هوا از استفاده زمین پیدا کردند و همراستا با روشهای آنها، برای مقایسه تولید غذاهای معمول و ارگانیک از این روش استفاده شد. نتایج نشان می دهد که غذای ارگانیک می تواند به انتشار بیشتری منجر شود.

به گفته  ویرسنیوس استفان،”هرچه میزان زمین استفاده شده در کشاورزی ارگانیک بیشتر باشد به تاثیر غیرمستقیم بیشتر بر انتشار دی اکسید کربن منجر می‌شود”. تولید غذای جهان توسط تجارت بین‌المللی اداره می‌شود، بنابراین چگونگی کشاورزی در سوئد تحت تاثیر قطع درختان جنگلی در جنگلهای استوایی است. اگر ما از زمینهای بیشتری برای همان میزان از غذا استفاده کنیم، بطور غیرمستقیم باعث قطع درختان جنگلی در جای دیگری از دنیا شده‌ایم.

استفان ویرسنیوس اشاره می‌کند که نتایج به این معنا نیستند که مشتریان درستکار باید غذای غیر ارگانیک را بخرند. ” نوع غذا اغلب مهم‌تر است. برای مثال، خوردن دانه‌های ارگانیک یا مرغ ارگانیک نسبت به خوردن گوشتهایی که بطورمعمول تولید می‌شوند برای شرایط اقلیمی بسیار بهتر است “. غذای ارگانیک درمقایسه با غذاهایی که با روشهای معمولی تولید می‌شوند مزیتهای بیشتری دارند. برای مثال، این روش برای آسایش حیوانات مزرعه‌ای بهتر است. اما وقتی با تاثیرات اقلیمی مورد مقایسه قرار می‌گیرد، تحقیقات ما نشان می‌دهند که غذای ارگانیک گزینه بسیار بدتری است

غذاهای ارگانیک تاثیر اقلیمی بیشتر نسبت به غذاهای تهیه شده معمولی دارند و این بخاطر میزان مساحتی است که آنها صرف می‌کنند. این نتیجه یک تحقیق جدید است که در دانشگاه تکنولوژی کالمرز، سوئد انجام شده است و در ژورنال طبیعت به چاپ رسیده است.

طبق مطالعه، برداشت به ازای هر محصول به طور چشمگیری در زمینهای زراعی ارگانیک کمتر است، و به انتشار غیر مستقیم دی اکسیدکربن بیشتری از قطع درختان جنگلی منجر می‌شود. گرچه انتشار مستقیم از کشاورزی ارگانیک بخاطر استفاده کمتر از انرژی فسیلی اغلب کمتر است؛ اما قطعاً بیشتر از غذاهایی است که بصورت معمول تهیه می‌شوند.

محققان یک روش جدید برای ارزیابی تاثیر آب و هوا از استفاده زمین پیدا کردند و همراستا با روشهای آنها، برای مقایسه تولید غذاهای معمول و ارگانیک از این روش استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که غذای ارگانیک می تواند به انتشار بیشتری منجر شود.

“تحقیق ما نشان می دهد که نخود سبزهای ارگانیک، که در سوئد تهیه شده‌اند حدود ۵۰ درصد بیشتر از نخودهای معمولی تاثیر اقلیمی از خود دارند. برای برخی از مواد غذایی، تفاوت بیشتر نیز وجود دارد- برای مثال، درمورد گندم زمستانی سوئدی تفاوت نزدیک به ۷۰ درصد است،” این موضوع طبق گفته‌های استفان ویرسنیوس، دستیار پروفسور از کالمرز، و مسئول تحقیقات است.”

 دلیل اینکه غذاهای ارگانیک برای آب و هوا بسیار بدتر هستند این است که زمینهای برداشت نسبت به هر هکتار بسیار کمتر است، در ابتدا بخاطر اینکه از کود استفاده نمی‌شود. برای تولید میزان مشابه غذای ارگانیک، به مساحت بیشتری از زمین نیاز است.

جنبه زمینی این تحقیقات جدید این نتیجه‌گیری است که این تفاوت در استفاده از زمین به تاثیر بیشتر از نظر آب و هوا منجر می‌شود.

به گفته  ویرسنیوس استفان،”هرچه میزان زمین استفاده شده در کشاورزی ارگانیک بیشتر باشد به تاثیر غیرمستقیم بیشتر بر انتشار دی اکسید کربن منجر می‌شود”. تولید غذای جهان توسط تجارت بین‌المللی اداره می‌شود، بنابراین چگونگی کشاورزی در سوئد تحت تاثیر قطع درختان جنگلی در جنگلهای استوایی است. اگر ما از زمینهای بیشتری برای همان میزان از غذا استفاده کنیم، بطور غیرمستقیم باعث قطع درختان جنگلی در جای دیگری از دنیا شده‌ایم.

به گفته استفان ویرسنیوس حتی تولید شیر و گوشت ارگانیک از نظر شرایط اقلیمی نسبت به شیر و گوشتی که بصورت معمولی تولید می‌شوند تاثیر بدتری دارند.

“بدلیل اینکه در تولید شیر و گوشت ارگانیک از مواد خام ارگانیک استفاده می‌کنند، به زمین و تولید سنتی بیشتری نیاز است. این بدان معناست که نتایج درمورد نخود سبزها و گندم ارگانیک نیز به محصولات شیر و گوشت اعمال می شوند. با این حال ما هیچ محاسبات خاصی درمورد شیر و گوشت انجام نداده‌ایم و نمونه‌ای از این مورد که او توضیح می‌دهد در مقاله نداریم.

یک معیار جدید: هزینه فرصت کربن

محققان از یک معیار جدید استفاده کردند که آنها آنرا “هزینه فرصت کربن” نامیدند، تا تاثیر استفاده از زمینهای با مساحت بالا بر انتشار دی‌اکسید کربن را بررسی کنند. این معیار میزان کربنی را می‌سنجد که در جنگلها ذخیره شده است و بنابراین با قطع درختان انتشار دی‌اکسید کربن بیشتر می‌شود.

“این واقعیت که استفاده بیشتر از زمینها به تاثیرات بیشتر اقلیمی منجر می‌شود در مقایسات اولیه میان غذاهای معمول و ارگانیک در نظر گرفته نشده است”. این یک دیدگاه گسترده است، همانطور که تحقیقات ما نشان می‌دهد این نتیجه می‌تواند چندین برابر تاثیر گازهای گلخانه‌ای باشد که عموماً در نظر گرفته می‌شود. همچنین به این دلیل جدی در نظر گرفته می‌شود که امروزه در سوئد، ما سیاست‌گزارانی داریم که هدفشان افزایش تولید غذاهای ارگانیک است. اگر آن هدف اجرا شود، تاثیر اقلیمی از تولید غذاهای سوئدی احتمالا کمی افزایش می‌یابد.”

بنابراین چرا مطالعات اولیه استفاده بیشتر از زمین و رابطه‌اش با انتشار دی‌اکسید کربن را در نظر نگرفته‌اند؟

“دلایل قطعی  وجود دارد. یک تعریف مهم یک روش خوب و قابل اعمال برای سنجش پیامدها است. روش جدید ما در ارزیابی‌ها به ما اجازه می‌دهد تا مقایسه‌های محیطی گسترده را با راحتی نسبی انجام دهیم”.

نتایج تحقیقات در مقاله” ارزیابی بازدهی تغییرات در استفاده از زمین برای کاهش تغییرات اقلیمی” در مجله طبیعت چاپ می‌شوند. این مقاله توسط تیموتی سیرچینگ، از دانشگاه پرینکتون، استفان ویرسنیوس، از دانشگاه تکنولوژی کالمرز، تیم برینگر، از دانشگاه هوبولت از برلین، و پاتریک دوماس نوشته شده است.

دیدگاه مشتری:

 استفان ویرسنیوس اشاره می‌کند که نتایج به این معنا نیستند که مشتریان درستکار باید غذای غیر ارگانیک را بخرند. ” نوع غذا اغلب مهم‌تر است. برای مثال، خوردن دانه‌های ارگانیک یا مرغ ارگانیک نسبت به خوردن گوشتهایی که بطورمعمول تولید می‌شوند برای شرایط اقلیمی بسیار بهتر است “. غذای ارگانیک درمقایسه با غذاهایی که با روشهای معمولی تولید می‌شوند مزیتهای بیشتری دارند. برای مثال، این روش برای آسایش حیوانات مزرعه‌ای بهتر است. اما وقتی با تاثیرات اقلیمی مورد مقایسه قرار می‌گیرد، تحقیقات ما نشان می‌دهند که غذای ارگانیک گزینه بسیار بدتری است.

برای مشتریانی که می‌خواهند به تاثیرات مثبت تولید غذای ارگانیک کمک کنند، بدون افزایش تاثیرات اقلیمی، یک راه موثر تمرکز بر تاثیرات مختلف انواع مختلف گوشت و سبزیجات در رژیم غذایی ما است. جایگزینی گوشت گوساله و گوسفند، مانند پنیرهای سخت، با پروتئینهای سبزیجاتی مانند لوبیاها، بیشترین تاثیر را دارند. گوشت خوک، جوجه، ماهی و تخم مرغ تاثیر اقلیمی کمتری نسبت به گوشت گوساله و گوسفند دارند.

 

 اختلاف بین اهداف محیطی متفاوت را مطالعه کنید

در کشاورزی ارگانیک، هیچ کودی استفاده نمی‌شود. هدف استفاده از منابعی مانند انرژی، زمین و آب در طولانی مدت و به روش پایدار است. محصولات در ابتدا بواسطه حضور مواد مغذی در خاک تغذیه می‌شوند. اهداف اصلی از نظر زیستی تنوع بیشتری دارند و بین گیاهان و حیوانات تعادل وجود دارد. تنها آفت کشهای فرآوری شده استفاده می‌شوند.

 دلیل تولید غذاهای ارگانیک سلامت مشتریان، رفاه حیوانات و جوانب مختلف سیاست محیطی است. برای این دلایل توجیهات خوبی مطرح است اما در همین حین، طبق اظهارات انجمن مدیریت غذای ملی سوئد و دیگر منابع شواهد علمی وجود ندارد که نشان دهد غذای ارگانیک در کل سلامت تر و از نظر محیطی انسان دوستانه‌تر از غذاهایی است که بطور معمول تهیه می‌شوند. روشهای ارزیابی موجود قادر نیستند تمام جوانب را در نظر بگیرند.

نویسندگان تحقیق مدعی هستند که غذاهای ارگانیک برای شرایط اقلیمی بدتر هستند و این بدلیل استفاده بیشتر از زمین است. با توجه به این دلیل از آمار بدست آمده از هیئت سوئدی در زمینه کشاورزی درمورد تولید کل سوئد استفاده می‌کنیم و برداشت به ازای هر هکتار برای محصولات ارگانیک درمقابل کشاورزی معمول در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۵ استفاده می‌کنند.

برای سوختهای زیستی بیشتر:” سرمایه گذاری در سوختهای زیستی انتشار دی‌اکسید کربن را افزایش می‌دهد”

 امروزه سرمایه گذاری‌های اصلی در سوختهای زیستی نیز برای شرایط اقلیمی مضر هستند زیرا آنها نیازمند مساحت بیشتری برای کشت محصول هستند و بنابراین طبق منطقی مشابه، قطع جهانی درختان جنگلی افزایش می‌یابد.

برای تمام سوختهای زیستی معمول (مانند اتانول از گندم، شکر و ذرت، مانند بیودیزل از روغن پالم و سویا)، هزینه دی‌اکسید کربن نسبت به انتشار از سوخت فسیلی و دیزلی بیشتر است. سوختهای زیستی از آشغال و محصولات جانبی این نتیجه را ندارد، اما نیروی بالقوه کم است.

تمام سوختهای زیستی از محصولات قابل کشت چنین انتشاری از خود نشان می‌دهند که طبق اظهارات محققان، نمی‌توان گفت نسبت به شرایط اقلیمی هوشمند هستند. طبق گفته دیجنز نیهتر:” سرمایه گذاری‌ها در سوختهای زیستی انتشار دی‌اکسید کربن را افزایش می‌دهد”

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.