مدارس به تنهایی نمی‌توانند کمک شایانی به جلوگیری از چاقی کودکان نمایند

0
123
مدارس به تنهایی نمی‌توانند کمک شایانی به جلوگیری از چاقی کودکان نمایند
مدارس به تنهایی نمی‌توانند کمک شایانی به جلوگیری از چاقی کودکان نمایند
چکیده خبر سیاستی: محققان هشدار داده‌اند که مداخلات شیوه زندگی سالم با محوریت مدرسه به تنهایی در مبارزه با چاقی دوران کودکی مؤثر نیست. در آزمایشی که توسط موسسه ملی تحقیقات بهداشتی و آزمایش تحت رهبری دانشگاه بیرمنگام انجام شد، نشان داد که مداخله تفاوت معنی‌داری در وضعیت وزن شرکت کنندگان نداشته است. تقریباً ۱۵۰۰ دانش‌آموز از ۵۴ مدرسه ابتدایی ایالتی در غرب میدلندز در آزمایش شرکت کردند. اندازه‌گیری‌های آنها – از جمله وزن، قد، درصد چربی بدن، دور کمر، ضخامت پوست و فشار خون – هنگام شروع آزمایش گرفته شد. آنها همچنین برای مدت پنج روز از یک ردیاب فعال استفاده کردند که از طریق آن مصرف رژیم غذایی خود را ثبت کردند و در ارزیابی‌ها شرکت کردند تا کیفیت زندگی آنها، پذیرش اجتماعی و تصویر بدن را تعیین کنند. این اندازه‌گیری‌ها دوباره ۱۵ ماه و ۳۰ ماه بعد انجام شد و در میان دانش‌آموزانی که در مداخله شرکت داشتند، مقایسه می‌شد. پروفسور پیمان آداب از موسسه تحقیقات سلامت کاربردی دانشگاه بیرمنگام گفت: “تحقیقات ما، همراه با شواهد گسترده، نشان می‌دهد که مدارس نمی‌توانند منجربه پیشگیری از چاقی کودکان شوند. دکتر میراندا پالان، از موسسه تحقیقات سلامت کاربردی دانشگاه بیرمنگام، افزود: “در حالی که مدرسه یک محیط مهم برای تأثیر رفتارهای بهداشتی کودکان است و تحویل دانش و مهارت‌ها برای حمایت از شیوه زندگی سالم یکی از ویژگی‌های اجباری آنها است، با این حال سیاست گسترده تغییر و تأثیرات وسیعتری از خانواده، جامعه، رسانه‌ها و صنایع غذایی نیز مورد نیاز است.”

محققان هشدار داده‌اند که مداخلات شیوه زندگی سالم با محوریت مدرسه به تنهایی در مبارزه با چاقی دوران کودکی مؤثر نیست.

این هشدار که پس از یکی از بزرگترین آزمایشات پیشگیری از چاقی در دوران کودکی انجام شده است نشان می‌دهد که مداخلات شیوه زندگی سالم در دوازده مدرسه به تغییرات قابل توجه در وزن دانش‌آموزان منجر نشده است.

این آزمایش تحت رهبری دانشگاه بیرمنگام، مطالعه شیوه زندگی فعال و تغذیه سالم در کودکان مدرسه غرب میدلندز[۱] و توسط موسسه ملی تحقیقات بهداشتی[۲] مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی بالینی و هزینه یابی برنامه فعالیت‌هایی است که برای حمایت از کودکان شش و هفت ساله در حفظ وزن خود در سطح سالم با ترویج تغذیه سالم و فعالیت بدنی به کار می‌رود.

وزن بیش از حد در دوران کودکی یک مشکل جهانی است و حدود ۴۱ میلیون کودک زیر ۵ سال را تحت تأثیر قرار داده است که تأثیرات آن متوجه سلامت آنان بزرگسالی با مسائل بهداشتی و اقتصادی نیز است.

 در انگلستان حدود یک چهارم از کودکان با اضافه وزن در زمان ورود به مدرسه (سن چهار تا پنج سال) مواجه هستند. گذشته از این، در طی شش سال بعد، نسبت کودکانی که دارای اضافه وزن هستند، دو برابر می‌شود (از حدود ۹ تا ۱۹ درصد) که این دوره زمانی را برای اقدام پیشگیرانه مهم و برجسته می‌کند.

مداخله آموزشی ۱۲ ماهه شیوه زندگی فعال و تغذیه سالم در کودکان مدرسه غرب میدلندز WAVES شامل فرصت ۳۰ دقیقه تمرین فیزیکی روزانه در مدرسه و یک برنامه شغلی تعاملی شش هفته‌ای همراه با یک باشگاه فوتبال برتر و نیز شامل فرصت‌های فیزیکی فعالیت‌های خانوادگی از طریق ایمیل‌ها و کارگاه‌های آموزشی آشپزی سالم خانواده بود.

تقریباً ۱۵۰۰ دانش‌آموز از ۵۴ مدرسه ابتدایی ایالتی در غرب میدلندز در آزمایش شرکت کردند. اندازه‌گیری‌های آنها – از جمله وزن، قد، درصد چربی بدن، دور کمر، ضخامت پوست و فشار خون – هنگام شروع آزمایش گرفته شد. آنها همچنین برای مدت پنج روز از یک ردیاب فعال استفاده کردند که از طریق آن مصرف رژیم غذایی خود را ثبت کردند و در ارزیابی‌ها شرکت کردند تا کیفیت زندگی آنها، پذیرش اجتماعی و تصویر بدن را تعیین کنند. این اندازه‌گیری‌ها دوباره ۱۵ ماه و ۳۰ ماه بعد انجام شد و در میان دانش‌آموزانی که در مداخله شرکت داشتند، مقایسه می‌شد.

نتایج حاصل از کارآزمایی کنترل شده تصادفی که امروزه در BMJ منتشر شده است، نشان داد که مداخله تفاوت معنی‌داری در وضعیت وزن شرکت کنندگان نداشته است.

پروفسور پیمان آداب[۳] از موسسه تحقیقات سلامت کاربردی دانشگاه بیرمنگام گفت: “تحقیقات ما، همراه با شواهد گسترده، نشان می‌دهد که مدارس نمی‌توانند منجربه پیشگیری از چاقی کودکان شوند.

دکتر میراندا پالان، از موسسه تحقیقات سلامت کاربردی دانشگاه بیرمنگام، افزود: “در حالی که مدرسه یک محیط مهم برای تأثیر رفتارهای بهداشتی کودکان است و تحویل دانش و مهارت‌ها برای حمایت از شیوه زندگی سالم یکی از ویژگی‌های اجباری آنها است، با این حال سیاست گسترده تغییر و تأثیرات وسیعتری از خانواده، جامعه، رسانه‌ها و صنایع غذایی نیز مورد نیاز است. “

تیم تحقیقاتی افزود: “علیرغم آنکه اجرای گسترده این مطالعه برای پیشگیری از چاقی توصیه نمی‌شود، اجزای کم هزینه در آینده می‌توانند توسط مدارس مورد توجه قرار گیرند تا مسئولیت‌های خود برای آموزش، بهداشت و سلامت را انجام دهند.

[۱]West Midlands ActiVe lifestyle and healthy Eating in School children

[۲] National Institute for Health Research (NIHR)

[۳] Peymané Adab

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.