مشارکت عمومی در سیاست‌گزاری آب، کلید موفقیت سیستم آب شهری

0
192
مشارکت عمومی در سیاست‌گزاری آب، کلید موفقیت سیستم آب شهری
مشارکت عمومی در سیاست‌گزاری آب، کلید موفقیت سیستم آب شهری

تحقیقات نشان می‌دهد مشارکت عمومی در سیاست‌های مربوط به آب، کلید موفقیت سیستم آب شهری است

طبق گزارش دانشگاه دولتی پورتلند، اطلاع رسانی به ساکنان در مورد مسائل مربوط به آب و درگیر کردن آنها در سیاست‌های مربوط به آب شهری، کلید ایجاد سیستم‌های سالم و مقاوم آب شهر هستند.

مليسا هافنر، استاد محيط زيست و محقق اصلی اين مطالعه گفت: ساکنانی که ارتباطات را از دفاتر محلی خود دریافت کرده و یا در هیئت مدیره یا کمیته مشورتی شورای آب شهر مشغول به کار بودند، دیدگاه و نگرش‌هایی داشتند که آنها را بیشتر با رهبران سیاسی و مدیران حرفه‌ای آب همتراز می‌کرد.

با توجه به مطالعات منتشر شده در رابطه با تحقیقات منابع آب، میان ساکنان که در مورد هزینه‌ها و کمبود آب نگران هستند و مدیران آب، که در مورد زیرساخت‌های آب سالم نگران هستند، شکاف و فاصله وجود دارد.

هافنر که با محققان دانشگاه ایالتی اوهایو و دانشگاه ایالتی یوتا همکاری کرد، نتیجه گرفت که پل زدن بر روی این شکاف میان ساکنان و سیاست‌گزاران به ایجاد سیستم‌های مؤثر و پایدار آب شهری کمک می‌کند.

هافنر و همکارانش با استفاده از مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها با شهرداران، اعضای شورای شهر، کارکنان خدمات شهری و ساکنین شمال یوتا، بررسی کردند که چگونه شرکت کنندگان درک و نگرش متفاوتی نسبت به مسائل کلیدی سیستم آب شهری دارند.

طبق مطالعه هافنر نتیجه گرفت نحوه تأثیر عوامل انسانی بر روی سیاست آب محلی تأثیر به اندازه هزینه‌های ارتقاء زیرساخت‌های آب مهم است.

امروزه بسیاری از تحقیقات در مورد سیستم‌های آب شهر بر عوامل مهندسی یا اقتصادی متمرکز است. تحقیقات من به بررسی نحوه رفتار انسان‌ها با خطرات آب محلی می‌پردازد.

هافنر امیدوار است نتایج و تأثیر روندی را که برای این مطالعه جهت بررسی سیستم‌های آب در شهرهای دیگر در اورگان و در نهایت در سراسر جهان انجام داده است، به ارمغان بیاورد.

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.