مهاجران مجرم نیستند

0
69
مهاجران مجرم نیستند
مهاجران مجرم نیستند
چکیده خبر سیاستی: رابرت آدلمن، استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه بوفالو می‌گوید: “نتایج نشان می‌دهد که مهاجرت باعث افزایش حملات نمی‌شود و در واقع، سرقت‌ها، ارتکاب جرم، خرابکاری‌ها و قتل در مکان‌هایی که سطح مهاجرت بالاتر است، کمتر می‌باشد.” مباحث سیاسی در مورد مهاجران اغلب ادعا دارند که بین الگوهای مهاجرت و افزایش جرم ارتباط وجود دارد. با این حال، نتایج یک مطالعه در دانشگاه بوفالو نشان می‌دهد بین این دو موضوع  ارتباط و پیوندی نیست. در واقع، به نظر می‌رسد مهاجرت با کاهش برخی جنایات نیز مرتبط است. بر اساس آدلمن، تحقیقات قبلی براساس اطلاعات مربوط به دستگیری و جرم نشان داده است که به طور کلی، افراد متولد شده در خارج از کشور کمتر از آمریکایی‌های بومی، مرتکب جنایات شده‌اند. برای مطالعه فعلی، نویسندگان از مطالعه فردی یا انفرادی مهاجران خودداری کردند و به جای آن بررسی کردند که آیا الگوهای مهاجرت در مقیاس بزرگتر در جوامع می تواند با افزایش جرم و جنایت ناشی از تغییرات در شهرها از جمله فرصت‌های اقتصادی کمتر یا این ادعا که مهاجران، مشاغل کارگران خانگی را حذف می‌کنند و به عبارتی جایگزین آنها می‌شوند، مرتبط باشد یا نه! 

آدلمن گفت: “این یک مطالعه در طول زمان و در همه جا است و شواهد روشن است. ما ادعا نداریم که مهاجران هرگز درگیر جرم و جنایت نیستند. آنچه که ما توضیح می‌دهیم و می‌گوییم این است که جوامعی که تغییرات دموگرافیک را تحت تأثیر الگوهای مهاجرتی تجربه می کنند، در هیچ یک از انواع جرم افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه نمی کنند و در برخی موارد، میزان ارتکاب جرم ثابت بود و یا در جوامعی که شامل مهاجران زیاد می‌شد، کاهش یافته بود.

رابرت آدلمن، استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه بوفالو می‌گوید: “نتایج نشان می‌دهد که مهاجرت باعث افزایش حملات نمی‌شود و در واقع، سرقت‌ها، ارتکاب جرم، خرابکاری‌ها و قتل در مکان‌هایی که سطح مهاجرت بالاتر است، کمتر می‌باشد.”

مباحث سیاسی در مورد مهاجران اغلب ادعا دارند که بین الگوهای مهاجرت و افزایش جرم ارتباط وجود دارد. با این حال، نتایج یک مطالعه در دانشگاه بوفالو نشان می‌دهد بین این دو موضوع  ارتباط و پیوندی نیست. در واقع، به نظر می‌رسد مهاجرت با کاهش برخی جنایات نیز مرتبط است.

رابرت آدلمن، استاد جامعه شناسی در دانشگاه بوفالو و نویسنده اصلی این مقاله می‌گوید: تحقیقات ما بر اساس شواهد قوی و پایدار نشان می‌دهد که به طور متوسط ​​در سراسر مناطق شهری ایالات متحده میان جرم و جنایت و مهاجرت ارتباطی وجود ندارد.

نتایج نشان می‌دهد که مهاجرت باعث افزایش حملات نمی‌شود و در واقع، سرقت‌ها، ارتکاب جرم، خرابکاری‌ها و قتل در مکان‌هایی که سطح مهاجرت بالاتر است، کمتر می‌باشد.
“نتایج بسیار واضح است.”

مطالعه آدلمن با “لسلی ویلیامز رید” از دانشگاه آلاباما؛ “گیل مارل” از دانشگاه کانزاسو؛ “چارلز جرات” از دانشگاه ایالتی جورجیا؛ و ساسکی ویس، یک محقق مستقل، در آخرین شماره نشریه “اقلیت‌ها در عدالت کیفری” منتشر شده است.

آدلمن گفت: “آمارها در محیط سیاسی فعلی حیاتی هستند. شواهد تجربی در این مطالعه و سایر تحقیقات مرتبط با آن حمایت کم از این موضوع یعنی مهاجران بیشتر منجر به جرم بیشتر می‌شود، را نشان می‌دهد.”

بر اساس آدلمن، تحقیقات قبلی براساس اطلاعات مربوط به دستگیری و جرم نشان داده است که به طور کلی، افراد متولد شده در خارج از کشور کمتر از آمریکایی‌های بومی، مرتکب جنایات شده‌اند.

برای مطالعه فعلی، نویسندگان از مطالعه فردی یا انفرادی مهاجران خودداری کردند و به جای آن بررسی کردند که آیا الگوهای مهاجرت در مقیاس بزرگتر در جوامع می تواند با افزایش جرم و جنایت ناشی از تغییرات در شهرها از جمله فرصت‌های اقتصادی کمتر یا این ادعا که مهاجران، مشاغل کارگران خانگی را حذف می‌کنند و به عبارتی جایگزین آنها می‌شوند، مرتبط باشد یا نه!

نویسندگان، نمونه‌ای از ۲۰۰ منطقه شهری را که توسط اداره آمار ایالات متحده تعریف شده‌اند، جمع‌آوری کردند و از داده‌های سرشماری و داده‌های گزارش شده جرم و جنایت از اداره تحقیقات فدرال برای مدت ۴۰ ساله یعنی بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ استفاده کردند.

آدلمن گفت: “این یک مطالعه در طول زمان و در همه جا است و شواهد روشن است. ما ادعا نداریم که مهاجران هرگز درگیر جرم و جنایت نیستند. آنچه که ما توضیح می‌دهیم و می‌گوییم این است که جوامعی که تغییرات دموگرافیک را تحت تأثیر الگوهای مهاجرتی تجربه می کنند، در هیچ یک از انواع جرم افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه نمی کنند و در برخی موارد، میزان ارتکاب جرم ثابت بود و یا در جوامعی که شامل مهاجران زیاد می‌شد، کاهش یافته بود.
آدلمن می‌گوید رابطه بین مهاجرت و جرم پیچیده است و تحقیقات بیشتری باید انجام شود، اما این تحقیق سایر نتایج علمی را نیز تأیید و پشتیبانی می‌کند که مهاجران در کل، تاثیر مثبتی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی آمریکا دارند.

آدلمن گفت: “مهم است که سیاست‌های عمومی ما بر مبنای حقایق و شواهد، نه بر پایه ایدئولوژی‌ها و ادعاهای بی اساس، که مهاجران بخش‌های خاصی از جمعیت ایالات متحده را تهدید می‌کنند آن هم بدون هیچگونه واقعیاتی که به آنها بازگردد و آن را اثبات کند، پایه‌ریزی کنیم.”

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری ایران، بلامانع است.