مکانیسم‌های جدید تامین مالی برای تنوع‌زیستی

اصلاحات مالی در حمایت از حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی می‌تواند موثر باشد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اتحادیه اروپا و مکزیک با موفقیت مورد استفاده قرار گیرد. مکزیک دارای تعدادی از پروژه‌های نوآورانه به رهبری کارآفرینان و سازمان‌های خصوصی است و مکانیسم‌هایی چون تسهیلات تامین سرمایه مالی طبیعی به پرداخت هزینه‌های اولیه و خطرات مربوط به راه اندازی کسب وکارهای مرتبط با تنوع زیستی کمک می‌کند. از مکانیسم‌های تامین مالی نوآورانه می‌توان به پرداخت برای خدمات زیست محیطی، اصلاح ابزارهای مالی زیست محیطی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره نمود.

0
264
مکانیسم های جدید تامین مالی برای تنوع زیستی
مکانیسم های جدید تامین مالی برای تنوع زیستی

خلاصه خبر: موسسه سیاست‌گزاری محیط زیست اروپا و سازمان تحقیقات کشاورزی و دانشگاه ایبرو آمریکا روش‌های ابتکاری برای حفاظت از تنوع‌ زیستی در اتحادیه اروپا و مکزیک را برای حمایت از اجرای استراتژی تنوع زیستی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار دادند. دو گزارش منطقه‌ای در مورد اتحادیه اروپا و مکزیک و خلاصه‌ای مقدماتی ارائه شد. مکانیزم‌های موفق در اتحادیه اروپا می‌تواند در مکزیک و سایر کشورها استفاده شود. این مطالعه در زمینه تامین مالی برای تنوع زیستی و نقش ابزارهای سیاست نوآورانه برای افزایش بودجه است. از مکانیسم‌های تامین مالی نوآورانه می‌توان به پرداخت برای خدمات زیست‌محیطی، اصلاح ابزارهای مالی زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره نمود.

بررسی اقدامات اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اصلاحات مالی در حمایت از حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی می‌تواند موثر باشد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اتحادیه اروپا و مکزیک با موفقیت مورد استفاده قرار گیرد. مکزیک دارای تعدادی از پروژه‌های نوآورانه به رهبری کارآفرینان و سازمان‌های خصوصی است و مکانیسم‌هایی چون تسهیلات تامین سرمایه مالی طبیعی به پرداخت هزینه‌های اولیه و خطرات مربوط به راه اندازی کسب‌وکارهای مرتبط با تنوع زیستی کمک می‌کند.

 

پیشبرد حفاظت و بازگرداندن تنوع زیستی مطابق با اهداف CBI Aichi و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، نیاز به همکاری اتحادیه اروپا و مشارکت بین‌المللی دارد. ابزار همکاری کمیسیون اروپا چارچوبی برای افزایش همکاری استراتژیک، کمک به مبادله دانش برای اطلاع رسانی در مورد سیاست‌گزاری فراهم می‌کند.

موسسه سیاست‌گزاری محیط زیست اروپا (IEEP)  و سازمان تحقیقات کشاورزی و دانشگاه ایبرو آمریکا در پروژه سرمایه‌گذاری شده از سوی IP، روش‌های ابتکاری برای حفاظت از تنوع زیستی در اتحادیه اروپا و مکزیک را برای حمایت از اجرای استراتژی تنوع زیستی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰، مورد بررسی قرار دادند. این پروژه منجر به دو گزارش منطقه‌ای در مورد اتحادیه اروپا و مکزیک و خلاصه‌ای مقدماتی شد. در بخش خلاصه  آمده است که  مکانیزم‌های موفق در اتحادیه اروپا می‌تواند در مکزیک و برعکس استفاده شود. این مطالعه بر مبنای کار قبلی IEEP در زمینه تامین مالی تنوع زیستی و نقش ابزارهای سیاست نوآورانه برای افزایش بودجه است.

در حالی که مکزیک و اتحادیه اروپا تنظیمات اجتماعی و اقتصادی مختلفی دارند، آنها با چالش‌های زیست محیطی و تنوع زیستی مواجه هستند. اینها شامل تلفات زیستگاه به علت تغییر در استفاده از زمین و نیاز به بودجه بیشتر برای اقدامات حفاظتی است. مکانیسم‌های تامین مالی نوآورانه مانند پرداخت هزینه‌های خدمات محیط زیست / اکوسیستم (PES)، تعرفه‌های تنوع زیستی، ادغام تنوع زیستی با ابزار‌های مالی موجود و مکانیسم‌های لازم جهت استفاده از منابع مالی خصوصی، می‌تواند بودجه‌های عمومی تحت فشار را کامل کند و سرمایه‌گذاری  بخش خصوصی در حفظ تنوع زیستی را افزایش دهد.

مکانیسم‌های جدید تامین مالی برای تنوع‌زیستی

پرداخت برای خدمات زیست محیطی

تلاش برای بهبود اقدامات کشاورزی و محیط زیست اتحادیه اروپا، ایجاد آنها بر پایه نتیجه بیشتر، یک نوآوری مهم است که می‌تواند در چارچوب فعلی برای یارانه‌ها و اعتبارات برای بخش کشاورزی مکزیک پیشگام شود. چنین طرح‌هایی می‌تواند به طور بالقوه منافع مستقیم برای حفاظت از جنگل‌ها  در مکزیک داشته باشد.

تعدادی از برنامه های پرداخت هزینه‌های خدمات محیط زیست در اتحادیه اروپا نیز می‌توانند دیدگاه‌های جالبی به مکزیک ارائه دهند به عنوان مثال، مدل همکاری برای حفاظت از آب آشامیدنی در ایالت نیدرزاکسن (آلمان) نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از هزینه استخراج آب برای ایجاد بودجه برای جبران فعالیت‌های مدیریت و نظارت استفاده کرد. همچنین، پرداخت هزینه‌های خدمات محیط زیست توسط شرکت های آب معدنی مانند Evian و Vittel در فرانسه نوعی مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تامین مالی  است. پرداخت برای خدمات زیست محیطی / اکوسیستم (PES) مشوق‌های مالی برای حفاظت است که به صاحبان زمین و یا مدیران زمین برای ارائه خدمات زیست محیطی / اکوسیستم پرداخت می‌کنند.

در اتحادیه اروپا عمدتا از طریق اقدامات عمومی نظیر سیاست‌های مشترک کشاورزی و محیط زیست اتحادیه اروپا (AEMs)  اقدامات بخش خصوصی و مشارکت هر دو بخش عمومی و خصوصی وجود دارد. هر دو گزارش از ابزارهای مکزیک و اروپا معتقد هستند که طرح‌های PES می‌توانند به حفاظت از تنوع زیستی منجر شوند، اما باید با شرایط محلی هماهنگ باشند. به طور کلی،  اگر انگیزه ذینفعان را افزایش دهند تغییرات در دراز مدت حفظ  می شوند.

این دو گزارش نشان می‌دهد که طرح‌های موفق در مکزیک می‌توانند در اتحادیه اروپا و برعکس استفاده شوند. به عنوان مثال، AEM‌ های مبتنی بر نتیجه، که به طور فزاینده‌ای در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرند و به کشاورزان برای دستیابی به اهداف خاص محیط زیستی پرداخت می‌شود، می‌تواند در چارچوب کنونی مکزیک برای یارانه‌ها و اعتبارات کشاورزی استفاده شود. علاوه بر این، برخی از طرح‌های هزینه‌های پرداخت زیست محیطی بخش خصوصی اتحادیه اروپا مانند طرح آب معدنی اویان در فرانسه نیز می‌توانند در مکزیک معرفی شوند. از سوی دیگر برنامه مالی تطبیقی مکزیک، که به بازیگران محلی اجازه می‌دهد طرح‌های هدفمند را با بودجه دولتی برای هماهنگی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه دهند، نیز در اتحادیه اروپا اجرا کنند.

اصلاح ابزارهای مالی زیست محیطی

اصلاح ابزارهای مالی زیست محیطی برای ارائه مزایای تنوع زیستی بسیار مفید است. در اتحادیه اروپا طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی استفاده می‌شوند، مانند مالیات‌های آفت‌کش در تعدادی از کشورهای عضو. تجزیه و تحلیل اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اصلاحات مالی در حمایت از حفاظت محیط زیست می‌تواند موثر باشد، در حالی که بهبود نتایج حفاظت نیاز به تخصیص بودجه دارد.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

بخش خصوصی و تأثیر سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا و مکزیک با موفقیت مورد استفاده قرار گیرد. مکزیک دارای تعدادی از پروژه‌های نوآورانه به رهبری کارآفرینان و سازمان‌های خصوصی است.  معمولا ابتکارات از پایین به بالا با حمایت کمی از مردم همراه است که می‌تواند الهام بخش مکانیسم‌های حکومتی برای تحریک مشارکت‌های مشابه در اتحادیه اروپا باشد. تسهیلات تامین سرمایه مالی طبیعی  (NCFF) در اروپا نمونه‌ای از چنین استراتژی است: با تأمین هزینه‌های راه اندازی، تعرفه‌ها و بازارهای سبز،تسهیلات تامین سرمایه مالی طبیعی (NCFF ) به پرداخت هزینه‌های اولیه و خطرات مربوط به راه اندازی کسب وکارهای مرتبط با تنوع زیستی کمک می‌کند.

منبع: موسسه سیاست‌گزاری زیست محیطی اروپا

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی