پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار

0
173
پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار
پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار

خلاصه خبر: پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار (GPSC) به رهبری بانک جهانی، انجمنی برای به اشتراک‌گذاری دانش و مشارکت برای دستیابی به پایداری شهری است. پلت فرم جهانی شهرهای پایدار، رویکردی یکپارچه را برای توسعه شهری، با تمرکز بر شاخص های پایداری شهری، برنامه ریزی و تامین مالی ترویج می‌دهد.

شهر‌سازی در جهان به سرعت در حال رشد است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و انتظار می‌رود این میزان تا سال ۲۰۵۰ به دو سوم جمعیت جهان افزوده شود. اکثریت قریب به اتفاق این رشد، در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد شد و تقریبا ۹۰ درصد از این افزایش جمعیت در شهرهای آسیایی یا آفریقایی خواهد بود.

شهرها در سراسر جهان نیاز فوری به برنامه‌ریزی موثر و استراتژی‌های تامین مالی برای مقابله با چالش‌هایی نظیر تامین آب و بهداشت، مدیریت زباله، زیرساخت‌های حمل و نقل، خدمات، عرضه انرژی، و همچنین تغییرات آب و هوایی دارند. برنامه‌ریزی شهری یکپارچه فرصتی منحصر به فرد برای شهرها است تا رشد خود را در جهتی پایدار، انعطاف پذیر و همه جانبه اصلاح کنند.

 

پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار [۱] (GPSC) به رهبری بانک جهانی انجمنی برای به اشتراک گذاری دانش و مشارکت برای دستیابی به پایداری شهری است. پلت فرم جهانی شهرهای پایدار رویکردی یکپارچه را برای توسعه شهری، با تمرکز بر شاخص‌های پایداری شهری، برنامه‌ریزی و تامین مالی ترویج می دهد.

 شهر‌سازی در جهان به سرعت در حال رشد است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و انتظار می‌رود این میزان تا سال ۲۰۵۰ به دو سوم جمعیت جهان افزوده شود. اکثریت قریب به اتفاق این رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد شد و تقریبا ۹۰ درصد از این افزایش جمعیت در شهرهای آسیایی یا آفریقایی خواهد بود.

علاوه بر این، دو سوم کل مصرف انرژی جهان و حدود ۷۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای متعلق به شهرهاست. در کشورهای در حال توسعه، رشد بی‌سابقه شهرنشینی، تلاش برای ساختن شهرهای زنده و پایدار با چالش‌هایی در زمینه‌هایی نظیر تامین آب و بهداشت، مدیریت زباله، زیرساخت‌های حمل و نقل، خدمات، عرضه انرژی، و همچنین تغییرات آب و هوایی روبرو خواهد بود.

شهرها در سراسر جهان نیاز فوری به برنامه‌ریزی موثر و استراتژی‌های تامین مالی برای مقابله با این چالش‌ها دارند. برنامه‌ریزی شهری یکپارچه فرصتی منحصر به فرد برای شهرها است تا رشد خود را به جهتی پایدار، انعطاف پذیر و همه جانبه اصلاح کنند.

استراتژی

 پلتفرم جهانی شهرهای پایدار (GPSC) در ماه مارس ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از رویکرد (آزمایشی) یکپارچه شهرهای پایدار (SCIAP) که توسط  (سازمان) تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)  پشتیبانی می‌شود راه اندازی شد.

پلتفرم جهانی شهرهای پایدار رویکرد جامعتری برای توسعه شهری در مقایسه با رویکرد بخش‌بندی یا “پروژه به پروژه” فراهم می‌کند. به طور خاص GPSC از فعالیت‌های زیر پشتیبانی می‌کند:

  • استفاده از داده‌های جغرافیایی و ابزارهای پشتیبانی از برنامه‌ریزی شهری یکپارچه؛
  • تهیه برنامه‌های ملی GPSC برای دسترسی عمومی به اطلاعات قابل اعتماد و دقیق مبتنی بر مکان؛
  • ایجاد و تقویت شاخص‌های پایداری شهری در هماهنگی نزدیک با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (هدف ۱۱) ؛
  • پیاده‌سازی یک فرآیند تشخیصی برای ارزیابی وضعیت پایداری شهرها؛
  • تهیه و اجرای برنامه‌های عملی برای تسهیل برنامه‌ریزی برای رشد پایدار شهری؛
  • فراهم کردن فرصت‌های ظرفیت‌سازی برای بهبود امور مالی شهرداری و اعتبار شهر، و همچنین شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری شهری؛ و
  • ارائه کارگاه‌ها و آموزش‌ها در سطح منطقه‌ای و ملی برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه در میان شهرها.

 پلت فرم جهانی شهرهای پایدار پشتیبانی از شهرهای مشارکت‌کننده با سازمان‌های مشارکتی

پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار
پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار

  پلتفرم جهانی شهرهای پایدار (آزمایشی) حدود ۳۰ شهر را در ۱۱ کشور شامل: برزیل، چین، ساحل عاج، هند، مالزی، مکزیک، پاراگوئه، پرو، سنگال، آفریقای جنوبی و ویتنام پوشش می‌دهد. هر کشور با کمک های اختصاص یافته  GEF پشتیبانی می‌شود که توسط یک یا چند سازمان اجرایی می‌شود (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهرهای شرکت کننده و فعالیت‌های آنها، به کتابچه راهنمای برنامه GPSC  مراجعه کنید.

به عنوان یک جزء اصلی برنامه، چارچوب پایداری شهری [۲] (USF) در همکاری با سازمان‌های شریک توسعه می‌یابد. چارچوب پایداری شهری موثر شاخص‌های موجود را بهبود می‌بخشد و شهرها را قادر می سازد شاخص‌هایی را انتخاب کنند که مناسب اهداف سیاستی انها باشند. این شامل پنج جزء است: ۱) شاخص‌های پایداری، ۲) روند تشخیصی، ۳) طرح اقدام پایدار، ۴) تامین مالی و سرمایه‌گذاری، و ۵) روند اجرای چارچوب

چارچوب پایداری شهری به عنوان یک سند، راهنمایی کلی برای حمایت از شهرها برای پیگیری رویکرد یکپارچه است، USF  در اجرای برنامه‌های GPSC-IAP موجود را تسهیل و همچنین از شهرها برای دور جدید مشارکت حمایت  می‌کند. راه اندازی رسمی USF در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی شده است.

پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار
پلتفرم جهانی برای شهرهای پایدار

در ماه اکتبر ۲۰۱۶ به منظور گسترش اشتراک دانش و ترویج گفتگوها در مورد برنامه‌ها و توسعه پایدار شهری، [۳]  GPSC  نیز راه‌اندازی شد. GPSC  به عنوان یک پلتفرم جامع جهانی، برای مشارکت سایر شهرها، سازمان‌ها و رویدادهای یادگیری است.

منبع: بانک جهانی

[۱] Global Platform for Sustainable Cities

[۲] Urban Sustainability Framework

[۳] Global Platform for Sustainable Cities