پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) با روايت مورگان فريمن

حسين (ع) خود حقيقتی بر گونه اساطير كه بالاتر، والاتر و روشن‌تر از همه اساطير جهان ايستاده است و راويانی متناسب با اندازه خويش می‌طلبد تا به جهان بگويد كه حسين برای صلح و عدالت و معنويت و سلام و باز نشر اسلام پيامبر (ص) كه رحمت للعالمين بود به شهادت رسيد.

0
126
پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) با روايت مورگان فريمن
پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) با روايت مورگان فريمن

پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) با روايت مورگان فريمن

انتشار پيام فرانسلی و فراجغرافيايی و جهانی امام حسين (ع) و عاشورای حسينی نيازمند تريبون‌های جهانی و گروه‌های مرجع جهانی در كنار عمل به آموزه‌های سترگ اين آموزگار بزرگ شرافت و حقيقت طلبی و اخلاص خصوصا توسط شيعيان منسوب به حضرت در جهان معاصر است. حسين (ع) خود حقيقتی بر گونه اساطير كه بالاتر، والاتر و روشن‌تر از همه اساطير جهان ايستاده است و راويانی متناسب با اندازه خويش می‌طلبد تا به جهان بگويد كه حسين برای صلح و عدالت و معنويت و سلام و باز نشر اسلام پيامبر (ص) كه رحمت للعالمين بود به شهادت رسيد. اين فيلم اقدام ارزشمندی است در آشنا كردن جهانيان با پيام حسين ابن علی(ع) با روايت مورگان فريمن چهره آشنای سينمای جهان. برای دیدن این فیلم اینجا کلیک کنید.