کاهش تأثیر الکل در میزان تصادفات جاده‌ای

0
88
کاهش تأثیر الکل در میزان تصادفات جاده‌ای
کاهش تأثیر الکل در میزان تصادفات جاده‌ای
چکیده خبر سیاستی: مطالعه گروه مطالعاتی اقتصاد کاربردی و مدیریت که در دانشگاه سویل واقع شده است، در نمونه‌ای از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا، رابطه بین الکل و ایمنی جاده را بررسی کرده است. به طور خاص، این تحقیق تأثیر عادات اجتماعی و مقررات قانونی مصرف الکل، مانند قوانین مرتبط با نوشیدن الکل در حین رانندگی، (یعنی قوانینی که حداکثر میزان الکل خون را تعیین می‌کند) مورد بررسی قرار داده است. به گفته پروفسور خوزه ایگناسیو کاستیلو، از جمله نتایج این مقاله، این است که بین میزان مصرف الکل در یک کشور و میزان مرگ و میر در جاده‌های آن رابطه مستقیم وجود دارد. این رابطه به ویژه در مورد مردان جوان واضح است. به همین دلیل می‌توان گفت که پایه تجربی جامع برای توجیه توسعه کمپین‌های هدفمند برای جلوگیری از مصرف الکل در این گروه جمعیتی وجود دارد. به گفته لوورد لوپز، قیمت‌های مختلف نوشیدنی‌های الکلی از عواملی است که از نظر آماری در ارتباط بین رانندگی با نوشیدنی و میزان حادثه جاده‌ای قابل توجه است. بنابراین، الکل گرانتر در یک کشور، مرگ و میر پایین‌تر در جاده‌های آن کشور را به دنبال دارد. بر اساس گزارش نویسندگان، در یک چارچوب خاص مانند امروز، با مشکلات نقص عمومی در کشورهای مختلف اروپایی، افزایش مالیات بر فروش الکل (مانند مورد اسپانیا) به دو صورت توجیه می‌شود. اول آنکه به حفظ دولت رفاه کمک می‌کند و دوم کنترل احتمال افزایش میزان تصادف در جاده‌ها

محققان دانشگاه سویل مصرف الکل را در حوادث ترافیکی در اتحادیه اروپا بررسی کرده‌اند.

مطالعه گروه مطالعاتی اقتصاد کاربردی و مدیریت که در دانشگاه سویل واقع شده است، در نمونه‌ای از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا، رابطه بین الکل و ایمنی جاده را بررسی کرده است. به طور خاص، این تحقیق تأثیر عادات اجتماعی و مقررات قانونی مصرف الکل، مانند قوانین مرتبط با نوشیدن الکل در حین رانندگی، (یعنی قوانینی که حداکثر میزان الکل خون را تعیین می‌کند) مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق، در مناقصه‌های رقابتی توسط اداره کل ترافیک و وزارت اقتصاد و رقابت اسپانیا تأمین مالی شده بود.

به گفته پروفسور خوزه ایگناسیو کاستیلو، از جمله نتایج این مقاله، این است که بین میزان مصرف الکل در یک کشور و میزان مرگ و میر در جاده‌های آن رابطه مستقیم وجود دارد. این رابطه به ویژه در مورد مردان جوان واضح است. به همین دلیل می‌توان گفت که پایه تجربی جامع برای توجیه توسعه کمپین‌های هدفمند برای جلوگیری از مصرف الکل در این گروه جمعیتی وجود دارد.

به گفته لوورد لوپز، قیمت‌های مختلف نوشیدنی‌های الکلی از عواملی است که از نظر آماری در ارتباط بین رانندگی با نوشیدنی و میزان حادثه جاده‌ای قابل توجه است. بنابراین، الکل گرانتر در یک کشور، مرگ و میر پایین‌تر در جاده‌های آن کشور را به دنبال دارد. بر اساس گزارش نویسندگان، در یک چارچوب خاص مانند امروز، با مشکلات نقص عمومی در کشورهای مختلف اروپایی، افزایش مالیات بر فروش الکل (مانند مورد اسپانیا) به دو صورت توجیه می‌شود. اول آنکه به حفظ دولت رفاه کمک می‌کند و دوم کنترل احتمال افزایش میزان تصادف در جاده‌ها

از سوی دیگر، توجه به این واقعیت است که بین قاعده قانونی سطح خون الکل و مرگ و میر پایین‌تر ارتباطی وجود ندارد. برای کاستیلو، این منطقی است که بحث در مورد اینکه آیا سطح الکل خون باید در اسپانیا صفر باشد یا نه، چندان مهم و جدی نباشد. تجربه کشورهای اروپایی دیگر، به ویژه در شرق اروپا، نشان می‌دهد که این معیار به تنهایی تأثیر قابل توجهی ندارد. او معتقد است هر گونه تلاش مضاعف برای اطمینان از رعایت مقررات الکل موجود در خون توسط رانندگان، همیشه مزایای اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت. (میزان آن مهم نیست، بلکه مهم رعایت آن است)

نتایج نشان می دهد که استراتژی‌هایی که سعی در محدود کردن مصرف الکل دارند، در کاهش میزان حوادث جاده‌ای، حتی بیشتر از سایر اقدامات ایمنی جاده‌ای، مانند حداکثر سرعت مجز در جاده‌ها و ابطال گواهینامه های رانندگی موثر است. از نظر نویسندگان، سیاست ایمنی جاده اسپانیا باید با اولویت‌بخشی به یک مدل ریز مدیریتی[۱] و حاوی تجارب ریز و ارزیابی‌های مداوم پیاده‌سازی کرد، با هدف دستیابی به حداکثر کارایی در زمینه‌ای که احتمالاً دیگر اقدامات معجزه آسای دیگری برای پیاده‌سازی وجود ندارد.

ازنظر نویسنده، باید سیاست ایمنی جاده‌ی اسپانیایی را با اولویت‌بخشی به یک مدل ریز مدیریتی و حاوی تجارب ریز و ارزیابی‌های مداوم پیاده‌سازی کرد، با هدف رسیدن به کارایی بیشینه در زمینه‌ای که در آن احتمالاً دیگر معیارهای “معجزه‌آسایی” برای پیاده‌سازی وجود نخواهند داشت.
این پروژه تحقیقاتی که توسط پروفسور خوزه ایگنسیو کاستیلو مانزانو از دانشگاه سویل رهبری می‌شد، توسط کسانی چون مرسدس کاسترو نونو و لورده لوپز والپوستاگسترش یافت. مرسدس کاسترو نینو می‌گوید: “اگر چه تمام کشورهای عضو از نیاز به حل مشکل آگاه هستند، تفاوت‌های قابل توجهی در رویکردها آنها، مانند محدودیت‌های الکل خون، قیمت‌گذاری الکل و استفاده از قوانین کنترل الکل وجود دارد.”
این پروژه، ارزیابی عمیق و گسترده‌ای از این موضوع را تا این تاریخ انجام داده است. به همین علت، مدل‌های اقتصادسنجی مختلف در طول یک دوره از سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۱۲، شامل تعدادی متغیر اقتصادی، جمعیت شناختی و جغرافیایی، در یک گروه از ۲۸ کشور عضو اجرا شد.

[۱] micromanagement model

منبع: ساینس دیلی

برگردان: زهرا سعیدی، کارشناس ارشد سیاست‌گزاری عمومی

انتشار مطلب، با ذکر نام سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران، بلامانع است.