کنفرانس بین‌المللی حقوق و سیاست‌های زیست محیطی

0
153
کنفرانس بین‌المللی حقوق و سیاست های زیست محیطی
کنفرانس بین‌المللی حقوق و سیاست های زیست محیطی

کنفرانس بین‌المللی حقوق و سیاست‌های زیست محیطی برگزار می‌شود.

بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی حقوق و سیاست‌های زیست محیطی در روزهای ۲۱ تا ۲۲ مه ۲۰۱۹ در برلین، آلمان برگزار می‌شود.
      قانون محیط زیست و سیاست
     چالش‌های زیست محیطی از منظر علم
     حقوق بشر، صلح و امنیت و محیط زیست
     آگاهی‌های حقوقی از حفاظت از فضای بیرونی، تنوع زیستی و جنگل‌ها
     شرکت‌های فراملیتی، بومیان و قوانین بین‌المللی محیط زیست
     تشکیل و اجرای موافقت نامه‌های بین‌المللی محیطی
     مسائل زیست محیطی اقتصاد جهانی: ارزیابی قانونی
     حفاظت از محیط زیست
     قانون بین‌المللی محیط زیست
    داوری بین‌المللی و محیط زیست
     قوانین داخلی و محیط زیست

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود تا پایان روز ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/2019/05/berlin/ICELP?step=2 در این کنفرانس مشارکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/2019/05/berlin/ICELP مراجعه گردد.