کنفرانس بین‌المللی سیاست و مهندسی سیاست عمومی لندن، انگلستان ۲۵ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹

0
107
کنفرانس بین‌المللی سیاست و مهندسی سیاست عمومی لندن، انگلستان ۲۵ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹
کنفرانس بین‌المللی سیاست و مهندسی سیاست عمومی لندن، انگلستان ۲۵ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹

کنفرانس بین‌المللی سیاست و مهندسی سیاست عمومی لندن، انگلستان ۲۵ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹

کنفرانس بین‌المللی سیاست و مهندسی سیاست عمومی قصد دارد دانشمندان آکادمیک، محققان و پژوهشگران تحقیقاتی را گردهم آورد تا تجارب و نتایج تحقیقات خود را در همه جنبه‌های سیاست و مهندسی سیاست عمومی به تبادل و اشتراک بگذارند. همچنین یک برنامه بین رشته‌ای برتر را برای محققان، متخصصان و مربیان برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری، گرایش‌ها، و نگرانی‌ها و همچنین چالش‌های عملی که در حوزه‌های سیاست و مهندسی سیاست عمومی به کار گرفته می‌شوند، ارایه می‌کند.

درخواست مشارکت

طبیعتا نویسندگان آینده نگر به لطف مشارکت و کمک به شکل دادن به این کنفرانس از طریق  خلاصه مطالب ارسالی خود، مقالات و پوسترهای تحقیقاتی این کنفرانس‌ها را پیش می‌برند. همچنین، مشارکت‌های تحقیقاتی با کیفیت بالا نتایج اولیه و منتشر نشده مفهومی، سازنده،غیرعلمی، تجربی یا علمی را در تمامی زمینه‌های سیاست و مهندسی سیاست عمومی توصیف می‌کنند که خواستار ارایه ان درکنفرانس می باشند. این کنفرانس خلاصه مقالات، و پوسترهای الکترونیکی که موضوعات و زمینه‌های این کنفرانس، از جمله شکل‌ها، جداول و منابع مطالب تحقیقاتی جدید را نشان می‌دهند.

مجموعه اقدامات کنفرانس

تمام مقالات کنفرانس ارسال شده  توسط سه منتقد ذی‌صلاح بررسی خواهد شد. روند کنفرانس‌ها به دقت  بررسی شده توسط همکااران در شاخص‌های علوم باز، Google Scholar, Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO و دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی فهرست وثبت شده‌است.

 موضوعات ویژه  مجله

ICPPPE) ۲۰۱۹) با نشریه ویژه مجله سیاست و مهندسی سیاست عمومی [۱]همکاری می‌کند. تعدادی از مقالات متن موثر انتخاب‌شده نیز برای مسایل مربوط به مجلات ویژه در نظر گرفته خواهند شد. همه مقالات ارسال‌شده از این فرصت استفاده خواهند کرد تا برای موضوع ویژه ژورنال در نظر گرفته شوند.

انتخاب مقاله در طول فرآیند بررسی همکاران و نیز در مرحله ارائه کنفرانس انجام خواهد شد. مقالات ارایه ‌شده نباید توسط هر نشریه یا مجله‌ای مورد بررسی قرار گیرند. تصمیم نهایی برای انتخاب مقاله براساس گزارش‌های بازبینی همکاران توسط ویراستاران مهمان و سردبیر به طور مشترک انجام خواهد شد. مقالات متن موثر انتخاب‌شده بصورت آنلاین رایگان منتشر خواهند شد.

تاریخ‌های مهم

خلاصه / تحویل مقالات کامل: آخرین مهلت ارسال مقاله ۱۵ جولای ۲۰۱۹

اطلاعیه  پذیرش / ردپذیرش ۱ اوت ۲۰۱۹

مقالات نهایی (نسخه آماده)ارسال و آخرین مهلت ثبت نام در روز ۲۶ اوت ۲۰۱۹ .

تاریخ‌های کنفرانس از ۲۵ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹

[۱] ICPPPE

https://waset.org/conference/2019/09/london/ICPPPE