کنفرانس پژوهشی حوزه‌های سیاست‌گزاری پاییز ۲۰۱۸

0
123
کنفرانس پژوهشی حوزه‌های سیاست‌گزاری پاییز 2018
کنفرانس پژوهشی حوزه‌های سیاست‌گزاری پاییز 2018

کنفرانس پژوهشی حوزه‌های سیاست‌گزاری پاییز ۲۰۱۸

شواهد برای اقدام: تشویق نوآوری و بهبود

۸ تا ۱۰ نوامبر، ۲۰۱۸ | Washington Marriott Wardman Park |  – ایالت واشنگتن

کنفرانس پژوهشی حوزه‌های سیاست‌گزاری پاییز ۲۰۱۸،  یک کنفرانس تحقیقاتی چند رشته‌ای سالیانه است که، تحقیقات با کیفیت بالا در موضوعات متنوع و مهم جاری و سیاست‌های در حال ظهور را به خود جلب می‌کند. این کنفرانس شامل پنل‌ها، میزگردها و نمایش‌های پوستر است و برای تشویق تعامل اساسی میان شرکت کنندگان طراحی شده است.

اطلاعات ارسالی

دوره ارسال برای کنفرانس تحقیقاتی پاییز ۲۰۱۸ در ۵ فوریه افتتاح خواهد شد. تمام موارد ارسالی تا تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ باید ارسال گردد. (در حال حاضر باز است).

کنفرانس ۲۰۱۸ بر ماهیت تکراری و مشترک اسناد تمرکز خواهد داشت. هدف ما همکاری محققان، سیاست‌گزاران، و مدیران برنامه‌ها به صورت بحث‌های متفکرانه در بهترین روش جمع آوری اطلاعات، جذب نوآوری، ارزیابی تاثیرات، و شناسایی توصیه‌های عملی و به موقع است.

ما در حال تهیه خلاصه‌ای برای (۱) مقالات فردی که با پنل‌ها یکپارچه شده‌اند، (۲) پنل‌ها از ۳-۴ مقاله تشکیل شده است، (۳) میزگردها و (۴) پوستر‌ها هستیم. خلاصه مقالات شخصی و پوسترها نباید بیش از ۵۰۰ لغت باشد؛ اگر پنل مقالات طرح شود، باید خلاصه‌ای از هر مقاله و توضیح کلی پنل و اهمیت آن وجود داشته باشد. توضیحات برای میزگرد نباید بیش از ۵۰۰ کلمه باشد، به علاوه لیستی از شرکت کنندگان و خلاصه‌ای از مشاکت آن‌ها نیز باشد.

زمینه‌های سیاست

ارسال مقالات برای کنفرانس تحقیقاتی Fall of APPAM 2018 برای زمینه‌های زیر پذیرفته خواهد شد:

 • جنایت، عدالت و مواد مخدر
 • تحصیلات
 • برنامه‌های اشتغال و آموزش
 • سیاست بهداشتی
 • مسکن، توسعه اجتماعی، و سیاست شهری
 • نوآوری در علم و فناوری
 • روش‌ها و ابزار تحلیل
 • امنیت ملی و حفظ امنیت داخلی
 • امنیت منابع طبیعی، انرژی و سیاست زیست محیطی
 • سیاست، رسانه، و فرایند سیاست
 • مسائل مربوط به جمعیت و مهاجرت
 • سیاست فقر و درآمد
 • مدیریت امور غیر انتفاعی و دولتی و مالی
 • برابری اجتماعی و نژاد

منبع: appam