چهارشنبه, فروردین ۱, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

تامین سرمایه جمعی ابزار سیاستی تامین منابع مالی حوزه فرهنگ و...

  چکیده: دیدگاه سیاست‌گزاران در مورد پتانسیل تامین سرمایه جمعی برای دسترسی به منابع مالی برای بهبود بخشیدن به حوزه‌ی فرهنگ و خلاقیت چیست؟ در سال 2016...

تازه ها