دوشنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸
صفحه اصلی آکادمی سیاست‌گزاری عمومی تئوری‌های سیاست‌گزاری عمومی

تئوری‌های سیاست‌گزاری عمومی

- تبلیغات -

برنامه ها

چگونه نیویورک فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد

چکیده: با تجزیه و تحلیل رویکردهای ضد فقر موجود برای مداخلات جدید و تسهیل در اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر سازمانهای شهر، دفتر شهردار برای...

تازه ها