سه شنبه, فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
- تبلیغات -

برنامه ها

همه چیز زیر سر میم است. مصاحبه رو...

همه چیز زیر سر میم است. در این مصاحبه  ضمن مروری بر ارای ریچارد داوکینز و سایر نویسندگان در این موضوع نظریه دکتر حمید بهلولی ...

تازه ها