سه شنبه, بهمن ۵, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

سیاست‌های استاندارد شده برای تعامل پلیس با بیماران تروما

چکیده خبر سیاستی: افراد صدمه دیده در طول مراقبت خود و یا قبل از آن اغلب با پلیس و سایر عوامل اجرای قانون تعامل...

تازه ها