پنجشنبه, مهر ۲۹, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

موانع قانونی و نهادی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

نویسنده: صادق جمالی، کارشناس ارشد حقوق محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم‌گری با...
خبر سیاستی

خبر سیاستی

تازه ها