یکشنبه, مرداد ۲۸, ۱۳۹۷

اینترنت انسانی و فراگیر: ابتکار کمیسیون اروپا برای آینده

خلاصه خبر: اینترنت انسانی و فراگیر: ابتکار کمیسیون اروپا برای آینده، در سال 2018 کمیسیون اروپا ابتکار اینترنتی بعدی خود را آغاز خواهد کرد...
- تبلیغات -

برنامه ها

استراتژی ملی سوئد برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار ۲۰۱۵-۲۰۲۰

چکیده: استراتژی ملی برای رشد و جذابیت منطقه‌ای پایدار 2015-2020 سند سیاستی راهنمایی است که شبیه‌ساز رشد و جذابیت منطقه‌ای سوئد تا سال 2020...

تازه ها