یکشنبه, اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

مطلبی برای نمایش یافت نشد.

- تبلیغات -

برنامه ها

شکاف میان فناوری و سیاست عمومی

چکیده: تکنولوژی و سیاست عمومی همواره هماهنگی ندارند، زیرا تکنولوژی‌های جدید اغلب مسائل اجتماعی جدیدی را معرفی می‌کنند که نیاز به اقدام دولت دارند....

تازه ها