یکشنبه, فروردین ۲۹, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

طراحی برای سیاست و خدمات عمومی

  چکیده: روش‌های سنتی برای سیاست‌گزاری, سیاست‌گزاران و شهروندان را برای جستجوی راه حل‌ها رها کرده‌اند. اما در رویکردهای جدید تجربه و نیازهای شهروندان در...

تازه ها