یکشنبه, اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

استراتژی جدید برای محدود کردن نقش پول در انتخابات عمومی

چکیده:اهداف تامین مالی عمومی انتخابات تغییر کرده است. در حال حاضر، برخی از طرفداران کمپین‌های تامین مالی عمومی انتخابات در اعمال محدودیت‌ها در اندازه...

تازه ها